KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[1]
 ÉRTEKEZÉSEK A TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. MÁSODIK KÖTET. 1872-1873. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.
[3]
 <ÉRTEKEZÉSEK a történeti tudományok köréből. Második kötet. 1872-1873.>
[1]
 {titlepage}
[1]
 JELENTÉS AZ ANTWERPIÁBAN 1871-IK ÉVI AUGUSTUS 13-22-ÉIG TARTOTT NEMZETKÖZI GEOGRAFIAI CONGRESSUS MUNKÁLATAIRÓL. HUNFALVY JÁNOS, R. TAGTÓL. (Olvastatott az Akadémia 1872-dik január 8. ülésében.)
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 NYITRA VÁRMEGYÉNEK XV. SZÁZADBELI VÁMHELYEI. TANULMÁNY HAZÁNK KÖZLEKEDÉSI VISZONYAINAK TÖRTÉNETÉHEZ. WENZEL GUSZTÁV, R. TAGTÓL. (Olvatatott a M. T. Akadémia 1872. junius 6-iki ülésén)
[3]
 
[9]
 függelék
[1]
 {titlepage}
[1]
 PÉTER ÉS ABA. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS. SZABÓ KÁROLY R. TAGTÓL. (Olvastatott a M. T. Akadémia 1872. junius 10-iki ülésén.)
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 HENCKEL JÁNOS MÁRIA KIRÁLYNÉ UDVARI PAPJA. FRANKL VILMOS, LEV. TAGTÓL. (Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1872. junius 6-ik ülésén.)
[3]
 
12
 Mellékletek.
[1]
 {titlepage}
[1]
 NEVEZETES PER LŐCSEI POLGÁROK KÖZÖTT. 1421- 1429. ADALÉK MAGYARORSZÁG JOGTÖRTÉNETÉHEZ. WENZEL GUSZTÁV, R. TAGTÓL. (Olvastatott a M. T. Akadémia 1872. deczember 9-iki ülésén.)
[3]
 
[16]
 FÜGGELÉK
[1]
 {titlepage}
[1]
 RÉWAI FERENCZ NÁDORI HELYTARTÓ FIAINAK HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ISKOLÁZTATÁSA 1538-1555. FRANKL VILMOS, LEV. TAGTÓL. (Olvastatott a M. T. Akadémia 1872. deczember 9-iki ülésén.)
[3]
 
37
 MELLÉKLETEK.
93
 TARTALOM.
95
 SAJTÓHIBÁK.
[1]
 {titlepage}
[1]
 DIÓSGYŐR EGYKORI TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGE. WENCZEL GUSZTÁV, RENDES TAGTÓL. (Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1872. november 11-ki ülésén.)
[3]
 
[25]
 DIÓSGYŐRI REGESTÁK.
[1]
 {titlepage}
[1]
 ADALÉKOK BETHLEN GÁBOR SZÖVETKEZÉSEINEK TÖRTÉNETÉHEZ. IRTA SZILÁGYI SÁNDOR, LEV. TAG. (Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1878. márczius 10-ki ülésén)
[3]
 Tekintetes akadémia.
15
 OKMÁNYOK.
[97]
 TARTALOM.
[98]
 HIBAIGAZITÁS.
[1]
 {titlepage}
[1]
 EMLÉKBESZÉD ÉRDY JÁNOS AKAD. RENDES TAG FELETT. NAGY IVÁN, LEV. TAGTÓL. (Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1873. márczius 31-iki ülésén.)
[3]
 <ÉRDY JÁNOS EMLÉKEZETE.>
21
 Érdy János munkálatainak jegyzéke Idő rendben.
[1]
 {titlepage}
[1]
 A SZÉKELYEK ALAPSZERZŐDÉSE VAGYIS A SZÉKELY KRÓNIKÁNAK E SZERZŐDÉST TARTALMAZÓ PONTJAI. (SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS) BALÁSSY FERENCZ. LEV. TAGTÓL. (Olvastatott a M. T. Akadémia 1873. april 7-iki ülésén.)
[3]
 


© PTE Könyvtára, 2003-2024. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM