KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[1]
 ÉRTEKEZÉSEK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLYA KÖRÉBŐL. TIZENEGYEDIK KÖTET. AZ OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTETTE GYULAI PÁL. OSZTÁLYTITKÁR.
[3]
 TARTALOM.>
[1]
 {titlepage}
[1]
 AZ Ó- ÉS KÖZÉPKORI TERENTIUSBIOGRAPHIÁK DR. ÁBEL JENŐ L. TAGTÓL.
[3]
 
[32]
 FÜGGELÉK.
[1]
 {titlepage}
[1]
 SZÓRENDI TANULMÁNYOK II.RÉSZ (SZÉKFOGLALÓ) JOANNOVICS GYÖRGY T. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 A MORDVA NÉP HÁZASSÁGI SZOKÁSAI. BARNA FERDINÁND L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 JELENTÉS UJHELLÉN MUNKÁKRÓL. DR. TÉLFY IVÁN L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 MYTHOLOGIAI NYOMOK A MAGYAR NÉP NYELVÉBEN ÉS SZOKÁSAIBAN. A HOLD NYELVHAGYOMÁNYINKBAN. KÁLMÁNY LAJOSTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 AZ ETHYMOLOGICUM MAGNUM ROMANIAE ÉS AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ NYELVÉSZET JELENE ROMÁNIÁBAN PUTNOKY MIKLÓSTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 A MAGYAR SZÓTŐK. ÁLTALÁNOS RÉSZ. SIMONYI ZSIGMOND L. TAGTÓL.
[3]
 
[46]
 TARTALOM.
[1]
 {titlepage}
[1]
 A NYELVUJÍTÁS TÖRTÉNETÉHEZ SIMONYI ZSIGMOND L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 SZÓREND ÉS ACCENTUS. BRASSAI SÁMUEL T. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 HÁROM FRANCZIA HELLENISTA ÉS A VOLAPÜK. DR. TÉLFY IVÁN L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 EUHEMERI RELIQUIAE. COLLEGIT. PROLEGOMENIS ET ADNOTATIONIBUS INSTRUXIT GEYZA NÉMETHY PHIL DR.
[3]
 
[87]
 APPENDIX.
[102]
 Addenda.
[1]
 {titlepage}
[1]
 GÁTI ISTVÁN STEGANOGRAPHIÁJA, KAPCSOLATBAN A MODERN STENOGRAPHIÁVAL. VIKÁR BÉLÁTÓL. GÁTI ISTVÁN ARCZKÉPÉVEL, "TACHYGRAPHIA VAGY SZAPORA ÍRÁS MÓDJA" CZÍMŰ MUNKÁJA II. KIADÁSÁVAL ÉS 5 STEGANOGRAPHIAI TÁBLÁVAL.
[3]
 
[33]
 A STEGANOGRAPHIÁNAK I-ső KÖNYVE A TACHYGRÁFIA vagy SZAPORA IRÁS MÓDJA, mellyet mint a' Pasigraphiának Philisophica vagy Universalis nyelvnek is első vonásait, közre botsát zsengeképpen GATI ISTVÁN. +II. KIADÁS.


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM