KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 <ÉRTEKEZÉSEK A TÖRTÉNELMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A II. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL. SZERKESZTETTE FRAKNÓI VILMOS, OSZTÁLYTITKÁR. VI. KÖTET. I. SZÁM. 1876. MARGUM ÉS CONTRA - MARGUM
[2]
 <ÉRTEKEZÉSEK a történeti tudományok köréből.>
[1]
 {titlepage}
[1]
 MARGUM ÉS CONTRA - MARGUM CLASTRA AUGUSTO FLAVIANENSIA, VAGY CONSTANTIA) HELYFEKVÉSE. FORRÁSOK ÉS KÖZVETLEN HELYBUVÁRLAT ALAPJÁN. IRTA DR. ORTVAY TIVADAR, AKADÉMIAI L. TAG SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS. (Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1876. január 3-iki ülésén.)
[i]
 TARTALOM.
[2]
 <ÉRTEKEZÉSEK a történeti tudományok köréből.>
[1]
 {titlepage}
[1]
 AZ UTOLSÓ ÁRPÁDHÁZI KIRÁLY TRÓNRA LÉPTE. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS NAGY IVÁN R. TAGTÓL. (Olvastatott a M. Tud Akadémia 1875. november 22-iki ülésén)
[3]
 
[2]
 <ÉRTEKEZÉSEK a történeti tudományok köréből.>
[1]
 {titlepage}
[1]
 EMLÉKBESZÉD NAGY AJTAI KOVÁCS ISTVÁN L. TAG FÖLÖTT. SZILÁGYI SÁNDOR RENDES TAGTÓL. (Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1876. ápril 24-iki ülésén.)
[2]
 <ÉRTEKEZÉSEK a történeti tudományok köréből.>
[1]
 {titlepage}
[1]
 A GERMANIZÁLÁS TÖRTÉNELMÉBŐL A KÉT MAGYAR HAZÁBAN II. JÓZSEF ALATT. IRTA SZILÁGYI FERENCZ LEV. TAG. (Olvastatott a M. T. Akadémia 1876. május elsején tartott ülésén.)
[3]
 
[30]
 Toldalék.
[32]
 TARTALOM.
[2]
 <ÉRTEKEZÉSEK a történeti tudományok köréből.>
[1]
 {titlepage}
[1]
 A GHYCZYEK ERDÉLY TÖRTÉNETÉBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KORMÁNYZÓI INTÉZMÉNYRE. JAKAB ELEK L. TAGTÓL. Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1876. november 20-iki ülésén.
[3]
 
[57]
 OKLEVELEK.
[2]
 <ÉRTEKEZÉSEK a történeti tudományok köréből.>
[1]
 {titlepage}
[1]
 AZ ALSÓMAGYARORSZÁGI BÁNYAVÁROSOK KÜZDELMEI A NAGY-LUCSEI DÓCZYAKKAL. 1494-1548. WENCZEL GUSZTÁV R. TAGTÓL. Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1878. október 23-iki ülésén.
[3]
 
[2]
 <ÉRTEKEZÉSEK a történeti tudományok köréből.>
[1]
 {titlepage}
[1]
 KRITIKAI ADALÉKOK MARGUM TÖRTÉNETÉHEZ. FORRÁSOK ALAPJÁN IRTA DR. ORTVAY TIVADAR AKAD. LEV. TAG. (Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1876. május 23-iki ülésén.)
[52]
 TARTALOM.
[2]
 <ÉRTEKEZÉSEK a történeti tudományok köréből.>
[1]
 {titlepage}
[1]
 EMLÉKBESZÉD CZINÁR MÓR M. AKAD. LEV. TAG FELETT IPOLYI ARNOLD RENDES TAGTÓL. Olvastatott a M. T. Akadémia 1877. február 26-iki ülésén.
[3]
 
[2]
 <ÉRTEKEZÉSEK a történeti tudományok köréből.>
[1]
 {titlepage}
[1]
 BRANKOVICS GYÖRGY RÁCZ DESPOTA BIRTOKVISZONYAI MAGYARORSZÁGBAN ÉS A RÁCZ DESPOTA CZÍM. PESTY FRIGYES LEV. TAGTÓL. (Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1877. január 7-iki ülésén.)
[3]
 
[2]
 <ÉRTEKEZÉSEK a történeti tudományok köréből.>
[1]
 {titlepage}
[1]
 CARILLO ALFONZ DIPLOMÁCZIAI MÜKÖDÉSE. (1594-1598.) SZILÁGYI SÁNDOR M. AKAD. R. TAGTÓL. (Olvastatott a M. Tud. Akad. febr. 19-iki ülésén.)


© PTE Könyvtára, 2003-2019. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM