KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[1]
 ÉRTEKEZÉSEK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLYA KÖRÉBŐL HUSZADIK KÖTET. AZ OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTETTE SZINNYEI JÓZSEF OSZTÁLYTITKÁR
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 PETŐFI ÉS A SOCIALISMUS SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS FERENCZI ZOLTÁN L. TAGTÓL
[3]
 Petőfi és a socialismus.
[31]
 FÜGGELÉK.
[1]
 {titlepage}
[1]
 AZ ITÁLIAI NYELVCSALÁD HELYZETE AZ INDOGERMÁN NYELVEK KÖRÉBEN IRTA SCHMIDT JÓZSEF (Fölolvasta a M. Tud. Akadémia 1907. június 3-iki ülésén.)
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK. I. BEVEZETÉS ÉS A KÜLÖMBÖZŐ RÉTEGEK KÉRDÉSE. ASBÓTH OSZKÁR R. TAGTÓL. (Felolvasta a M. Tud. Akadémia 1907. április 8-iki ülésén.)
[3]
 
[103]
 TARTALOM.
[1]
 {titlepage}
[1]
 RÉVAI MIKLÓS NYELVTUDOMÁNYA MELICH JÁNOS L. TAGTÓL Felolvasta a Magyar Tudományos Akadémia 1907. okt. 7-iki ülésében.
[3]
 
[43]
 TARTALOM
[1]
 {titlepage}
[1]
 OVIDIUS ÉS LYGDAMUS NÉMETHY GÉZA L. TAGTÓL (Fölolvastatottt a M. Tud. Akadémia 1908 január 7-iki ülésében.)
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 DE EPODO HORATII CATALEPTIS VERGILII INSERTO. SCRPIPSIT GEYZA NÉMETHY ACADEMIAE LITTERARUM HUNGARIAE SODALIS. (Commentatio in consessu Academiae Litt. Hung. die 2. Martii a. 1908. recitata.)
[3]
 
[15]
 ADNOTATIONES.
[1]
 {titlepage}
[1]
 URI JÁNOS. GOLDZIHER IGNÁCZ R. TAGTÓL. (Felolvastatott a M. T. Akadémia 1907 november 4-iki ülésében.)
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 JOANNES VERCELLENSIS ÉS A MAGYAR MARGIT-LEGENDA IRTA HORVÁTH CYRILL (Felolvastatott a M. Tud. Akadémia 1907 márczius 4-iki ülésében.)
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 A CILICIAI OPPIANUS HELIEUTIKÁJÁNAK KÉZIRATI HAGYOMÁNYA. I. (BEVEZETŐ) RÉSZ SZÉKFOGLALÓ VÁRI REZSŐ L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 A j>gy változás a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelvjárásokban IRTA ASBÓTH OSZKÁR R. TAG. (Felolvastatott a M. Tud. Akadémia 1908 márczius 23-iki ülésében.)
[3]
 
[53]
 FÜGGELÉK.
[62]
 TARTALOM.


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM