KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[1]
 ÉRTEKEZÉSEK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLYA KÖRÉBŐL. TIZENNYOLCZADIK KÖTET. AZ OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTETTE GYULAI PÁL. OSZTÁLYTITKÁR.
[3]
 TARTALOM.
[1]
 {titlepage}
[1]
 BÖLCS LEO TAKTIKÁJA MINT MAGYAR TÖRTÉNETI KÚTFORRÁS. GYOMLAI GYULA LEV. TAGTÓL. (OLVASTATOTT A M. TUD. AKADÉMIA I. OSZT. JANUÁR 7-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN.)
[3]
 
[69]
 TARTALOM.
[1]
 {titlepage}
[1]
 TEMESVÁRI PELBÁRT PÉLDÁI. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS. KATONA LAJOS L. TAGTÓL.
[3]
 
[33]
 FÜGGELÉK.
[91]
 TARTALOM.
[1]
 {titlepage}
[1]
 A RÓMAI ELEGIA VISZONYA A GÖRÖGHÖZ. NÉMETHY GÁZA L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 ALEXANDRIAI SZENT KATALIN LEGENDÁJA KÖZÉPKORI IRODALMUNKBAN. KATONA LAJOS L. TAGTÓL.
[3]
 
[61]
 FÜGGELÉK.
[1]
 {titlepage}
[1]
 HATÁRIDŐSZÁMITÁS A RÓMAIAKNÁL. DR. CSERÉP JÓZSEFTŐL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 TÖRÖK NYELVEMLÉKEK A XIV. SZÁZAD VÉGÉIG. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS. THÚRY JÓZSEF L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 ADALÉKOK A FINN-UGOR PALATALIS MÁSSALHANGZÓK TÖRTÉNETÉHEZ. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS SZILASI MÓRICZ L. TAGTÓL.
[3]
 
[52]
 SZÓMUTATÓ.
[1]
 {titlepage}
[1]
 SZENÁJI ÉS A PERZSA VALLÁSOS KÖLTÉSZET. KÉGL SÁNDORTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 A TELEKI-CODEX LEGENDÁI. KATONA LAJOS L. TAGTÓL.
[3]
 


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM