KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[3]
 A Felséges uralkodó cs. kir. AUSTRIAI HÁZ.
[xi]
 Egyházi főméltóságok.
xiii
 Rom. katholika egyház.
xvi
 G. n. e. egyház püspökei.
xvii
 Protestáns egyház.
[1]
 A. Kormány hatóságok.
[3]
 I. M. k. udvari kanczellaria.
6
 II. M. k. Helytartótanács.
[11]
 B. Törvényszéki hatóságok.
[13]
 I. M. k. Hétszemélyes Tábla
15
 II. M. k. Itélő Tábla.
20
 III. M. k. váltófeltörvényszék.
22
 IV. M. k. kerületi táblák.
25
 V. M. k. elsőbiróságu váltótörvényszékek.
34
 VI. M. k. kerületi ideiglenes bánya-biróságok.
[37]
 C. Közigazgatási hatóságok.
[37]
 Megyék (betü szerint).
[39]
 Abauj megye.
41
 Arad megye.
43
 Árva megye.
45
 Bács-Bodrogh megye.
48
 Baranya megye.
51
 Bars megye.
53
 Békés megye.
54
 Beregh megye.
56
 Bihar megye.
60
 Borsod megye.
62
 Csanád megye.
64
 Csongrád megye.
65
 Esztergom megye.
67
 Fehér megye.
69
 Gömör kishonthi t. e. megye.
71
 Győr vármegye.
73
 Heves és k. Szolnok t. e. megye.
75
 Hont megye.
78
 Komárom megye.
80
 Középszolnok megye.
82
 Krassó megye.
84
 Kraszna megye.
85
 Liptó megye.
87
 Máramaros megye.
89
 Moson megye.
91
 Nógrád megye.
93
 Nyitra megye.
95
 Pest, Pilis és Solt t. e. megyék.
101
 Pozsony megye.
103
 Sáros megye.
106
 Somogy megye.
108
 Soprony megye.
111
 Szabolcs megye.
113
 Szatmár megye.
116
 Szepes megye.
118
 Temes megye.
120
 Tolna megye.
122
 Torna megye.
123
 Torontál megye.
125
 Trencsén megye.
128
 Turócz megye.
130
 Ugocsa megye.
131
 Ungh megye.
133
 Vas megye.
136
 Veszprém megye.
138
 Zala megye.
141
 Zaránd megye.
142
 Zemplén megye.
146
 Zólyom megye.
147
 Jászkún kerület.
148
 Hajdú kerület.
151
 Kővárvidéke.
152
 Szepesi grófság.
[157]
 D. Szabad királyi városok (betü szerint).
159
 Arad.
160
 Bakabánya.
160
 Bártfa.
161
 Bazin.
161
 Bélabánya.
162
 Beszterczebánya.
162
 Breznóbánya.
162
 Buda.
165
 Debreczen.
166
 Eperjes.
167
 Esztergom.
168
 Felsőbánya.
169
 Győr.
169
 Kassa.
171
 Késmárk.
171
 Kismárton.
171
 Kis-Szeben.
172
 Komárom.
172
 Korpona.
173
 Kőszeg.
173
 Körmöczbánya.
174
 Libethbánya.
174
 Lőcse.
175
 Modor.
175
 Nagybánya.
176
 Nagyszombat.
176
 Nagy-Várad.
177
 Pécs.
178
 Pest.
188
 Pozsony.
190
 Selmeczbánya.
190
 Soprony.
191
 Szabadka.
192
 Szakolcza.
193
 Szathmár.
194
 Szeged.
195
 Székesfehérvár.
195
 Szentgyörgy.
196
 Temesvár.
197
 Trencsén.
197
 Ujbánya.
198
 Ujvidék.
198
 Zólyom.
199
 Zombor.
200
 E. Rendezett tanácscsal ellátott városok.
213
 F. Pénzügyi hatóságok.
213
 I. Cs. kir. Nagyvárad-Budai országos pénzügy-igazgatási osztály.
234
 II. Cs. kir. Pozsonyi országos pénzügy igazgatósági osztály.
244
 III. Cs. kir. Sopronyi pénzügy országos igazgatósági osztály.
253
 IV. Cs. kir. Kassai országos pénzügy igazgatósági osztály.
261
 V. Cs. kir. Temesvári országos pénzügy igazgatósági osztály.
270
 A magyarországi pénzügy hatóságoktól külön álló egyéb pénzügy hivatalok.
[278]
 G. Út-, viz- és bánya-épitészeti, közlekedési, kereskedelmi és ipar-ügyekre fennálló hatóságok.
[278]
 I. A m. k. országos épitészeti igazgatóság.
279
 II. A m. k. országos műszaki számvevői osztály.
280
 III. Tisza szabályozási központi felügyelőség.
281
 IV. Állam épitészeti hivatalok
284
 V. Bánya kapitányságok
284
 VI. Cs. kir. posta-igazgatóságok
295
 VII. Cs. kir. állam távirdai felügyelőségek
297
 VIII. Kereskedelmi és ipar kamarák.
[303]
 H. Közoktatási intézetek.
[303]
 Országos tanulmányi bizottság a magyar kir. helytartótanácsnál.
304
 I. A pesti magyar királyi tudomány egyetem.
309
 II. Magyar királyi jogakademiák.
311
 III. A Budai magyar kir. József műegyetem.
313
 IV. Tankerületek.
313
 I. Budapesti tankerület.b319
313
 II. Pozsonyi tankerület
323
 III. Kassai tankerület.
326
 IV. Győri tankerület.
331
 V. Nagyváradi tankerület.
334
 V. Cs. kir. bányászati és érdészeti akademia Selmeczbányán.
335
 IV. Magyar Óvári felsőbb gazdászati tanintézet.
[336]
 I. Nyilványos intézetek.
[336]
 Magyar tudományos akademia.
339
 II. A magyar nemzeti muzeum.
340
 III. A pesti m. k. állatgyógyintézet.
341
 IV. Országos vakok intézete Pesten.
342
 V. Magyarorsági süket-némák kir. intézete Váczon.
342
 VI. Magyar királyi zálogház Pesten.
343
 VII. Fegyintézetek.
[345]
 K. Katonai-, biztonsági- és számvevő-ellenőrségi hatóságok.
[345]
 I. Cs. kir. országos katonai főparancsnokságok.
347
 II. Cs. kir. csendőr ezredek Magyarországban.
348
 III. Cs. kir. rendőrségi igazgatóság.
350
 IV. Magyar királyi államszámvevőség.
352
 V. Cs. kir. országos katonai számvevői osztály.
[353]
 {Tartalom}


© PTE Könyvtára, 2003-2020. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM