KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[ii]
 I. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[v]
 ÉRTESITÉS.
[ix]
 ELŐSZÓ.
[xxxi]
 BÉCSI CODEX.
[1]
 Ruth
[7]
 Judith
[29]
 Hester
[51]
 Machabeus. (II. könyv, 7. cap.)
[56]
 Baruth.
[68]
 Daniel.
[102]
 Ozyas.
[116]
 Jochel.
[122]
 Amos.
[134]
 Abdias.
[137]
 Jonas.
[142]
 Michias.
[150]
 Navm.
[155]
 Abakuc.
[162]
 Sophonias.
[168]
 Aggeus.
[173]
 Zacharias.
[189]
 Malachias.
[193]
 MÜNCHENI CODEX.
[195]
 Mate.
[248]
 Marc.
[282]
 Luka@ch.
[339]
 Janos.
[382]
 TARTALOM.
[ii]
 II. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[v]
 ELŐSZÓ.
[xix]
 WESZPRÉMI CODEX.
[l]
 Kezdetik ith vronk kenniarol valo predicacio
38
 Iesus maria ferench Kezdetik zenth bonaventura atyanknak kenywe, elethnek, tekelletessegerel az ew hvgaynak
[51]
 PEER CODEX.
[53]
 {Sz. Elek élete}
58
 {Remete sz. Pál élete}
69
 kezdetyk menden isteny gondolatnak ees toekelletes zerzetessegnek fondamentoma
71
 azzonnyom zyz mariarwl walo ymadsagh
76
 Eńńye bolcha (+) wagyon: ez ide ala walo ymadsagnak: hwzon neegh ezer estendeye: walaky megh olwassa
77
 zenth bernaldh zolthara
78
 Beatus augustinus fecit hanc oracionem
79
 Aldoth cristus kerestfan het iget meg monda.
81
 Ivdvoez leg ur iesus cristusnak zent feye
82
 bodog azzonnak oeroemeroel valo ymadsagh
84
 Cristusnak fel thamadasarol ualo ymadsag
84
 Oracio valde vtilis xpm propter peccata venialia et mortalia et peticio eorundem
85
 Vala mely ember halalanak ydeyn meg olwassangya awag meg oluastatya thehath ketsegnelkuel meńorsaba megyen
85
 doeghhalalrol walo ymadsag walaky menden naph meg olwassa [attol ez] ymadsag [el tavoztatya a doegh halalt]
86
 {Szüz Mária dicsérete}
87
 {Prédikáczió előtt}
88
 Contra febres
92
 {Aue maria, pater noster és credo}
93
 {Szüz Máriáról való 4 imádság}
94
 {Búcsús imádság}
94
 zenth ambros doctor: ees zenth aguston doctor: ez te deum laudamus zerzette zenth leleknekh malastyabol ees magyarsaga ez modon koewethkezyk
95
 de sancto ladislao
97
 de beata virgine oracio
99
 cantilena
102
 Cantilena
104
 {Boldog asszony litaniája}
106
 {"Irgalmassagnak annya" Máriáról}
107
 nag misen valo evangelivm zent ianos irya
[109]
 WINKLER CODEX.
[111]
 Veni sancte spiritus
[114]
 VRnak neweebe kezdetyk a bodog zyz anyanak siralmarol valo emekezet
[124]
 Mykoron Lazlo kyralne anna azzon ez velagbol ky mwlek
126
 {Krisztus kínszenvedéséről és haláláról}
[128]
 Ihus Maria vrnak neweebe kezdety zenthsegoes eletnek moggya
[132]
 My vronknak ihus cristusnak ew halala awagh kennya
163
 Kezdetnek ayoitatus gondolatok awagh ymadsagok mynden orakra
166
 Dicheretoeketh ees hala adasokath adok tenekoed
171
 {A Krisztus test méltán való vételéről}
175
 yth kezdetnek zenth ewangeliomok
180
 Ez Ewangeliomoth zenth Lucach irta koenvenek heted rezebe
191
 Iduoez leegh Maria cristusnak kegoes Annya keroenk azzonyonk ziz maria eez eloe epesegoedeerth
194
 Vr ihusnak newebe kezdetyk zenth enek ky dicheri zyz mariat ees az oe zenth fyat
[203]
 aztalnak zenth dicherete
[203]
 Io ees gonoz zerzetoesnek dicheretj ees zydalma
204
 Zenth Bernald doctor istennek heeth ergalmassagarol ekkeppen aad vala halath mondwan
[205]
 {Szűz Máriáról}
[206]
 {Az igaz szeretetről}
[213]
 SÁNDOR CODEX.
[215]
 Ezt mongya uala zent pal apastal korintomban lakozoknak.
[227]
 Harom koeroeztyen leanth ragattak volth el az toeroekoek
[233]
 Im arrol irok zeep tanossaagoth mikeppen kesserty az oerdoeg az zyzeketh: az oezwegyoeketh: az hazassokath
[236]
 Baraatoknak kananokoknak apaczaaknak: es egyeb eghaazy emboeroeknek:
[239]
 GYÖNGYÖSI CODEX.
[241]
 SAlue Benigne rex ladislae etc.
[242]
 {Mátyás királyról}
[244]
 Ez ymadsagokra walo malaztnak keerese
[252]
 {Különféle apró imádságok}
[254]
 {Bünbánat, vallástétel és könyörgés}
257
 {Boldog kimúlásért való imadság}
257
 Het Vallas
[258]
 Modus conftendi
[261]
 {A sz. lelekről}
[263]
 THEWREWK CODEX.
[265]
 Kezdetyk Iesusrol walo tyzenewth yeles ymaczaagh. Amen
273
 Atyanak es fywnak es zent leleknek neweben kezdetyk bodogh azon letanyaya magyarwl
275
 Aythathos ymaczaagh
276
 {Bűnbánó imádságok}
277
 Etth el kezdetyk az nagh hethy ymaczaagh
280
 {Búcsús imádság}
281
 Zenth Agoston Zerzette ez ymaczagoth
282
 Kezdetnek wr ystennek ty wtarol walo aytatos ymaczagok:
[285]
 {"Andreas de Sasarhl" éneke}
[288]
 Ez ymaczagban wagyon annee harom zaaz napy bwlczw menee ydwezletb289
[288]
 Cristusnak kennyarol
[288]
 Eth el kezdetyk azzonyonk zwez mariarol walo ahytatos zent ymaczagh
290
 Ez ymaczagoth yelentette megh azzonyonk maria zent bernald doctornak
290
 Ez ymaczagoth zerzette zent agoston doctor azzonyonch zwez marianak yeles ahytatossagarol
292
 Eth lezen emlekezeth azzonyonk zwez marianak heeth keserwsegerewl
[293]
 {Krisztusról}
[294]
 kewetkeznek zeep es aytathos ymadczagok ydwezeytenknek zenth kenyarol es halalarol
[297]
 sent ana asoni imacaga
[297]
 zent barbara jmachaga
[299]
 {Malaztkérő és bűnbánó imádságok}
[301]
 Wrnak Newebe kezdetyk azzonyonk zyz marianac tyzennyolcz keserwsegherewl walo aytatos ymadsaagh.
[307]
 {Az oltári szentgségről}
[309]
 Mind Szent Apostolokhoz Rithmusokban foglaltatot ayétatos Imadsagh.
311
 Az léolkyismerettwel valo zamuetelnek Formaia
315
 Az lölky ésmerettwel ualo számuételnek Tablaia.
316
 Szenth Katalin Szüz és Martyr Imadsagha.
317
 Szent Maria Magdolnarwel.
317
 Szent Ferencz Atiank Imadsagha.
[319]
 Aytatos Imaczagh wronk iesusnak eleteroel es zenwedeserewl ez wylagon kynek erdeme welhetetlen es bwczwya merhetetlen
322
 Ez ymaczaagoth zerzette zenth agoston doctor wr ystennek ergalmassagarol kegyelmessegerewl,
323
 {Hét búcsús imádság}
324
 {3 búcsús imádság}
326
 Ez ymaczagoth zerzette az wylaky zenth atya, lelky es testy degh halal ellen Iesus maria
327
 Ez ymaczagoth zerzette Ianos papa: myndennek ky aheytatossaggal mongya ezer eztendey bwczvt engedeth.
327
 Ez ymaczagoth zerzette egy aytatos frater twlaydon atya wr zstennek tyztessegere
331
 {Búcsús imádság}
331
 {Úrfelmutatáskor, "az fezwleth elewth" és "aldozath koron"}
333
 {Sz. Bernat "heeth zentseghes ygheye"}
333
 {A sz. keresztfáról való 3 imádság}
335
 Ez ymaczagot zerzette zent Celestinus papa es harom zaz napy bwczwth engedet
335
 Ez ymaczagoth zerzette zenth ambrws es zent agoston doctor,
337
 Eth el kezdethnek azzonywnk zyz marianac heeth eremeroel walo aytatos ymaczagok
339
 Ighen zeep ymaczaagh azzonywnk zyz mariarol
[341]
 Zent bernald dokthornak ymaczaga
[350]
 {2 búcsús imádság}
352
 ayttatos oracio
354
 {Apró imádságok}
[357]
 KRIZA CODEX.
[359]
 Praeambulum
[359]
 {Jézusról való tizenöt jeles imádság}
369
 {Krisztusról való imádság}
370
 Ez koewetkoezendoe ymatsagot zent Tamas doktor zoerzoette azzonyonk mariarol:
[373]
 BOD CODEX.
[375]
 EMbernek harom foe ellensege vaǵon,
[390]
 Az halalrol zol itt az iras
[402]
 TARTALOM.
[ii]
 III. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[v]
 ELŐSZÓ.
[l]
 NAGYSZOMBATI CODEX.
[l]
 Kezdetik zent Anzelmus keńve telyes Boelcesegroel,
35
 Zolt ith bodog azzonnac nylva kivalt di@cheretiroel,
49
 Sent Alazatossagnac di@chereti
50
 Urnak Neuebe kezdetic bynesoeknec tikoere,
59
 Vrnac Neuebe kezdetic az isten feloecnec, es zeretoeknec ioeuendoe bodogsagoc,
71
 Ith kezdetic alleloeknec oe naǵ meltosagarol valo tanosag
74
 Vrnac Neuebe kezdetic zentsegoes eletnec felyeb valo gradi@cha,
77
 Vrnac neuebe kezdetic zent Alazatossagnac di@chereti,
84
 Azzońonc ziz Marianac meńbe menetiroel zol ith ez iras, ki ezoenkepen kezdetic
93
 It kezdetic az iras az ireǵsegnec bineroel
96
 Vrnac Neuebe kezdetic ith ket kerdes, kiket zikseg tudnia azocnac kik iduezuelni kevannac
99
 Ith kezdetik a hitnec tizenket agazattya
107
 Pater n:r
110
 Ith kezdetic az Anǵali yduezleth Aue maria
113
 Ayetatos iras Az ymatkozonak,
114
 Tyzen Nylch az zywnek byne, Az zywnec bynei eroek
115
 Istennec tyz paran@cholattya
115
 Heth halalos bin
115
 Nyoch bodogsag kyk mondatnac testyeknec
115
 Nyol@chh bodogsag kik mondatnac lelkieknec
115
 Eǵhazy heeth zentseeg,
115
 Senth leloeknec heth ayandoca
115
 N'olch bodogsag,
115
 Veth ertelm
115
 Hath bynoek vadnak zetleloek ellen
116
 Kilench idegoen byn,
116
 Egben kayalto bynoek
116
 Senth dorottya azzoń Imadsaga
116
 Masod Imadsag kezdetik,
116
 Azzońonk ziz marianak ez may irasbol tyzenketh veroemeth lelyoek
122
 Ez may napon loeth @choda toertenek
123
 Jesus Maria Bodog Azzonnac epesegeroel valo ayetatos Imadsag,
127
 Ith zol az iras az zerzetoesoekroel, kik tuńan az oe zolosmayokat monǵac
[129]
 SZENT DOMONKOS ÉLETE.
236
 It kezdetnek nemely peldak zent damancos atyanknak choda tetelerevl.
245
 Yt kezdetyk predicator zerzetbely regy kevzevnseges es dychyretes bodog atyaknak eletevkrevl,
[258]
 VIRGINIA CODEX.
[258]
 Urnak neuebe kezdesek kwzewnsegel valo gyonasnak abrazatyarol,
265
 Vrnak neueben kezdetik bodogsagos zent ferencznek zentseges dyczerety
296
 De lasuk megh imar ez melle az peldakat kyket vete ez bodog atya az w fiaynak leaninak eleibe ez zent alazatos engedelmessegrwl.
305
 It zol az iras arol hogy mikepen teere meg frater bernald elsw fia zent fer:.
309
 Kezdetik frater egiednek sentseges meg terese es elete ky vala zent ferencznek negiedyk atyafya.
310
 Lasuk meg minemw zentseges tanusagot twt az haborusagot bekessegel valo zenuedesrwl ezenkepen vagyon
312
 It zol imar ez zent frate egyed az zent engedelmessegrwl
313
 It zol frater egied az zent zeretetrwl.
314
 It zol imar az zent alazatossagrol vgian ezen frater egied monduan
316
 Zol it ez zent frater egied az lelki zent iozagokrol ezenkepen
317
 Zol it az hitrwl ekepen
318
 Vrnak neueben kezdetyk bodogsagos zent ferencznek rwuideden elete es az w eletebwl peldak, kik nekwnk lelki vigasagot hoznak
[329]
 Szent Ferencz Atyánk Napiara ualo Epistola,
[330]
 {Az utolsó ítéletről}
[335]
 Zent apaczaknak eletekre rwuyden valo regula
[353]
 TARTALOM.
[ii]
 IV. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[v]
 ELŐSZÓ.
[xvii]
 TARTALOM.
[xxi]
 ÉRDY CODEX.
[xxiii]
 INcipit Prologus in sequentem wlgarem hungaricae lingue exposicionem.
[l]
 Prohemium libri
[l]
 {Epistolák}
2
 Epistola prime dominice
9
 Adventban Masod vasarnap Epistolaya
19
 Adventban harmad vasarnapnak epistolaya.
28
 Imaran leezen tanwsagwnk Az harom Cantor Napokon.
51
 Aduenthen Negyed vasarnapnak Epistolaya
58
 Karachon estynek Epistolaya.
64
 Karachon eeyely mysenek. proffecyaia. Epistolaya. Ewangelioma
72
 Karachon haynal mysenek Proffecyaya Epistolaya. Ewangelioma
80
 Karachon Nagy mysenek Proffecyaia. Epistolaya. Ewangelioma
85
 Karachon koezoeth valo vasarnapnak Epistolaya
91
 Kys karachonnak Innepeeroel.
97
 Wyz kerezthnek Innepeeroel.
104
 Wyz kerezth Innepe kezoeth valo vasarnaprol
109
 Harmad tanwsagwnk lezen wyzkereztnek octawayarol,
113
 Elssew Menyegzoes Vasarnapnak Epist
118
 Masod meenyekzoes vasarnapnak Epistolaya.
123
 Harmad meenyekzoes vasarnapnak Epistolaia
131
 Negyed menyekzoes vasarnapnak Epistolaia
136
 Kylenczben hagyo vasarnapnak zent Epistolaya.
143
 Hetben hagyo vasarnapnak Epistolaya.
150
 Fassangh wasarnapnak Epistolaya.
[158]
 {Evangeliumok}
[158]
 Adventh.
[158]
 Else wasarnap.
160
 Masod vasarnap.
163
 Harmad wasarnapon.
165
 Negyed Vasarnapon Aduentban.
168
 Olwastatyk karachon eeyel
170
 Karachon haynaly ewangeliom.
172
 Nagy Mysen valo
176
 Karachonkoezoeth valo vasarnap.
179
 Kyskarachon napyan.
181
 Wyzkerezth napyan.
185
 Vyz kerezth Octauayaban valo vasarnap
187
 Elssew meenyekzew vasarnap
189
 Masod vasarnap
192
 Negyed wasarnapon.
193
 Ewthoed vasarnapon.
196
 Kylenczben hagyo vasarnapon:
199
 Hethben hagyo vasarnapon.
202
 Fassangh vasarnapnak Ewangelioma
204
 {Nagy böjt első vasárnapján}
208
 {Két evangeliomi perikopa}
[209]
 {Legendák}
[209]
 Elezer egyhaznak zenthsege napyarol.
216
 Zent Andras Napyarol valo epistola.
222
 Zyz zent Borbala azzon Innepenek Epistolaya.
231
 Zent Myklos napnak Epistolaya
237
 Et el kezdetyk azzonywnk zyz Marianak zepletelen foganattyarol:
247
 Ez may epistola olwastatik zent Thamas apostolrol karaczon nap eloeth:
255
 Zent Lucia azzonrol kynek epistolaia es ewangelioma wgyan vagyon mynt zent Borbala azzon Napyan
258
 Zenth Isthwan prothomartyrnak Napyarol valo Epistola
263
 Zenth Ianos ewangilista ynnepe napyarol valo epistola:
267
 Apro zentek ynnepeeroel valo Epistola
272
 Cantuariay zent Thamas Martirnak ynnepeeroel valo Epistola
277
 Zent Siluester papanak ynnepeeroel.
287
 Eth el kezdetyk Remete zent palnak eelethe
291
 Eth el kezdetyk zenth Fabyan Sebestyen ynnepeenek Epistolaya.
298
 Eth lezen emlekoezet zyz zent Agnes azzonnak eeleteeroel.
306
 Ett lezen emlekoezet zent Vince Martyrrol
310
 Zent Pal Apostolnak megh fordulattia Napyanak Epistolaya:
314
 Azonywnk Maria tyztwlattya napyanak Epistolaya
319
 Zent Balaas Martyrnak Innepe napyanak Epistola'a
323
 Dichewseges zent Agota azzonnak zent Innepeeroel
328
 Zyz zent Dorottia Azzonnak eelethe.
333
 Zent Balynth martyrnak eelete.
335
 Zyz zent Iwliana Azzonnak Inneperoel
337
 Zent Pether Apostol zekben valo ffel magaztatasanak ynnepe Napyarol.
342
 Zent Mattyas apostol valaztasanak Inneperoel.
347
 Zent Gerger papa Innepeeroel
354
 Zent Benedek Apathnak Inneperoel:
366
 Azzonywnk zyz Marianak foganattyanak Inneperoel
379
 Zent Amborus doctornak Inneperoel.
384
 Zent Gergy Martyrnak Inneperoel.
392
 Zent Mark ewangelistanak Inneperoel
396
 Senay zyz zenth katherina azzonnak Inneperoel:
414
 De Sanctis Filipp et Iacobo Aplor.
419
 Cristus zent kerezth ffayanak meg leeletyroel.
426
 Zent Orban papanak ynnepeeroel
427
 Incipit Prologus in vitam beati Stanizlay episcopi craccouiensis
437
 Zent Sophya Azzonnak eeleteeroel ew harom zyz leanyval
447
 Remethe zyz Zenth Anthal ewsewnknek ky hozasaarol.
464
 Ett lezen emlekoezeth Padway zent Anthal confessorrol.
474
 Dychoeseges Zenth Orban Pyspeknek es Papanak Innepeeroel.
485
 Zent petronilla Azzonrol.
[ii]
 V. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[l]
 Zent Borbaas Apostolnak ynnepeeroel
5
 Zent Vyd Martylnak zent Innepeeroel.
8
 Zyz zent Marina Azzonnak eleteeroel
11
 Zent Ianos Baptistanak zyleteseeroel.
28
 Zent Ianos Pal Martyrokrol
34
 Zent Leo papanak Innepeeroel:
36
 Dychoeseghes Zent peter es zent pal Apostoloknak Innepekroel:
50
 Zent Paal Apostolnak Innepeeroel
60
 Azzonywnk zyz Marianak latogatasarol valo Innep
71
 Zent lazlo kyralnak Innepeeroel:
95
 Zyz zent Marghytha azzonnnak eeleteeroel.
101
 Zyz zent Elek confessor.
106
 Zyz Zent Praxedis Azzonnak eeleteroel.
108
 Innepeeroel.
129
 Zyz zent Cristina Azzonnak eeleteeroel.
132
 Zent Iacab Apostolnak ynnepeeroel.
141
 Zent Cristoff martir
144
 Zent Anna Azzonnak Innepeeroel.
151
 Zyz zent Martha azzonnak Inneperoel
154
 Zent Peter apostol vasa zakadasanak Innepeeroel.
158
 Zent Isthwan prothomartyr testeenek meghleelethyroel.
162
 Zyz zent Damonkos Patriarkanak meltossagus eeleteeroel.
169
 Immaran lezen emlekoezeth hawy bodogh Azzonnak Innepeeroel.
175
 Wr zyne valtozattyanak Innepeeroel.
185
 Zyz zent lewryncz martylnak Inneperoel
195
 Zyz Zent Chalara Azzonnak Inneperoel.
202
 Etth leezen emlekoezet Azzonywnk zyz Maria ky mwlasanak Es menybe menetynek Innepeeroel
236
 Bodoghsagus zenth Istwan kyralnak Innepeeroel.
247
 Bodogssagus zenth Bernald doctornak Innepeeroel.
255
 Zent Berthalam Apostolnak Innepeeroel
275
 Zent Agoston doctornak Innepeeroel.
284
 Zent Ianos Nyaka vagasanak Innepeeroel
294
 Zent Egyed Confessornak Innepeeroel.
298
 Nemes Azzonywnk zyz Marianak zent zyleteseenek Inneperoel.
307
 Dychoesegews zenth kerezthnek fel magaztatasarol.
316
 Zent Mathe ewangelistanak Inneperoel
324
 Zent Geelerd Pispeknek Innepeeroel.
328
 Zent Cozma damyannak Innepeeroel.
330
 Zent Morycz martirnak es ew tarssaynak Innepeeroel.
335
 Zyz zent Iustina azzonnak eeleteeroel.
339
 Dychewseeges zent Myhal Archangyalnak Innepeeroel.
353
 Zent Ieronimus doctornak Innepeeroel.
366
 Zyz zent Ferencz patriarcha Atyanknak Innepeeroel.
375
 Imaran lezen emlekoezeth az Nagy zenth Carthwsiay zerzethnet eredetyroel.
392
 Imaran lezen emlekoezeth zent Lucach Ewangelistarol.
397
 Tyzen egy ezer zyzeknek meltossagus Innepekroel.
403
 Zent Demeter Martyrnak Innepeeroel.
406
 Zent Symon Iudas Apostoloknak Innepoekroel.
413
 Myntzent Napyanak meltosagus Innepeeroel.
426
 Imaran lezen emlekezet hallottak napyarol.
435
 Ett lezen emlekoezet zent emre kyralnak Innepeeroel.
443
 Eth lezen emlekezeth mynt zent octawaiarol
449
 Zyz zent Marthon pyspeknek Innepeeroel.
457
 Zyz zent Berecz pyspeknek Innepeeroel.
460
 Zent Zakarias proffetanak Innepeeroel.
461
 Zent Ersebet Azzonnak Innnepeeroel.
462
 Remethe zyz Zenth paal ewsewnknek ky hozasaarol.
468
 Ett leezen emlekoezeth karthusiay zent hwgo pispeknek Innepeeroel
476
 Dychewseges zent Ersebeth Azzonnak Innepeeroel. ky vala Magyary Andre kyralnak Leanya.
487
 Imaran lezen emlekoezeth Azzonywnk Maryanak templomba yelenteseeroel.
493
 Zyz zent Cecilia Azzonnak Innepeeroel.
498
 Kewetkoezyk zent kelemen pp. Innepeeroel.
505
 Dychoeseges zyz zent Katherina Azzonnak kegyes Innepeeroel.
[531]
 TARTALOM.
[ii]
 VI. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[v]
 ELŐSZÓ.
[xix]
 TIHANYI CODEX.
[l]
 Vrnak neuebe kezdetik az zent zeretetroel: egh zeep es aietatos predikacio
[16]
 Vrnak neuebe kezdetik vrunk cristusnak zileteseroel eǵ zep es aietatos predikacio
[27]
 Kezdetik urnak neuebe eǵ zep predikacio azzonunk marianak foganatarol
[39]
 Vrnak neuebe kezdetik eǵ zep es aietatos predikacio azzonunk marianak zileteseroel
[53]
 Vrnak neuebe kezdetik eǵ zep es aietatos predikacio Az zyz marianak visitacioiarol Imekkepen
[75]
 De purificacione Kezdetik urnak neuebe azzonunk marianak megh tyztulatiarol eǵ zep es aietatos predikacio mel' harom rezbe lezoen
[86]
 Kezdetik eǵ igoen zep predikaćio urunk cristusnak foganattarol de annunciacione
[125]
 Vrnak neuebe kezdetik az zyz zent eugenianak elethe imellen kepen
[143]
 Vrnak neuebe irattatik eǵ zep pelda az edoes zyz mariarol
144
 Irattatik meǵes eǵ pelda mel igoen haznos emboernek iduoessegere az oraciot naponked megh mondania aietatossagal az zyz marianak tiztoessegere:
[147]
 Incipit sermo pulcerimus de assumcione beate virginis marie kezdetik naǵ zep predikacio: azzonunk marianak halalarol:
[173]
 Koeuetkoezik az oracio kinek haznat es az zyz marianak eloette kellemetoes uotat ede fel eǵ peldaba megh iram
[175]
 KAZINCZY CODEX.
[177]
 Urnak zenth neuebe kezdetik azzonunk marianak halalarol ualo zep predikacio 1.5.26.
[187]
 Mel igoen io legoen: az zyz marianak zolgalnia:
[189]
 Kezdetik imar az zyz zent margit azzonnak elete ur cristusnak diceretire
[193]
 Oluastatik eǵ igoen zep pelda mel' iǵoen io az zent Ieronimusnak aietotassaǵal zolgalnia es ve kepet az zyzeknek cellaiokba tartania
[195]
 Vrnak neuebe kezdetik az dicoessegoes zent Anna azzonnak elete ky uala edoes marianak annya es cristusnak ikeye
[205]
 Kezdetik az edoes zyz marianak neuebe ualo diaky boetoekroel eǵ kysded predikacio: kysded de igoen zeep
[210]
 Kezdetik az bodogh zenth el'eknek elethe: kyt nektoek peldaiul vetoek zyzek
[216]
 Vrnak neuebe kezdetik az zenth barlaamnak elethe
[234]
 Kezdetik eǵ zep predicacio Az zent tyztasagrol ees yelesben ylleti azokat kyk magokat ystennek koetelezteek az zyzesegnek tartasaual:
[242]
 A tyz Paran@cholat koezoet
245
 {Tanítás a feltámadásról}
[255]
 HORVÁT CODEX.
[257]
 {Prédikáció "isten fyanak test fel veleterevl"}
[296]
 Kezdetyk azzonyonk zeplevtelen zvz marianak halarol es menyorzagban valo fel vitelyrevl. es az ev evrek evrevmerevl vala Iras vagy predicacio ezenkeppen monduan.:
[337]
 Kezdetnek edes mezzel folyo. Edes bezedev zent bernald doctornak mondasy. az zerzetes eletrevl.
[357]
 {Krisztus szeretetéről}
[360]
 TARTALOM.
[ii]
 VII. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[v]
 ELŐSZÓ.
[li]
 TARTALOM.
[lix]
 EHRENFELD CODEX.
[l]
 My vronknac iesos cristusnac gyczeretyre es gyczewsegere es my atyancnak bodog ferencznek: yrtattanak meg ytt egyel nemy yrasok bodog ferenczrewl es tarsyrol: ewnekyk czudalatos myuelkedetecrewl
4
 Frater Bernaldnak alazatossagarol es engedelmessegerewl
6
 ffrater bernaldrol mikoron angial vele mene
10
 hogy mentuala frater bernald bolonyaba
11
 {Fáter Bernát dicsőséges haláláról}
13
 Negyuen napy czudalatos bewtrewl
14
 Zent ferencznek frater leora ualo tanoytasarol
16
 Isteny zozat leueuen zent fferencznek frater leo myatt
18
 Aluerna hegye meglewleserewl
24
 Frater Rufennak kysertetyrewl
26
 ffrater rufennac czudalatos alazatossagarol es engedelmessegerel
28
 ffrater rufenosrol mykeppen az ewrdewngewst zabadoytotta
29
 frater leorol mikent yelenet meg neky bodog ferencz
30
 frater leorol mykoron latta uala zent ferenczet fewlttewl fel emeletlenny
31
 Zent sebekrewl ualo czuda
33
 Mykeppen zolot Cristus frater Masseusual: ez arroualo
34
 Mykeppen vytettetetuolt zent clara euel ysten zewletety napyan az egyhazba
35
 Mykeppen kerestet czudalatost teryezte ky kenyereknek
36
 Mykeppen frater Egyed vonot ky nemy mestert ew ketsegebelewl
37
 hogy alohad vrsagnak lenny felettebualo alamyznakot: ez arol ualo
38
 Cristusnak bodog ferenczre latogatasarol hogy ewneky tanalczot adna baratoknak segedelmere:
38
 Penznek megvtalasarol es mykeppen az baratot gewtre meg ky ewtet ylletteuala
39
 Mykeppen tanyoytotta az baratokat alamyznaert menny
40
 Mykeppen fegye meg az baratokat kyke czynaltakuala oduary aztalt
41
 Mykeppen hostyensj bely vr syra baratoknak zegensegen
42
 Arrol ky zegyenlyuala alamyznaert mentett:
42
 Mykeppen mentuala ky buzgosagual nemj zegenhez ky megyenuala alamisnaual
43
 Myre kewsded baratnak mondatnac
44
 Mykeppen ewuek zewlewt beteguel
45
 Mykeppen mutatta magat mezeytelen es tarsat hogy meg ruhazna nemynemew ven azont
45
 Az bekesegnek tetelerewl mykort az baratok valnakuala haborot
46
 Mykeppen cristus panazlat halatlan baratokrol
46
 Mykeppen felelet yr predicatoroknak zerzetekewzewlua. nemynemew doctornak
47
 hogy sepriuala alazatost a zentegyhazakot
48
 Az paraztrol ky zent fferenczet lewlteuala egyhaz seprette
50
 hogy kynoza ewnmagat poclosual egy talbalol euen
51
 Az negy priuilegiumokrol kyket bodog ferrencz nyeret vr ystentewl
51
 Mykepen tanoytotta az baratokat toluayoknac lelket meg nerny alaztossagnac myatta
52
 Mykoron bodog ferencz fegye meg az baratokot kyk akarnakuala tudomanynac vtan yarni: es nem alazatossagnac
53
 Mykeppen meglen ez mondot tudoman lezen romlasnac ygeert
54
 Eleue meg monda zerzetnek yewuendew tewredelmit es yo baratoknac kysertetit
54
 Ezek az bezedek kyket monda bodog ferencz frater Cunradusnak:
55
 {Hogy az alázatos és együgyü barátok könyörgései és könnyei megtérítik a lelkeket}
57
 ffeyedelmeknek es predicatoroknak alaazatossagarol kel'e
58
 Bodog ferencznek az gyewtrelmerewl mykoron latuala gonoz baratokot
58
 {Miképpen szólott neki az úr, midőn felettébb aggódott a barátok miat, kik a regula tökéletességétől eltértek}
58
 Mykent yegyzet baratoknak tewkelletes baratott
60
 Mykeppen tanoytyauala az baratokot tyzta zemewknek lenny: kel arrol
60
 hogy kelnekuala neky az baratok kyk regulat tartnakuala
61
 Az tudomanrol kyt zent ferencz eleue meg mondott
62
 Angyalnak yzanzv yelenetyrewl:
62
 {Hogy tudta meg frater Masseus az atya alázatosságát}
63
 Mykeppen zent ferencz emele fel fuuallassual frater Masseust
66
 Mykeppen yelenet meg cristus az baratoknak kyk ystenrewl bezelnekuala
67
 {Miképpen az úr kijelentette szent Klárának és frater Silvesternek, hogy szent Ferencz prédikálni tartozik}
69
 {Miképpen jelentetett meg Jacoba asszonynak szent Ferencz halála}
70
 Mykeppen cristos es bodog zewz maria zent Ianus baptizta es evangelista es angyaloknac soksaga zolnakuala zent ferenczuel:
71
 {Miképpen szabadította el szent Ferencz a gerliczéket és tett nekik fészket}
71
 Az fordolt farkasrol: ky bodog ferencznek myatta fordola nagy zewledsegre
75
 fezewletnek: ymadkozasrol
75
 {A kútból kiszabadultról}
76
 Az azonyrol ky bodog ferencznek ayoytatost zolgalyala:
76
 Anyanak es attyanak egyetlenegy lyanyarol
77
 Az baratoknak myatta lewt kerelemrewl zewksegert nemi yambortol
78
 Zent ferencznek myat germeknek halottaybabol fel tamadasarol
78
 Egy nemynemew gyermekrewl ky holtuala vyzbe
79
 Az gyermekrewl ky meg nywmuadotyala haznac romlasatol
80
 Nemi soto alat nyomorolot hewsrewl
[81]
 SIMOR CODEX.
[83]
 {Frater Pacificus látása}
84
 Mas pelda az toekelletoes zent alazatossagrol, kit mi zent at'anc vete venoen magarol, ekkeppen monduan
85
 Harmad peldat vete bodog atianc az zent alazatossagrol, es a toekelletoes engedelmessegroel az holt testroel
86
 Halgassoc immar bodog at'ancnac oe alazatossagat, es oe fiaynac engedelmessegoeket
88
 Az zent alazatossaggal valo engedelmessegnec iozagat es zentseget mel' igoen feli az oerdoeg halgassad. es tanolyad meg
[89]
 CORNIDES CODEX.
[91]
 Kezdetyk istennek zvleyenek azzonyonk zepplevtelen zvz marianak. zentseges eletenek es lelky jozagos myelkevdetynek tytkossagarol auagy zentserevl valo kevnv ez keppen.:
[105]
 It kezdetnek az zentsegnek regulay kyknek myndenyket azzonyonk maria nagy tevkelletevsseggel meg tarta.:
[115]
 Masod predicacyo Kezdetyk mynd zentekrevl valo predicacio.
[121]
 Karachon napyara valo predicacio ez.
[130]
 Kezdetyk az hvsueth napyay predicacio.
[141]
 Ez az ascensio napyara valo predicacio
[145]
 Ez az pynkest napyarol valo predicacio
[150]
 Ez az zent haromsag napyarol valo predicacio.
[163]
 Ez az vr napyan valo predicacio.
[170]
 hyt kezdetyk el az mynd zent napyan valo predicacio.
[179]
 Kezdetyk az kys karachon napyara valo predicacio.
[185]
 Kezdetyk vyz kerezt napyan valo predicacio.
[192]
 Yt kezdetyk zent dorothea azzonnak zentseges elete. es kemenseges martyromsaga ez keppen monduan.
[202]
 Kezdetyk zent agota azzonnak elete es martyromsaga ez keppen monduan.
[208]
 Kezdetyk dychevseges zent Iuliana azzonnak zentseges elete monduan.
[211]
 Kezdetyk zent potenciana azzon elete.
[214]
 Kezdetyk dychevseges zent Ilona azzonrol ygen zeep tanusag hog ky vala romay nagysagos chazarne azzony.
[227]
 Kezdetyk nemes azzonyunk zyz mariarol valo predicacio ky hyuattatyk vysytacio marie napyanak monduan
[234]
 Kezdetyk bodogsagos zyz zent margit azzonnak zentseges elete es kemenseges martirumsag vallasa ezen keppen.
[239]
 Kezdetyk bodogsagos zent praxedis azzonnak elete ezen keppen monduan.
[241]
 Kezdetyk zent bereck pispeknek elete ez keppen monduaan.:
[244]
 Kezdetyk zvz zent justina azzonnak elete es martyromsaga ez keppen monduan.
[250]
 Kezdetyk az nagy cheterteky predicacio.
[256]
 Kezdetyk zent lucia azzonnak elete ez keppen.
[261]
 Kezdetyk zvz zent agnes azzonnak elete.
[266]
 {Példák a purgatoriumról}
[271]
 SZENT KRISZTINA ÉLETE.
[287]
 VITKOVICS CODEX.
[289]
 Vrnac neuebe kezdetic vyh zerzeteseknec Regulaia
[289]
 Az ima@chagroel C I
294
 Az ǵónasroel C 2.
296
 Az comonicalasrol Capitulum
298
 Az etelroel neǵed Capitulum az az reze en koeńnec
300
 Az zenuedesroel oetoed reze
301
 Az olasroel hotod reze ez
302
 Az tiztessegroel. c. 9.
304
 Az kesertetnec ellene allasroel tized reze
306
 Az terciara valo isteni gondolat
309
 Az Sextara valo isteni gondolat
311
 A nonara valo isteni gondolat
312
 Az ve@cherńere valo isteni gondolat ez
313
 Kezdetic mue vroenc iesus cristusnac a kereztfan valo vtoelsoe zauaroel valo aihtatos ima@chag, mel'nec sok iozaga es bul@choeia vaǵoen
315
 Zent Brigida azoń koeńueben vǵ vaǵoen meg iruan hoǵ vroenc cristusnac
[317]
 LÁNYI CODEX.
[319]
 {Első capitulum}
320
 Masodyk Capytwlom ymmar kezdetyk
321
 Harmad wasaarnap Negyedyk capitwlom
322
 KaRachon kantorol ees zenth thamas napyarol:
323
 DOminika negyed Adwentba
324
 CRystusnak zyletesereul az az karachon napyarol ualo ordinarium
326
 Az zenteknek napyarol walo capitulum az az zenth esthwanrol zenth yanosorol apro zentekrewl zent thamasrol zent sylusterol
327
 Kys karachonrol octaua zwletethnek wy esztendewye xpusnak
328
 Wyzkerezth wygylyarwl ees Napyarol
330
 az ydewrewl ky wagyon wyz kerezth octauayatul fogwa kylench hagyoyk ees az ystoryarwl: domine ne in ira tua
331
 Egy dominykarol wykerezth ees kylench hagyo kezeth
334
 Az zentekrewl kyk wyzkerezt wtan esnek
336
 Septuagesima: kylench hagyo Mykor az alleluiat el kelly hadny wed ezedbe
342
 Nagy chetertekrewl
344
 Az zenthsseges hwsweth napyarol
348
 Hwswet octauaya vtan walo vasarnaprol ees az harom vasarnaprol ky vtanna essyk
349
 Az negyed wasarnap
350
 Aldozorol ees octayarol
351
 Az zentekreul kyk essnek husuet vtan Pynkesdyg
353
 Pynkesd vigiliayarol ees Napyarol
355
 Kezdetyk az masodyk réze az az ordinariomnak nyary Reeze
359
 Kewethkezyk yt towaba tabla mykeppen az wy istoriakath be wenny nyaradzaka kyk esnek:
377
 Kezdetyk Benediccio, mense az az aztal az my zerzetwnknek ygaz modya zerent az mynt franciaba tartayak
380
 kezdetyk az betegegh kenetesse my modwnkra:
380
 Confessio fratrum In morte
[385]
 Ith kezdethnek az Nowyciaknak Nemynemw byzonytassak Meg yelentessek ees kerdessek
[ii]
 VIII. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[v]
 ELŐSZÓ.
[xliii]
 TARTALOM.
[xlvii]
 SZENT MARGIT ÉLETE.
[l]
 {Szent Margit élete, jóságos cselekedetei és halála}
[38]
 Immar jt kezdetnek el zent margyt azzonnak chuda tetely
39
 It olvastatyk egy pelda zent margyt azzonnak aureolayarvl.
39
 Oluastatyk egy pelda zent margyt azzonnak halalarol ezen keppen.:.
40
 {Példa szent Margit üdvözüléséről}
40
 {Példák, hogy szent Margit ismerte a szivek gondolatait}
41
 Esemeeg olvastatnak chudalatos peldak zent margyt azzonrol. Azrol hog ev meg esmeri vala zuueknek gondolatyt.
42
 Esmeeg illyen pelda oluastatyk.:.
44
 Ez dychevseges zyz zent margyt azzonrol. byzonsagot tevttek nem chak sororok fraterek es kevlemb kevlemb zerbely vrak. es kezevnseges nepek de meeg ennek felette byzonsagot tevttek ev rola istennek zenty es. kyrevl jllyen chudalatos dolog oluastatyk.:..
45
 Esmeeg oluastatnak nemely choda tetelek. kyket tevn zent margyt azzon. meeg ez gyarlo velagban elveen.
46
 Esmeeg vala egy Soror ez clastromban.
47
 Esmeeg jllyen chodalatos dolog oluastatyk ez zent zvzrevl.
48
 Esmeeg oluastatik egy pelda nemely fraternek meg gyogyvlasarol ez keppen.:...
49
 Esmeeg jllyen choda tetel oluastatyk ez zent zvzrevl.
49
 It kezdetnek jmmar zent margyt azzonnak az oly choda tetely. kyket az vr isten. zent margyt azzonnak halala vtan myelkevdeek. Ez zent zvznek erdeme mya ez keppen.:..
51
 Esmeeg egy pelda oluastatyk egy betegrevl kyt zent margyt azzon meg gyogehta.:.
51
 Esmeeg kezdetnek nemely choda tetelek kyket tevn vr isten ez zent zvznek erdeme mya.
52
 Esmeeg maas pelda zent margyt azzonnak choda tetelerevl ez keppen.:.
53
 Esmeeg vala egy jffyv. ky lakozyk zent ersebet azzonnak ispitalyaban.
54
 Vala nemely vak hazy atya.
54
 Esmeeg vala nemely evzvegz azzonyallatnak leanya kynek vala neue neste.
54
 Vala nemely penitencia tarto kynek vala neue evlse. es vala nemet.
55
 Vala nemely zabo vacynak varasaban.
55
 Vala egy ember. kynek vala nevev marton. es vala Somogy vary.
56
 Az cheley janos byronak felesege vala ev elmeetevl el jdegenedet.
56
 Esmeeg vala nemely azzonyallat. ky es korsagos vala.
57
 It kezdetnek nemely peldak. hog mykeppen az vr isten. zent margyt azzonnak erdeme mya halottakat tamaztoth fel. eletre.:. ihs....
58
 Esmeeg kezdetyk maas pelda esmeeg nemely halotnak fel tamaztasarol.
60
 Esmeeg kezdetnek nemely chodalatos dolgok zent margyt azzonrol.:.
61
 Vala egy tyztelendev ember. hog ky aytatossagbol gyakorta meg latogatya vala zent margyt azzonnak koporsoyat.
62
 Esmeeg vala egy marton nevev ember posoganak tartomanyabol. es ez vala toot.
63
 Vala nemely penitencia tarto azzonyallat eztergamot. es ez vala tyztelendev azzon.
63
 Vala nemely nemes ember. kynek vala neue kaatay petrit.
64
 Vala egy gyermek fel hevuyzet hogky korsagos vala.
64
 2. Esmeeg nemely iffyv neeg eztendeyg gevtretevt vala ezen korsagal.
64
 3. Esmeeg nemely myklos neveu embert.
65
 kezdetyk zent margyt azzonnak egy jeles choda tetele. kyt tevn ez zent zvz halalanak vtanna. Iffyv lazlo kyralyal.
66
 Mykoron bela kyral rakatta volna ez bodog azzonnak clastromat. es meg ayandokozta volna kevlemb kevlemb erevksegevkkel. zerze nemely jambor vytezt kynek vala neue karoly.
68
 It kezdetyk nemely choda tetel. mykeppen zent margyt azzon Alexander neue vrat meg zabadehta az tevmlevchnek fenekebevl.
69
 Vala nemely nagy nemessegev ember. ky mondatyk vala myhalfy jacabnak. es vala nytray varmege ispanya.
69
 Vala egy jobbagy. kynek vala neue albert. es ev vala chychety ban.
70
 vala nemely tyzta nemessegev ember kynek vala neue Ampudinus. es vala varmege ispannya.
70
 Vala zent ersebet azzon falvaban pest mellet. egy nemes ember. es vala ez clastromnak confratere.
71
 Vala megeren egy azzonyallat. kynek vala neue maria.
[73]
 It kezdetyk el az Sororoknak neuevk. kyk ez clastromban lakoztanak. zent margyt azzonak jdeyeben.:. .:.
[86]
 Immar it kezdetnek el. hnagysagos vraknak. es tyztelendev atyaknak es kevzenseges jamboroknak vallasok.
[87]
 PÉLDÁK KÖNYVE.
[89]
 Olvastatyk zent atyaknak eletevkben egy pelda. ezenkeppen.
90
 Pelda az oly zerzetessekrol kyk budoso elmeuel zolgalnak vr istennek
91
 Olvastatyk egy pelda azrol hog az jgaz gyonas jgen art pokolbely evrdevgeknek
91
 Vala egy kyraly kynek vala neve asmodeus.
93
 Pelda egy fraterrel ky gyakorta meuet vala.
94
 Vala egy zerzetevs apacha.
94
 Nemevnemev zent apat.
95
 Valanak harom remetek.
96
 Olvastatyk az pogan bevlchekrevl. hog jgen zeretteek az veztegseeg tartast
96
 Olvastatyk egy pelda az zent agyaknak eletevkben Az haragossag ellen.
96
 Esmeg olvastatyk mas pelda az haragrol.
97
 Esmeeg olvastatyk egy pelda az haragrvl gyvlevsegrel
97
 Vala egy nemevnemev veen zent atya.
98
 Olvastatyk egy pelda.
98
 It zol az iras az zerzetevssevkrevl. kyk tunyan mongyak az ev zolosmayokat. kyre tartoznanak ev regulayok zerent. kyrevl illyen chudalatos pelda olvastatyk.
100
 {Szent Margit csodatétele}
101
 Oluastatyk egy pelda arrol. hog mely vezedelmes legen zerzetes embernek hamys marhat venny valakytvl. es vele elny.:.
102
 {Üdvös tudnivalók}
103
 {Szerzetes élet szabályai}
[105]
 Oluastatyk egy pelda. Egy artatlan gyermekrevl. hog mely gyermek meg tartotta vala az kereztsegnek artatlansagat.
107
 Valakyk bynben elnek. azok mendenkoron pokolnak elevtte vadnak. Ezrevl oluastatyk egy pelda.
108
 {Példa "egy sororrol"}
[110]
 {Az élet és halál beszélgetése}
113
 {"Nemynemew bewlchnek" halálra emlékeztető versei (végül tanítás a boldog halálról}
118
 {Az embernek érdemetlen voltáról}
118
 Ez pelda. olwastatik zyzeknek ewremekrel. menyorzagban:
119
 {Példa "nemeli tolwayrol"}
120
 Esmeg olwastatik ilyen pelda. hogi Nenemeli vitteznek volt egi igen zepseges leanya.
121
 Esmeg olwastatik Nemeli pelda egi binesrel ki magat Ewrdegnek atta vala.
122
 Esmeg olvastatik NEmeli pelda. kit zent gergel irt. hogi vala nemeli zent remete. egyptomba.
[125]
 KÖNYVECSKE A SZENT APOSTOLOK MÉLTÓSÁGÁRÓL.
[127]
 elsoe Capitulum
135
 Masod Capitulum
138
 Harmadyk Capitulum
140
 Negyedyk Capitulum:
145
 Eewtoedyk Cap:
148
 Hatodyk Capitulum
[157]
 APOR CODEX.
[159]
 {Zsoltárok LV-CL.}
[228]
 {Sz. Athanáz hitvallása}
[229]
 Tegedet isten di@cherőnk:
230
 Magnificat
230
 Benedictus
231
 Nunc dimittis
231
 Conditor alme
231
 Veni redemptor gencium
232
 NApkelet sarkalattátol
232
 Keges mendenhato:
232
 KIralnak zaztoy ki mennek
233
 Enekloenk xpus feiedelmnek
233
 Vduoezleg tengernek @chillaga
233
 DIcheseg ystennek magassagban:
234
 Nageytya wrat en lelkem:
234
 Aldoth wr ysraelnek ystene:
235
 Te deum laudamus
235
 VRam ymmar el bochatod
235
 Benedicite omnia
236
 GIonom neked vram
237
 EN mondottam en napomnak felen
237
 ERwendet en zywem vram
238
 ENekelyenk vrnak
239
 VRam hallottam hallasodat ees feltem
[241]
 Zerzethwnknek regy sokassa serenth mynden esthendeben mynden egh hazwnkban harom Jelees zolghalthathasth tarthozwnk thenny,
245
 Kezdetyk az My nemes wronk Jesusnak cristusnak az ew zenth halalarol ees kennyarol walo emlekezetth,
[253]
 KULCSÁR CODEX.
[255]
 {I-XXV. zsoltár}
278
 Te deum laudamus
279
 Symbolum Athanasy episcopi
[282]
 {XXVI-XXXVII. zsoltár}
297
 {XXXVIII-LI. zsoltár}
311
 {LII-LXVII. zsoltár}
324
 {LXVIII-LXXIX. zsoltár}
342
 {LXXX-XCVI. zsoltár}
358
 {XCVII-CVIII. zsoltár}
375
 {XCI. zsoltár}
376
 {V. Mózes 32}
[380]
 {CIX-CL. zsoltár}
[416]
 {Imádságok}
[ii]
 IX. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[v]
 ELŐSZÓ.
[xxix]
 ÉRSEKÚJVÁRI CODEX. ELSŐ FELE.
[l]
 Ianos Ewangelista
[l]
 Kezdethnek ewangeliomok kyk beythben naponked olwastatnak
[19]
 Capitulum primum Iesws marya Kezdetyk az my nemes es ydwezeytenknek zent kennyanak zent halalanak gondolyattyanak haznaltossaga es erdemes woltha
23
 Ez koenynek elsew rezeben koewetkoezynek neminemw zepsegw thanwsaghok kyk mondathnak Crystwsnak kennyarol ees halalarol hogy mynth ayttatos leleknek kel gondolkodny ystennek zent kennyarol ees benne eedeskedny napnak het oraya zerent
[57]
 It ymmar Kezdetnek Crystwsnak kenńarol walo twdasok a feǵweroekroel awagy allatokrol melyekel cristust kenzottak honnan wotanak azoknak eredety
[64]
 siketh pentekre walo predykacyo
[67]
 passio domini nostri ihu xpi secundum mattheum
[87]
 Hwswetnak zentseges yneperoel ualo predicacio
104
 Ez ewangelywmot yrya zent lwczas ewangelysta XXIII Es olwastatyk hwswet masod napwan
105
 Ez [wtan] ewangelywmot yrya zent lwcacz kenywenek hwzon negyed rezebe es anya zent egyhaz olwasya hwswet harmap napyan
106
 Ez ewangelywmot yrya zent Ianos keńweenek hwzad rezebe es olwastatyk husuet nyolczed napyan
107
 Zent Ianos yrya keńwenek tyzed rezeeben
[108]
 DE Ascensione domini nostri Iesu Cristi redemptoris
[122]
 De ssumpma festiuitate spiritussancti vic penthecostes:
[136]
 Zol it az iras az zerzetessekrel kik twnyan es resten mongyak meg Zolosmayokat kyre regwlayok zerent tartoznak ymyllyen czodalatos dologh olwastatik rola
137
 Pater noster
141
 Wrwnk Ieswsnak Crystwsnak zent testenek weetelerewl
143
 mynd el temettetewnk cristussal zent pal Romayaknak yria magyarazo mester
144
 gyonasrol
145
 penytencyarol
151
 Commonycalasrol
154
 gondolathrol
156
 Vezteseghroel
158
 Hazwkrol
159
 Hamyshythroel
160
 Raghalmassagrol
161
 Iregyseghroel
162
 haragossagrol
163
 gywleseghroel
164
 Kewelseghroel
165
 Maghahanyasrol
167
 Halazathossaghrol
169
 Bekeseghrewl
170
 Eg[e]yesseeghrewl
172
 Zenwedetesseghrewl
174
 Betheghseghrewl
178
 fesweenseghroel
179
 Kewansagroel
180
 Zegensegroel
183
 Zwghodasrol capitulum
185
 Egyenloe banathrol
187
 Irghalmassaghrol
187
 Zenteknek peldayrol
191
 Wethekewdessewl
195
 Thanwsaghrol
198
 Engedelmesseegroel
202
 Zomorwsaghrol
205
 Egyenloe banathrol
205
 Isteny zeretethroel
208
 Attyafywy zeretetroel
211
 Az el kezdewkrewl
216
 Az zyzeseeghrewl
217
 Isteny dyczeerethroel
221
 Olwastatyk Zent Albert pyspekroel
[224]
 Wrnak neweben kezdetyk zentseges elethnek moǵa
[228]
 {Példák}
[232]
 Eezoek Az wallasok kyket kel tenny embernek oe halalanak ydeyen az oeroek karhozatnak ellene
[235]
 Mynden ember ky az oe halalarol akarand meg emlekeznye Es ky oe ellensegynek czalartsagatwl magat meg oltalmaznya Es ky oe ydwessegeben bator akarand lennye ezoeket olwassa
[255]
 Halalnak Rettenetes es zernyw uol'tarol' kezdetyk ymar
[267]
 Titws czazar[nak] Romay warosban orzagla ky ily terwent zewrze hogy
[271]
 TARTALOM.
[ii]
 X. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[v]
 TARTALOM.
[xi]
 ÉRSEKÚJVÁRI CODEX. MÁSODIK FELE.
[l]
 Immar kezdetik zent yeronymos doktornak ew bodogsagos eleti ezenkepen
[7]
 Arrol walo predicacio mykeppen hwsweth napyan maryaa magdalena syratta awwaagh kereste wrwnk yeswsth
[13]
 Ez az karaczon eestyn walo predycacyo ygen aytthathos
17
 Ez az karaczon napyay predycacyo ky ygen erwendetes Es wygasagos mynden hyw kereztyennek ezenkeppen kezdetyk
[28]
 Ezenkepen yr wala zenth agoston doktor egy leweleben kyth wala kwldendew zenth cirilasnak bodogsagos zenth yeronymosnak nagy dwczesegheeroel kyth az weghetetlen yrgalmassagw wr ysten ada az oe zeretew zolgayanak zenth yeronymosnak az oe erdemezerenth
[42]
 Ith kezdetyk zenth Marton pwspeknek ew elethy
[54]
 dwczewseges zenth floryan elete kezdetyk ymmar mykeppen zenwede martyromsagot az megh fezwlt yesws crystwsnak zerelmeerth
[56]
 Wrnak neweben yt ymmar el kezdetyk dwczewseges zent adoryan martyromnak martyromsagarol walo yraas ez kepen kezdetyk el ymar
[62]
 Zep tanwsagh ez Zerzethes embereknek kyth zeretetel halgassatok zerelmes atyam fyay es megh halgasatok
[64]
 Olwastatyk nemely pelda egy artatlan gyermekrewl hogy mely gyermek meg tartottha wala az kereztsegnek artatlansagat es ez kepen kezdetyk eel
[67]
 Zerzeteseknek eletekrewl igen zep tanwsag kezdetyk ymmar
[80]
 ymmar ym eel kezdetyk egy pelda
[81]
 Kylencz fog garadycz wagyon kyn fel kel menny emberekneek mennyeknek zent orzagaban
[84]
 Az felseges atya myndenhato ysten fordytt ew kegielmes zent zemeyt apacha zent kateryna azonra es mondaa
[90]
 Ith el kezdetyk ymmar seenabely dwczewseges apacha zwz zent kateryna azzonak ew eelete ezenkepen kezdetik
[132]
 Kezdetyk ymmar Zent egypciaca maryarol walo legienda
[136]
 Kezdetik zent marina legiendaia ezenkepen es ez zerweel
[138]
 Zent Maria magdalenanak legendaia nemynemw ielees es haznalatos czoda tetelewkwel eel kezdetik ezkeppen
[150]
 {Alexandriai szent Katalin legendája}
[275]
 Kezdetyk az edes zyz maryanak neweben walo dyaky boetwkroel egy kwsded predycacyo
[277]
 Pelda azzonywnk maryanak yo teteroel hogy azokath el nem hagya akyk oetet zolgal'ak
[281]
 Olwastatik eǵ pelda
[283]
 Zenth Agostonnak Profecyaya Itheletnek napyarol
[285]
 Az leleknek oe nemessegerewl
[288]
 Oerdoegnek kesertety ellen wala tanwsag myken ember ellene fegywerkoezzyek
[293]
 It ymmar kezdetnek az oet yozagokrol walo ygen zeep thanwsagh ezenkeppen
[304]
 It ymmar kewetkezyk az lelky ysmeret hogy kyboel meg esmerywk zerelmes attyamfyay mynden myuotwnkat ezenkeeppen zoluan
307
 Arta enim et angusta est via que ducit ad uitam
307
 Paciencia in aduersis spirituale martirium est
[309]
 Kezdetnek ydwesseges peeldak
[315]
 {Prédikáció az irgalmasságról}
[319]
 Az zentseges wr napyarol walo ayttatos zeretetoes predycacyo
[326]
 Hwsweth ynnepenek ewangyelyoma ezenkeppen kezdety el
[334]
 Az rettenetews yteletnek napyarol walo predykacyo ewangelyom
[340]
 {Prédikáció az utolsó ítéletről}
[343]
 Az dyczewseghes zenth haromsag napyarol walo zent predycacyo
[346]
 {Nagyböjti elmélkedések}
[350]
 Kezdetyk zwz zent wrswlaa azzonnak elety
[ii]
 XI. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[v]
 ELŐSZÓ.
[xxxi]
 DEBRECZENI CODEX.
[l]
 S eloezer a zent Andras Apostolrol vronknak elsoe tanituaniarol
5
 Zent Barbala azzonrol valo tanusag
8
 Zent Miklos pispoekroel valo predikacio
10
 Zent Amborus doktor eletih
13
 a Bodog zwez Marianak zeploetelen fogontatasarol valo predikatio
15
 ez a zent Lucza Azzoni eleti eh noemoes zent
18
 A zent Lazar eleteroel koeuetkoezik kinek innepe oetoed napon vagion zent lucza [napnak] Azzon napianak vtanna:
19
 Zent Tamas Apostollrol valo predikacio
26
 kara@chon estire valo predikacio
29
 vronk zileteseroel valo tanusagh
34
 ezoen kara@chon napian vagion ah zenth Anastasia Azzonnak innepe
36
 Zent Istuan elsoe Martirrol valo predikacio
40
 Zent Ianos Euangelistarol valo predikacio
44
 az apro zentoeknek eletoekroel
47
 Zent Tamas ersoek eleteh
50
 zent dauid kiralnak eleteroel
52
 A zent Siluester elete koeuetkoezik
56
 Kys kara@chon napra valo predicacio
60
 Zent Basilius pispoek eleteh
62
 Vyzh kerezt napi predikacio
65
 A harom zent kiralioknak Gasparnak Baltosarnak es Melkhiornak eletoekroel koeuetkoezikh
67
 A Remoete zent pal eleteroel koeuetkoezik
69
 A zent Antal apatnak eletiroelh
72
 A zent piroska azzoni eleteroel
74
 Zent Fabian seboestien eletoekrol valo predikacio koeuetkoezik
83
 A zent Annos Azzonrol valo predikacio
88
 A zent Atianknak eleteroel Adamrol emboeroknek elsoe zweleioekroel
89
 Zent pal Apostolnak meg tereseroel valo predikacio Ihus
93
 Arani zaiu zent Ianos eleteroel
95
 Az Alamosnas zent Ianosrol valo tanusag es toerlitoet Iras
99
 A zent Ignat pispoeknek eleteroel
101
 A zent Brigida azzon eleteroel
102
 Giertia zentoeloe bodog azzon napiara ualo tanusag Ihus Maria
106
 Zent Balas pispoeknek eletirolh
108
 zent Agota azzoni eleteroel valo tanusag az loelki emboeroeknek
110
 Zent dorothya Azzonrol ualo predikacio
114
 A zent Apalin azzonnak eleteroel
115
 Zent kolos azzoni eleteroel
116
 A zent Eufrosina azzoni eleteroel
117
 a zent zwz Iuliana azzonnak elete
119
 zent petórnek zekoes Inneperoel
121
 Zent Mathias Apostolrol valo predicacio
125
 Zent Tamas doktor eleteroel
128
 Zent Gergoeli paparol valo predikacio
134
 zent Longinus Martir eleteroel
135
 a zenth Iosefnek Azzonionk Maria Iegioesenek eleteroel koeuetkoezik az Iras
136
 Zent Benedoek Apat eleteroel a
139
 Giumoel@ch olto Bodog Azzoni napiarol valo tanusag koeuetkoezik immar
142
 {Példák}
143
 {A magamegismerésről}
145
 Oluastatic eth az zent iras az halalnac meg gondolasrvl ekepen.
149
 Oluastatic eth az Iras zent Banaventura atiancnac koenveboel az alazatossagrvl:
154
 Oluastatic Az iras Azzvńvnc marianac oe eletervl es het keremeservl: ihus:
158
 Oluastatic eth az Iras az Iteletrel es az bineseknec oe kennocrvl:
161
 Oluastatic az Iras az Lelki naiaskodasrvl. es a haborvsagocnac el zevedeserel:
164
 Zol eth az Iras hog halalatosson kel: embernek vennye az vr istennec adomańat:
166
 Olvastatic eth eg Pelda. hog soha azzonńvnc Maria el nem hadia az oe zolgaloit: Akar mel' igen nag Binesec legienec:
169
 {Krisztus kínszenvedéséről}
[176]
 Az: Isten zilo Marianak: Minemoe ereme vala: mikoron az: harom zent kyral'iok ymadak az oe edes zilettet az: kyczendet ihust: es mikoron naǵ es boeseges aiandocokat: nekye: hozanak: Ihus Maria
[185]
 Az Isten zyloe Marianac eroemeroel minemoe eroeme uala: mikoron zent ersebet azzont meg latogata kylemb kylemb doctoroc naǵ aitatoson meg Irtac: es imigen mondnac:
190
 {Az igaz gyónásról}
[200]
 {A bűn veszedelméről}
205
 Az zent iras zol ith: Az penitenciarol
219
 {Hét rövid prédikáció}
234
 Vrnak neuebe kezdetyk zent katerina legendaya avaǵ elete
[257]
 Vrnak Neuebe kezdetic zent Apalin azzonnac eleti
262
 Zent Apalin azzonrol olvastatic ez pelda
264
 Vrnak Neuebe kezdetic zenth alazatossagnac di@cherete,
271
 Vrnak Neuebe kezdetic zentsegoes eletnec felyeb valo gradi@cha Tudńamint, haborusagoth bekevel zenvedni ekkeppen
274
 Vrnac Nevebe kezdetic ez, Azert kerlec hoǵ tanolyad meg mel' igoen naǵ zenth ayandekocat igert az vr isten edoes iesus az vetet zeretoeknec.
[276]
 O Iesus Kezdetik iduezitenknek kenńarol valo iras:
[284]
 {Szűz Máriának hét öröme}
[289]
 {Imádság szent Katalinhoz}
[291]
 GÖMÖRY CODEX.
[293]
 {Imádságtöredék hirtelen halál ellen}
[293]
 {Imádság a szent kereszthez}
294
 {Krisztusnak tíz útjáról való imádságok}
296
 {Szilveszter pápa tizenhárom miséje}
297
 Ez Imadsag zyz marianak ewt keserwsege. ewt pater nosteruel es ewt Aue mariaual: ewzue
[299]
 {Harminc napon mondandó imádság}
[300]
 Ez ymadsagoth valaky meg mongya nemes azzonyonk zyz marianak ez harom nagy ieles kesserw segeert valamyt kerend ketsegnekwl azt meg nyery az zyz maria:
[302]
 {Szent Ágostonnak halál idején mondandó imádsága}
[302]
 {Öt imádság Krisztushoz}
[305]
 {IV. Sixtus pápának a feszület előtt mondandó imádsága}
307
 {"A zegeny hallottakert" mondandó imádság}
307
 {Imádság Szűz Máriához}
309
 {Krisztus kínszenvedéséről való könyörgés}
310
 {Latin feljegyzés 1575-ből}
[311]
 Zent Ianus euangeliuma
[311]
 Azzonnywnk zyz maria yduezletyrel walo zenth ewangelium kyth meg Irth zenth Lukach kennyuenek elsew rezeben
312
 Te deum Laudamus te deum
[314]
 Magnificat anima
[315]
 {A feszület előtt mondandó öt imádság}
[317]
 {Haldoklókért mondandó három imádság}
[319]
 {Könyörgés Krisztushoz}
[319]
 {Áldozás előtt és után mondandó imádságok}
324
 {Három rózsakoszorú}
327
 {Szent Brigitta tizenöt imádsága}
334
 {Három könyörgés Kristushoz}
335
 {Haldoklók előtt mondandó imádság}
336
 {Imádság Krisztus kínszenvedéséről}
337
 {Úrfelmutatáskor mondandó imádság}
337
 {Imádság Krisztus kínszenvedéséről}
338
 {Szent Ágostonnak "negyven napon egymas utan aytatoson" mondandó imádsága}
339
 {Három könyörgés Krisztushoz}
340
 {Szent Ágoston imádsága minden gonosz ellen}
341
 Igen zep Imadsak zent leleknek
342
 {Krisztus hét igéje}
344
 {A feszület előtt mondantó imádság}
346
 {Két imádság az őrangyalhoz}
347
 Imar kezdetnek azzonyunk zyz maryarol valo dycheretek
350
 Valaky azzonyunk marianak ez kylencz everevemmeth
353
 Ez Imadsagod Igen zwekes mynden bwenes embernek oluasnya azzonyunk zwez marianak tyztessegere es eveneky weduevessegere ezenkeppen monduan Iesus maria
355
 Ez Imadsag azzonyunk marianak evrevmerevel ualo Imadsak
355
 {Üdvözletek Krisztus szent testéről}
357
 {"Azzonyunk zwz marianak tyztessegere" mondandó két imádság}
[360]
 My edes vronk ihus neueben kezdetyk Az nagy hetben valo aytatos ymadsag:
363
 {Imádság a szűz anyához}
363
 {"Azzonyunk zyz Marianak" tizenöt "psalmusokra valo ymadsagok ky hyuattatyk quindecym gradusnak"}
366
 Ez ymadsag nemes azzonyunk zyz marianak az het ewremerewl valo.
367
 Zyz marianak valo ez ymadsag
369
 Ez az ewt maria kyket az melchydys zyz mond vala azzonyunk zyz marianak tyztessegere.
369
 Kezdetyk azzonyonk zyz marianak valo tyzenket yduezlety auagy meg aldassa ez kepen monduan
[373]
 {Áldozás előtt és után való imádságok}
376
 {Könyörgések Szűz Máriához}
377
 {Szent Katalinról való imádság}
378
 {Könyörgések Szűz Máriához}
[380]
 TARTALOM.
[ii]
 XII. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[v]
 ELŐSZÓ.
[xxv]
 TARTALOM.
[xxvii]
 DÖBRENTEI CODEX.
[l]
 {Krisztus kínszenvedéséről}
[7]
 zenth Dauid zidosagnak kiral'a zerzete zoltar
[7]
 {Első rész: I-XXV., LIII., CXVII., CXVIII. zsoltár, ez utóbbinak 31. verse után közbevetve "konstantinapolbeli Atanasius pispek irta kalixtus papanak"}
[33]
 Imar zoltarnak masod reze el kezdetik dominus illuminacio {XXV-XXXVII. zsoltár}
[43]
 harmad nocturnos keddi veternere {XXXVII-LI. zsoltár}
53
 dixit insipiens kedre valo {LII., LIV-LXVII. zsoltár}
62
 {Ötödik rész, LXVIII-LXXIX. zsoltár}
73
 exultate deo: penteki nocturnos {LXXX-XCVI. zsoltár}
84
 cantante zombat yelre valo veterńehez psalmus {XCVII-CVIII. zsoltár}
95
 dixit dominus domino Ve@chernere valo nocturnos {CIX-CXVI., CXIX-CXLII. zsoltár}
109
 Zombaton vasarnapi većerne benedictus {CXLIII-CL. zsoltár}
[114]
 {Hymnusok}
[127]
 {Leckék és evangéliumok az egész évre}
201
 Mind eztendoenked zentekroel valo Evangeliom zent andras vigiliaian
[220]
 ziz Marianak tiztessegere odecos Agoston
[223]
 {Nagyheti evangéliumok}
[223]
 Veg va@chorara zent Ianos apastal Iesus bezede
226
 Virag vasarnapon Passio zent Mate Cap XXVI
232
 keddi passio zent Markos Capitulom tizen neǵed
237
 Zeredan passio zent luca@ch Evanǵelista Capitulom tizenkett@oe
242
 Nagpenteki Passio Ianos
246
 Naǵ zombaton Evang Marcos XXIX
[247]
 Salamon Ineklese: Isten ańazenteǵhazzal eǵembe Cantica Canticorvm Capit. elsoe {függelékül egy találós "Mese"}
[254]
 {Nagyböjti evangéliumok}
[261]
 Zent Ieronimos bezede Naǵ bod azzon napiara
[268]
 {Jób könyve I-VI. és XLII. rész}
[275]
 TELEKI CODEX.
[277]
 {Szent Anna élete tizenhét részben}
[329]
 {Öt elmélkedés Szűz Mária zsoltárának harmadik részéről}
[346]
 Oluastatic eg pelda arol mel igoen io az edes zeploetelen ziz mari [zol] koronaiat oluasni:
348
 Mel igoen io a bodog ziz marianac zolgalni e peldarol ezoencbe vehettyuec:
[350]
 koeuetkoezic a scent iras adam at'ancnac teremteseroel: es eua ańanknac az oe tetemeboel valo abrazatt'arol:
[362]
 Cristus Jesusnak az nog retenetes Ityletre Joeuesiroel mongya
[375]
 {Szent Makárius élete}
[388]
 Ez koewetkezo Imadsagnak haznalatyat az Iro megh nem Irtha,
[390]
 {A Mária név betűiről}
[398]
 {Imádságok}
[400]
 Vrunk Iesusnak oe zent neuebe kezdetyk a harmad zerzedbely hugoknak regulaya zent Bonauetura attyanknak mondasa zerent
401
 Minden zerzetessecnec regulaia es elete ymez
[ii]
 XIII. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[v]
 ELŐSZÓ.
[xxxi]
 FESTETICS CODEX.
[l]
 Eth kezdethnek Bodog azzon horay
13
 Bodogh azzon primaya
19
 Bodogh azzon Terciaya
22
 Bodogazzon Sexthaya
25
 Bodogh azzon Nonaya
28
 Boodogh azzon masod wechernyeye.
34
 Eeth kezdethyk Completa.
[39]
 {Szűz Mária tisztességére mondandó imádságok}
43
 Bodogh azzonnak mynden Taghyarool walo Imaadsaagh,
45
 PAal wram betegseegerewl zerzet Imaadsaag,
[47]
 Bodoghazzon vechernyeye Adwenthben
52
 Completa aduentbe
56
 Bodogh azzon Weternyeyere: Adwentben
68
 Bodoghazzon primaya:
74
 Bodogh azzon Terciaya
75
 Bodogazzon Sexthaya
76
 Bodog azzon Nonaya
77
 Bodoghazzon Oraya Karachonba.
82
 Bodoghazzon prymaya
84
 Bodoghazzon Terciaya
85
 Bodoghazzon Sextaya
86
 Bodoghazzon Nonaya
87
 Bodogazzon Vecherneye
89
 Bodogazzon Completaya: Karachonban:
91
 Isten fel thamadasarol walo ymadsaagh kyth Hwsweethbe keel mondany Bodogh azzonrol:
[92]
 Itth el kezdethnek: Penytencya tharthasrol walo psalmosok:
[92]
 Elew psalmos:
93
 Penytenciarol walo Maasyk psalmos:
94
 Penytencia tartasrol walo Harmadyk psalmos:
95
 Negyed psalmos: Penytenciarol walo ystennek sokkeppen walo yol theetherewl:
96
 Penytencia tartasrol walo: Ewtewd psalmos:
97
 Penytencia tartasrol walo: hatodyk psalmos:
98
 Penytencya tartasrol walo hethedyk ees wtholso psalmos:
99
 Zent Gergel Imaadsaaga kyth ezekre kel wtholzor mondany:
[101]
 Szent János Evangelista Koenyvének Elei
[103]
 POZSONYI CODEX.
[105]
 Kezdetyk Iesusrol walo tyzen ewth yeles ymadssagh.
[113]
 {Nagy búcsús imádságok}
[115]
 {Kiskarácsonyi, vízkereszti, húsvéti és úrnapi evangelium}
[117]
 El kezdetik az Ziz Marianak epesegherol walo aytatos imachagh
[121]
 {"Innocencius nyolczad Papa" teljes búcsús imádsága}
[121]
 {"Nyolchad Bonifacius Papa" teljes búcsús imádsága}
122
 Sequitur una oratio de quinque gaudiis Beatae Mariae Virginis
123
 {"Bonifacius Papa" száz napi búcsús imádsága (latinul)}
[124]
 wrwnknak zenth thestenek hozzank walo wetelerwl ygen zep ymaczag ezen kepen
126
 {Mária-imádságok}
128
 {Áldozó imádság}
[131]
 KESZTHELYI CODEX.
[133]
 {Zsoltárok}
[133]
 {Első rész (I-XXV. zsoltár)}
[163]
 Eth kezdety[e]k ymar soltarnak masod rese {XXVI-XXXVII. zsoltár}
[179]
 Ez Soltarnak harmad reze {XXXVIII-LI. zsoltár}
[194]
 yth kezdetyk soltharnak negyed reze {LII-LXVII. zsoltár}
[209]
 Ez Soltarnak wthed reze {LXVIII-LXXIX. zsoltár}
[227]
 yth kezdetyk soltarnak hatod reze {LXXX-XCVI. zsoltár}
[245]
 yth kezdetyk soltarnak heted reze {XCVII-CVIII. zsoltár}
[263]
 yth kezdetyk soltarnak wtolso reze {CIX-CL. zsoltár}
[302]
 {"Mynden nocturnos wthan" azaz zsoltári rész után mondandó imádságok}
[305]
 {"heeth" bűnbánó "psalmosok"}
[312]
 Eengedy[e] wram iesus Cristus
313
 o zenth lelek mynden alatoknak teremteye
[315]
 Ith kezdethnek Apro ymadsagok
317
 Qui habitat in adiutorio altissimi
[329]
 MISKOLCZI TÖREDÉK.
[331]
 {Isteni gondolatok}
[334]
 TARTALOM.
[ii]
 XIV. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[v]
 ELŐSZÓ.
[xlix]
 LOBKOWITZ CODEX.
[l]
 {Imádságok}
[3]
 {Sz. Ferenc nagy búcsújáról}
[13]
 Vrnac: Neuebe: Kezdetyc: Az aytatos: zent: Bernardnac koenueez: vilagnac: meg: vtalasarol: es Cristosnac: koeueteservl: ekkeppen
[35]
 Kezdetik: Zent: Bonauentura: Atiancnac: koenve: az. tekeletes: eletrvl:
[48]
 {Krisztus kínszenvedésének meggondolásáról}
[55]
 Ez aytatos yras oluastatyk arrvl mikepen zent ferench es zenth kalara el reytettek vala egoeth
[59]
 Vrnak neveben keezdetyk az zent evfrosinanak elete mikepen irta meg zent Ieronimos doctor azent atyak eleteben
[73]
 Vrunk aldoth iesusnak neueben kezdety a zenth elekeznek zentseges elete ezen keppen
[81]
 {Imádságok}
[90]
 embernek harom ffew ellensege vagyon
[105]
 a halalrwl zol
[117]
 {Imádságok}
[123]
 BATTHYÁNYI CODEX.
[125]
 Incipiunt hymni de Adventu domini.
[134]
 Hymni de Nativitate domini nostri.
140
 Hym. Epiphaniar.
142
 In septuagesima
144
 Litania Maior
[147]
 Hymni Quadragesimales. 2. cor. vi.
[151]
 In ramis palmarum.
153
 Hymn. pro pace dicendus.
165
 Hymnus in die Ascensionis
[167]
 In die Pentecostes.
[173]
 Canticum sanctorum Ambrosy & Augustini.
[175]
 Hymni de Creatione ad singulos dies hebdomadarum.
[183]
 Hymni Qvotidiani ad matutinas preces.
[195]
 Hymni dominicis dieb. canendi.
[200]
 {Vegyes énekek}
[208]
 {Invocatiók}
[211]
 Responsoria
[212]
 {Versiculusok}
[217]
 {Antiphonák}
[224]
 {Zsoltárok, a XCVI. és CII. közé iktatva Luk. I, 68-79. és 46-55.}
[276]
 {Imádságok}
[277]
 {Prosák}
[282]
 Sequuntur Ceremoniae de sacrosancta Coena domini.
[287]
 Passio Christi Matth. 26.
[295]
 Lamentationes. (Jer. Sir.)
[299]
 CZECH CODEX.
[301]
 {Jézusról való tizenöt imádság}
[310]
 Koewethkoezyk ymmar zent Bernald doctor ymadczaga.
318
 {Imádságok}
[323]
 Kezdetnek ymar azzonnyonk zyz marianak oeth epesegyroel walo ymadsagok.
[327]
 {Imádságok}
[331]
 Letanya:
[335]
 Ymmaar keztetyk Azzonyonk marianak weczernyeye.
[341]
 {Imádságok}
[345]
 Koewethkoeznek ymaar bodog azzony soltaranak. az az maasfel zaaz ydwoezlegy marianak ayanlaasy.
[347]
 {Imádságok}
[351]
 TARTALOM.
[ii]
 XV. KÖTET.
[ii]
 {titlepage}
[v]
 TARTALOM.
[vii]
 ELŐSZÓ
[l]
 {SZÉKELYUDVARHELYI CODEX.}
[l]
 {Judith könyve}
[25]
 {Örök boldogságnak fondamentoma}
[54]
 {A halálról}
[83]
 {Az engedelmességről}
[87]
 {Szerzetből kitérés veszedelmes voltáról}
[101]
 {Vasárnapi evangeliumok}
[109]
 GUARY CODEX.
[111]
 {A pokol kínjairól}
115
 {A rágalmasságról}
123
 {Üdvösség és kárhozat jelei}
136
 {Hét szent jószág}
151
 {Imádság dicsérete és használata}
163
 {Szent békességről}
[169]
 NÁDOR CODEX.
[171]
 {Méltatlanul és méltón áldozásról}
178
 {Krisztus kínja gondolásának haszna}
182
 {Bűnnek zsoldja (a pokol kínjairól)}
195
 {Krisztus kínszenvedése}
223
 {A világ állhatatlanságáról}
224
 {A Lélek és a Test vitája (Visio Philiberti)}
229
 {Mária siralma}
238
 {Szt. Eufrozina élete}
248
 {Szt. Orsolya élete}
253
 {Szt. Apalinról (Apollóniáról) való csoda}
254
 {Szt. Apalin élete}
259
 {Szt. Adviga (Hedvig) élete}
262
 {Szt. Adorján mártíromsága}
267
 {Szt. Elek élete}
272
 {Szt. Zsófia élete}
281
 {Egyiptomi Szt. Mária élete}
283
 {Forseus püspök látomása}
285
 {Úrfelmutatásra való imádság}
285
 {Szűzek koronája}
287
 {Bűnlajstrom}
289
 {Énekek}
[293]
 LÁZÁR ZELMA CODEX.
[295]
 {Imádságok (alább részben ismétlődnek)}
302
 {Szűz Szt. (Antiochiai) Margit élete}
306
 {Példa Szűz Mária irgalmasságáról}
308
 {Példa Szt. Klára életéből}
309
 {Példa a Krisztusnak legkellemetesb szolgálatról}
311
 {Szűz Mária keserűségéről}
312
 {A halál meggondolásáról (alább újra)}
316
 {Szt. Ferenc stigmatizálása}
317
 {Szt. Brigitta tizenöt imádsága}
325
 {Vegyes imádságok (részben a 295. oldalon lévők újra)}
333
 {A halál meggondolásáról (l. 312. oldal)}
336
 {Az ítéletről és a bűnnek kínjáról}
338
 {Az alázatosságról}
340
 {Szűz Mária búcsúvétele az ő szent fiától}
[343]
 BIRK CODEX.
[345]
 {Szt. Ágoston és Szt. Domonkos szabályai apácák számára}
[357]
 PIRY HÁRTYA.
[359]
 {Elmélkedés Krisztus halálának szükséges voltáról}


© PTE Könyvtára, 2003-2023. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM