KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[iii]
 {titlepage}
[v]
 ELŐSZÓ.
[xii]
 Áhmed Dsevdet efendi és Vámbéry Armin előszava Evlia Cselebi "Sziáhatnáme" czímű munkája VI. kötetének török kiadásához.
[1]
 I. Evlia Cselebi utazása Nagyváradra 1660-ban.
4
 I. Az id-i imádságnak 1070-ben Belgrádban történt elvégzése után Várad ostromára való utazásunk.
16
 II. Temesvárról a váradi ütközetre való menetelünk.
30
 Várad ostromának kezdete.
[45]
 II. Evlia Cselebi látogatása Zrinyi Miklósnál.
[58]
 III. Evlid Cselebi erdélyi és felső-magyarországi utazása 1661-ben.
62
 I. Temesvár mezejéről az erdélyi hadjáratra menetelünkben bejárt és megszemlélt várak, nagy városok, síkságok.
68
 E háborúban első portyázásra való menetelem.
89
 Magyar nyelv. - Számok.
94
 II. E szegénynek a Tisza folyótól Felső-Magyarországba portyázásra menetelét adja elő e fejezet.
111
 III. Az 1072. Mohárrem hó kezdetén a Tisza folyó partján Székelyországba menetelünk.
117
 V. Az új királytól a hadseregnek adott nagy vendégség.
121
 VI. Az 1072. év Száfár hó 20-ik napján Erdélyből Szíkel vilájetbe menetelünk.
133
 VII. A janicsároknak a tatárokkal való összeütközése.
136
 VIII. Egy jóakaratú papnak Ali pasa szerdárral való tanácskozása.
145
 IX. E helyről Brassó várába menetelünk.
[160]
 IV. Evlia Cselebi hazatérése Konstantinápolyba és elutazása az 1663. évi magyarországi hadjáratra.
165
 Evlia Cselebi utazása Vidinből Belgrádba.
[170]
 V. Evlia Cselebi utazása Belgrádból Budára 1663.
173
 I. Utazásunk Belgrádból Magyarországba és Alamánországba.
[215]
 VI. Budapest leírása.
217
 I. Magyarország szilárd erődítményű és erős bástyájú fővárosának vagyis Buda várának leírása.
231
 II. Buda várának tisztviselői.
[261]
 VII. Az 1663. évi felső-magyarországi hadjárat.
263
 I. Az 1073. évi Zilhidse tizenötödikén Buda alól az ujvári ütközetbe menetelünk.
308
 III. Dsigerdelen mezejéről Ujvár várának elfoglalására menetelünk.
309
 IV. Ujvár várának ostroma.
355
 IV. Nyitra, Léva, Nógrád várak lázadása.
361
 V. Az őszinte Evlia kalandjának elbeszélése.
375
 VIII. Az 1074. évi Rebi-ül-evvel hóban Ujvárról a lévai és nógrádi ütközetbe menetelünk.
379
 IX. A nógrádi ütközetbe menetelünk.
390
 X. Buda várából Belgrádba menetelünk.
392
 XI. Téli hadjárat.
[398]
 VIII. Bosznia, Herczegovina, Dalmáczia és Szlavonia leírása.
399
 I. Belgrádból Herszek szandsákba, Szihráb Mohammed pasához a védelmi készülődéseket elrendelő parancsolatok elvitele.
426
 II. Dobra-Venedik (Ragusa) vilájetbe utazásunk.
428
 III. Dobra-Venedik vára.
443
 IV. Szihráb Mohammed pasával Belikből Kator és Perászt várak pusztítására menetelünk.
448
 V. Reszna várából Piva és Niksik hegyeibe a lázadókhoz menetelünk.
452
 VI. Gacska síkságáról a venediki adópénz oltalmazására menetelünk.
453
 VII. Herczegovinából a jeni-kálái hadjáratra menetelünk.
467
 VIII. Boszna-Szerájból a jeni kálái ütközetbe menetelünk.
[475]
 IX. A Dunántúl alsó részének leírása és Zerinvár elfoglalása 1664-ben.
477
 I. Kanizsa várának felmentésére menetelünk.
481
 II. Az erős Szigetvár vára.
494
 III. Babocsa (Popofcsa) vára.
495
 IV. Egy váratlan esemény elbeszélése,
497
 V. Berzencze vára.
500
 VI. Az ellenség megszalasztása.
503
 VII. Kanizsa vár földje és alakja.
512
 VIII. Zerinvárnak, vagyis az erős Ujvárnak ostroma.
517
 IX. Duduska, Mekemoria és Iszlavonia tartományokba utazásunk.
529
 X. A zerinvári ellenség szerencsétlen sorsa.
[533]
 Név- és tárgymutató.
[541]
 TARTALOM.
[548]
 Sajtóhibák és kiigazítások.
[iii]
 {titlepage}
[v]
 ELŐSZÓ.
[1]
 I. Tatár és török csapatok rabló kalandozása Magyarországban és Ausztriában.
4
 Kanizsa vára alól Alamánország, Horvátország, Szlavonia, Magyarország és Mekemoria vilájetek feldulására és pusztítására menetelünk.
[26]
 Evlia Cselebi elutazása a nagyvezír táborába.
29
 I. Elutazás a nagyvezírhez.
29
 II. Kanizsáról Székesfejérvárra s onnan a rábaparti ütközetre menetelünk.
[59]
 III. A szentgotthárdi ütközet.
61
 I. A Rába folyó melletti ütközet elbeszélése.
62
 II. Az oszmán hadsereg megfutamodása a Rába partján.
67
 III. Nagy szerencsétlenség és jajgatás; helytelen intézkedés és az iszlám sereg megfutamodása.
[74]
 IV. A török hadsereg visszavonulása és a békekötés.
76
 I. A Rába folyótól való visszatérésünk és Ujvár segítségére menetelünk.
87
 II. Székesfejérvárról Léva és Nyitra megszabadítására menetelünk.
90
 III. Tanácskozás Léva és Nyitra várak ellen indítandó hadjáratról.
93
 IV. Ujvár alól a kezesül visszatartott követtel együtt Belgrádba visszatérésünket s az útba eső állomáshelyeket adja elő e fejezet.
[97]
 V. A török követ utazása Bécsbe.
100
 I. Belgrádból az egri vilájetbe, onnan pedig a német királyhoz menetelünk.
107
 II. Budáról az egri vilájetbe menetelünk.
120
 III. Egerből Mohammed pasával a felső-magyarországi várakba menetelünk.
134
 IV. A két követ találkozásának leírása.
156
 V. A követ-pasának, a tolmácsnak és a főkomiszárnak vitatkozása.
[159]
 VI. Török követség Bécsben.
161
 I. Bevonulásunk Bécs városába.
165
 II. A császár-imperator és magyar király székhelyének, Bécs várának leírása.
177
 III. Tanácskozás a császárnak Mohammed pasával leendő találkozásáról.
180
 IV. A követ-pasa találkozása a császárral.
185
 V. A császár arczának és alakjának leírása.
198
 VI. Mohammed pasa követi jelentése.
[203]
 VII. Evlia Cselebi elutazása a magyarországi várak felülvizsgálására.
206
 I. Evlia Cselebi utazása Pozsonyból Budára.
211
 II. Elutazásunk a várak és a szandzsákok felülvizsgálatára.
237
 III. Váradról az erdélyi Hajdúság vilájetjébe menetelünk.
244
 IV. Kis-Adorján várából az erdélyi királyhoz menetelünket adja elő e fejezet.
249
 V. Erdélyi Fehérvárról a temesvári, az oláh és a moldvai vilájetekbe menetelünk.
[261]
 Név- és tárgymutató.
[266]
 Török kifejezések jegyzéke.
[269]
 TARTALOM.


© PTE Könyvtára, 2003-2019. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM