KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[1]
 ÉRTEKEZÉSEK A TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. HARMADIK KÖTET. 1873-1874. SZERKESZTETTE FRAKNÓI VILMOS, OSZTÁLYFŐTITKÁR.
[3]
 ÉRTEKEZÉSEK a történeti tudományok köréből. Harmadik kötet. 1873-1874.
[1]
 {titlepage}
[1]
 EGY FŐBENJÁRÓ PER A XVII. SZÁZADBÓL. NAGY IVÁN, LEV TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 titlepage}
[1]
 ADALÉK 1352-BŐL AZ ARANY BULLA NÉHÁNY CZIKKÉNEK ALKALMAZÁSÁHOZ-ÉS MAGYARÁZÁSÁHOZ. WENCZEL GUSZTÁV, R. TAGTÓL. (Olvastatott a M. T. Akadémia 1873, február 11-diki ülésén.)
[2]
 
[14]
 függelék
[1]
 {titlepage}
[1]
 ADALÉK AZ ERDÉLYI SZÁSZOK TÖRTÉNETÉHEZ AZ ADREANUM ELŐTTI IDŐBŐL. WENCZEL GUSZTÁV, RENDES TAGTÓL. (Olvastatott a M. T. Akadémia 1873 május 12-ki ülésén.)
[3]
 
13
 ELSŐ FÜGGELÉK.
18
 MÁSODIK FÜGGELÉK.
[1]
 {titlepage}
[1]
 TRENTSINI CHÁK MÁTÉ ÉS KORTÁRSAI BOTKA TIVADAR, LEV. TAGTÓL. (SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS.)
[3]
 
[66]
 IGAZOLÓ OKMÁNYOK.
[i]
 {titlepage}
[i]
 RAJZOK ERDÉLY ÁLLAMÉLETÉBŐL A XVIII.SZÁZADBAN. SZILÁGYI FERENCZ, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEV. TAGJA. (Olvastatott a M. T. Akadémia 1873. november 10-iki ülésén.)
[iii]
 ELŐSZÓ.
[1]
 KÖZLEMÉNYEK AZ ERDÉLYI RÓMAI KATHOLIKUS EGYHÁZI TÖRTÉNETBŐL.
[33]
 OKMÁNY-FÜGGELÉK,
[57]
 A NAGY-SZEBENI REFORMATUSOK IMAHÁZA. ÉS A JESUITÁK.
[83]
 OKMÁNY-FÜGGELÉK.
[87]
 GRÓF BÁNFFI DÉNESNÉ ÉS LEÁNYA.
[121]
 OKMÁNY-FÜGGELÉK.
[133]
 TARTALOM.
134
 Sajtóhiba.
134
 E munka szerzőjétől újabb időben megjelent könyvek:
[1]
 {titlepage}
[1]
 TANULMÁNYOK A GÓTHOK MŰVÉSZETÉRŐL. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS. HENSZLMANN IMRE RENDES TAGTÓL. (Olvastatott a M. T. Akadémia 1874 január 12-iki ülésén.)
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 A MAGYARORSZÁGI AVAR LELETEKRŐL. PULSZKY FERENCZ TISZT. TAGTÓL. (Olvastatott a M. T. Akadémia 1874. január 12-ki ülésén.)
[1]
 {titlepage}
[1]
 FELSŐBÜKI NAGY PÁL EMLÉKEZETE. TÓTH LŐRINCZ R. TAGTÓL (Olvastatott a M. T. Akadémia 1874. január 26-iki ülésén.)
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 PALUGYAY IMRE EMLÉKEZETE. KELETI KÁROLY, LEV. TAGTÓL. (Olvastatott a M. T. Akadémia ápril 30-ki ülésén.)
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 MAGYARORSZÁGI TANÁROK ÉS TANULÓK A BÉCSI EGYETEMEN A XIV. ÉS XV. SZÁZADBAN. FRAKNÓI VILMOS. RENDES TAGTÓL. (Olvastatott a M. T. Akadémia 1874. márczius 9-diki ülésén.)
[3]
 
[23]
 MELLÉKLETEK.


© PTE Könyvtára, 2003-2024. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM