KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[1]
 A JELENTÉSTAN ALAPVONALAI. AZ ALAKOKBAN KIFEJEZETT JELENTÉSEK. (SZÉKFOGLALÓ.) SIMONYI ZSIGMOND L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 ETZELBURG ÉS A MAGYAR HÚNMONDA. SZÉKFOGLALÓ HEINRICH GUSZTÁV L. TAGTÓL.
[3]
 Etzelburg és a magyar húnmonda. (Felolvastatott az I. osztálynak 1881. október 24-én tartott ülésében.)
[1]
 {titlepage}
[1]
 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A SZÓMI IRODALMI TÁRSASÁG. HUNFALVY PÁL R. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 BARONYAI DECSI JÁNOS ÉS KIS-VICZAY PÉTER KÖZMONDÁSAI. BALLAGI MÓR R. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 EURIPIDES TROPUSAI ÖSSZEHASONLITVA AESCHYLUS ÉS SOPHOCLES TROPUSAIVAL. MÍVELTSÉGTÖRTÉNETI ÉS KÖLTÉSZETI SZEMPONTBÓL. ADALÉK A KÖLTÉSZET ÖSSZEHASONLÍTÓ TROPIKÁJÁHOZ. DR. PECZ VILMOS TANÁRTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 ID. GRÓF TELEKI LÁSZLÓ ISMERETLEN VERSEI. SZÁSZ KÁROLY R. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 CANTIONALE ET PASSIONALE HUNGARICUM SOCIETATIS JESU, RESIDENTIA TUROCENSIS. XVII. SZÁZADBELI KATH. ÉNEKGYŰJTEMÉNY. BOGISICH MIHÁLY L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 AZ ERDÉLYI HIRLAPIRODALOM TÖRTÉNETE 1848-ig. JAKAB ELEK L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 EMLÉKBESZÉD KLEIN LIPÓT GYULA KÜLTAG FELETT. DR HEINRICH GUSZTÁV L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 ADALÉKOK A MAGYAR ZENE TÖRTÉNELMÉHEZ. BAKFARK BÁLINT LANTVIRTUÓZ ÉS ZENEKÖLTŐ ÉS ESZTERHÁZY PÁL EGYHÁZI ZENEKÖLTEMÉNYEI BARTALUS ISTVÁN LEVELEZŐ TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 A MAGYAR ROMANTICISMUS. SZÉKFOGLALÓ BÁNÓCZI JÓZSEF. L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 UJABB ADALÉKOK A MAGYAR ZENE TÖRTÉNELMÉHEZ. BARTALUS ISTVÁN L. TAGTÓL.
[3]
 


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM