KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[1]
 EGY MAGYAR ESZTHER-DRÁMA. BEVEZETÉSSEL BAYER JÓZSEF L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 A RENAISSANCE FRANCZIA SZINKÖLTÉSZETE ÉS A SZINSZERŰSÉG. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS HARASZTI GYULA LEV. TAGTÓL.
[2]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 A KÖZÉP-ÁZSIAI TÖRÖK IRODALOM. THÚRY JÓZSEF L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 A BRASSÓI LATIN-MAGYAR SZÓTÁR-TÖREDÉK. +MELICH JÁNOS L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 A CLASSICA PHILOLOGIA JÖVŐJE TEKINTETTEL HAZAI VISZONYAINKRA. SZÉKFOGLALÓ PECZ VILMOS R. TAGTÓL.
[3]
 
[17]
 FÜGGELÉK.
[1]
 {titlepage}
[1]
 PETRARCA "SZÓZATJA" ÉS EGYIK LATIN KÖLTŐI LEVELE. HEGEDÜS ISTVÁN L. TAGTÓL. Fölolvastatott a M. Tud. Akadémia I. osztályának 1905 márczius 20-án tartott ülésén.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 ADA-KÁLEI TÖRÖK NÉPDALOK GYÜJTÖTTE, FORDITÁSSAL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA KÚNOS IGNÁCZ L. TAG.
[3]
 
[114]
 JEGYZETEK.
[1]
 {titlepage}
[1]
 C. JULIUS CAESAR COMMENTARIUSAINAK FOLYTATÁSAI ÉS ASINIUS POLLIO. DR. CSERÉP JÓZSEFTŐL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 SZIKSZAI FABRICZIUS BALÁZS LATIN-MAGYAR SZÓJEGYZÉKE 1590-BŐL A KÉSMÁRKI ÁG. EV. FŐGYMNASIUM KÖNYVTÁRÁBAN LEVŐ EGYETLEN PÉLDÁNYÁBÓL KÖZZÉTETTE, BEVEZETÉSSEL ÉS MAGYARÁZATOKKAL ELLÁTTA MELICH JÁNOS LEV. TAG.
[3]
 
[106]
 SZÓMUTATÓ.
[143]
 TARTALOM.
[1]
 {titlepage}
[1]
 DSELĀL ED-DĪN RŁMĪ NÉGYSOROS VERSEI SZÉKFOGLALÓ KÉGL SÁNDOR L. TAGTÓL. (Felolvasta a M. Tud. Akadémia 1906. deczember 3-i ülésén.)
[3]
 


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM