KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[i]
 {titlepage}
[i]
 {1. kötet}
[iii]
 ELŐSZÓ.
[v]
 AZ I. KÖTET TARTALMA:
[1]
 BEVEZETÉS.
[1]
 Hazánk ismerete fejlődésének vázlata.
32
 Források és segédeszközök.
33
 A munka tárgya és foglalata.
[35]
 A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása. I. RÉSZ, A magyar birodalom földterületének alakzata, vagyis: kiterjedési, hegyrajzi, földtani és vízrajzi viszonyai.
[35]
 I. SZAKASZ. A magyar birodalom földirati fekvése, nagysága és vízszintes tagosúlata.
[35]
 A birodalom földirati fekvése.
38
 A magyar birodalom egyes pontjainak szabatosabban meghatározott földirati fekvése.
103
 A magyar birodalom kiterjedése.
110
 A magyar birodalom alakja és határai.
114
 II. SZAKASZ. A magyar birodalom függőleges vagyis magassági tagosulata.
114
 I. FEJEZET.
114
 Általános áttekintet.
129
 II. FEJEZET. A Kárpátok éjszaknyugati része.
129
 I. Az éjszaknyugati Határlánczolat.
131
 1. A Kis-Kárpátok
131
 A) A hegység alakzata és tagosúlata.
139
 B) Magasságmérések.
150
 C) Földtani viszonyok.
155
 2. A tulajdonképi Éjszaknyugati Határlánczolat.
155
 A) Alakzata és tagosúlata.
179
 B) Magasságmérések.
183
 C. Földtani viszonyok.
187
 II. A Kis-Fátra hegylánczolat.
187
 A) Alakzata és tagosúlata.
198
 B. Magasságmérések.
206
 C. Földtani viszonyok.
209
 III. A Nagy-Fátra hegylánczolat.
209
 A) Alakzata és tagosúlata.
221
 B) Magasságmérések.
225
 C. Földtani viszonyok.
227
 IV. Az Osztroski és Vepor hegylánczolat.
227
 A) Alakzata és tagosúlata.
241
 B. Az Osztroposki-Vepor hegylánczolat magassági viszonyai.
250
 C. Földtani viszonyok.
256
 V. Az Alacsony-Tátra hegység vagyis a Zólyomi havasok.
256
 A) Alakzata és tagosúlata.
266
 B. Magasságmérések.
269
 C) Földtani viszonyok.
272
 VI. A Gömör-Szepesi Érczhegység.
298
 B. Magasságmérések.
303
 C. Földtani viszonyok.
309
 VII. A Mátra hegylánczolat.
309
 A) Alakzata és tagosúlata.
318
 B. Magassági viszonyok.
329
 C. Földtani viszonyok.
335
 VIII. A Magas-Tátra hegylánczolata.
335
 A) Alakzata és tagosúlata.
396
 B.) Magasságmérések.
408
 C. Földtani viszonyok.
416
 IX. A Poprád és Hernád-Tarcza közötti hegycsoportok.
416
 A) Alakzata és tagosúlata.
425
 B. Magasságmérések.
427
 C. Földtani viszonyok.
429
 III. FEJEZET. A kárpátok éjszakkeleti része.
431
 I. Az éjszakkeleti Határlánczolat.
431
 A) Alakzata és tagosúlata.
466
 B. Magasságmérések.
488
 C. Földtani viszonyok.
495
 II. A Simonka és Vihorlát-Gutin hegylánczolatok.
495
 A) Alakzat és tágosulat.
512
 B. Magasságmérések.
524
 C. Földtani viszonyok.
[1]
 {2. kötet}
[3]
 IV. FEJEZET. A Kárpátok délkeleti része, vagyis: Az Erdélyi felföld és Bánsági hegységek.
11
 I. Az erdélyi Éjszaki határlánczolat.
11
 A) Alakzata és tagosúlata.
25
 B) Magasságmérések.
32
 C) Földtani viszonyok.
38
 II. A Keleti határlánczolat.
38
 A) Alakzata és tagosúlata.
57
 B) Magasságmérések.
63
 C. Földtani viszonyok.
67
 III. A Hargitta vagyis Keleti trachit hegyláncz.
67
 A) Alakzata és tagosúlata.
79
 B) Magassági viszonyok.
82
 C) Földtani viszonyok.
88
 IV. A belföldi hegysorok.
88
 A) Alakzatzuk és tagosúlatuk.
108
 B) Magasságmérések.
118
 C. Földtani viszonyok.
131
 V. A Déli határlánczolat.
131
 A) Alakzata és tagosúlata.
168
 B. Magasságmérések.
181
 C.) Földtani viszonyok.
191
 VI. A Magyar-Erdélyi határlánczolat.
192
 A Marostól délre eső hegységek.
192
 1) A Bánsági hegységek.
192
 A) Alakzatuk és tagosúlatuk.
219
 B. Magasságmérések.
222
 C. Földtani viszonyok.
228
 2. A Polyána-Ruska hegység.
228
 A. Alakzata és tagosúlata.
233
 B. Magasságmérések.
236
 C. Földtani viszonyok.
243
 A Magyar-Erdélyi határlánczolat középső hegységei.
243
 A) Alakzatuk és tagosúlatuk.
309
 B.) Magasságmérések.
321
 C. Földtani viszonyok.
352
 A Sebes-Körös és Szamos közötti hegységek.
352
 A) Alakzatuk és tagosúlatuk.
366
 B. Magasságmérések a Fekete-Köröstőé és a kolosvári országúttól éjszakra.
369
 C. Földtani viszonyok.
376
 V. FEJEZET. Az Alpok hegyrendszeréhez tartozó hegységek.
377
 I. Az Osztrák-Stájer határhegységek.
388
 B). Magasságmérések.
397
 C.) Földtani viszonyok.
403
 II. A Pilis-Gerecse hegység, Vértes és Bakony.
403
 A) A hegylánczolat alakzata és tagosúlata.
436
 B. Magasságmérések.
451
 C. Földtani viszonyok.
484
 III. A Baranyai hegycsoportok s a Balatonmelléki dombvidék.
484
 A) Alakzatuk és tagosúlatuk.
494
 B). Magasságmérések.
507
 C.) Földtani viszonyok.
516
 IV. A Dráva és Száva közötti hegylánczolat.
516
 A) Alakzata és tagosúlata.
531
 B. Magasságmérések.
541
 C. Földtani viszonyok.
557
 V. A Száva és tengerpart közötti hegységek.
557
 A) Alakzatuk és tagosúlatuk.
575
 B. Magasságmérések.
582
 C. Földtani viszonyok.
593
 A két nagy Magyar medencze.
593
 A) Alakzatuk és tagosúlatuk.
624
 B. Magasságmérések.
657
 C. Földtani viszonyok.
[691]
 A II. KÖTET TARTALMA:
[1]
 {3. kötet}
[3]
 III. SZAKASZ. Magyarország földtani, bányászati és ásványtani viszonyai.
[3]
 I. FEJEZET.
[3]
 Általános földtani vázlat.
[3]
 Függelék. A földrengések.
62
 II. FEJEZET. A magyar tartományok bányászati viszonyai.
62
 I. Az arany, ezüst, réz telepek.
87
 II. A vasműtelepek és vasbányák.
103
 III. A kőszéntelepek.
118
 IV. A sótelepek.
120
 III. FEJEZET. Az ásványok és lelhelyeik áttekintete.
120
 I. Nem-fémes ásványok.
131
 II. Fémek.
142
 IV. SZAKASZ. A magyar birodalom vízrajzi viszonyai.
142
 I. FEJEZET. A források.
150
 I. Meleg források és hévizek.
155
 II. Hideg kénes vizek.
156
 III. Savanyű vagy borvizek.
160
 IV. Vasas vagy aczélos, rézgáliczos, rexes, timsós és czementvizek.
161
 V. Keserü vizek.
162
 VI. Konyhasós vízek.
164
 VII. Égvényes vizek.
165
 VIII. Gyantás, kőolajos, kátrányos források.
165
 IX. Semleges és ismeretlen minőségű hideg források.
170
 II. FEJEZET. A folyóvizek.
175
 I. A Duna.
211
 II. A Duna jobboldali mellékvizei.
267
 III. A Duna balfelőli mellékvizei a Tiszáig.
297
 IV. A Tisza.
328
 V. A Tisza jobb oldalán való mellékfolyói.
365
 VI. A Tisza balfelőli mellékvizei.
450
 VII. A Duna balfelőli mellékvizei a Tisza torkolatán alúl.
481
 VIII. Az Ádriai tenger vizkörnyékéhez tartozó folyók.
485
 IX. A Keleti tenger vízkörnyékéhez tartozó folyók.
489
 III. FEJEZET. A tavak és mocsárok.
[497]
 II. RÉSZ. A magyar birodalom meteorologiai, növényzeti és állattani viszonyai.
[497]
 I. SZAKASZ. A meteorologiai viszonyok.
499
 I. FEJEZET. A mérsékleti viszonyok.
499
 I. A levegő hőmérséke.
532
 II. A föld és források hőmérséke.
543
 II. FEJEZET. A légáramlások és széljárás.
559
 III. FEJEZET. A lég- és páranyomás.
568
 IV. FEJEZET. A légnedvesség és esőzési viszonyok.
603
 Függelék. A föld delejessége.
[611]
 II. SZAKASZ. A magyar tartományok növényzeti viszonyai.
614
 I. FEJEZET. Az erdők. Gyümölcs- és bortermesztés. Gazdasági és kereskedelmi növények.
614
 I. Az erdők.
629
 II. A gyümölcs és bor.
634
 III. Gazdasági és kereskedelmi növények.
640
 II. FEJEZET. A növény-földrajzi területek.
640
 I. A kárpáti hegy- és havasvidék.
660
 II. A dombvidék és szigethegységek növényzeti viszonyai.
671
 III. Az Alföld.
681
 IV. Az ádriai tengerparti és a horvát-dalmátországi hegyvidék.
683
 III. FEJEZET. A magyar tartományokban találtató virágos növények. (Anthophyta).
683
 I. Monocotyledones. Egysziküek.
689
 II. Dicotyledoneae. Kétsziküek.
715
 A történelmi korban nálunk meghonosúlt növények.
[721]
 III. SZAKASZ. A magyar tartományok állattani viszonyai.
[721]
 Az emlősök.
725
 A madarak.
732
 A hüllők. Reptilia.
733
 A halak.
[739]
 Függelék.
[741]
 A harmadik kötet tartalma:
[745]
 Sajtóhibák az I. kötetben.
[747]
 Sajtóhibák a II. kötetben.
[749]
 Sajtóhibák a III. kötetben.


© PTE Könyvtára, 2003-2021. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM