KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[1]
 ÉRTEKEZÉSEK A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA NYELV- ÉS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLYA KÖRÉBŐL. 1867-69. AZ OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTETTE TOLDY FERENCZ, RENDES TAG.
[3]
 AZ ÉRTEKEZÉSEK SORA.
[1]
 {titlepage}
[1]
 SOLON ADÓTÖRVÉNYÉRŐL TÉLFY IVÁN LT.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 ADALÉKOK AZ ATTIKAI TÖRVÉNYKÖNYVHEZ. TÉLFY IVÁN LT.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 A LEGUJABB MAGYAR SZENTIRÁSRÓL TÁRKÁNYI BÉLA LT.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 A NIBELUNG-ÉNEK KELETKEZÉSÉRŐL ÉS GYANÍTHATÓ SZERZŐJÉRŐL. SZÁSZ KÁROLY M. AKAD. LT.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 TUDOMÁNYBELI HÁTRAMARADÁSUNK OKAI, S EZEK TEKINTETÉBŐL AKADÉMIÁNK FELADÁSA. TOLDY FERENCZ AKAD. R. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 A KELETI TÖRÖK NYELVRŐL. VÁMBÉRY ÁRMÍN, M. AKAD. L. TAGTÓL.
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 GELEJI KATONA ISTVÁN FŐLEG MINT NYELVÉSZ. ÍRTA IMRE SÁNDOR, M. AKAD L. T.
[3]
 GELEJI KATONA ISTVÁN FŐKÉP MINT NYELVÉSZ. (Olvastatott június 28. 1869).
[1]
 {titlepage}
[1]
 A MAGYAR EGYHÁZAK SZERTARTÁSOS ÉNEKEI A XVI. ÉS XVII. SZÁZADBAN. A M. TUD. AKADEMIA ELIBE TERJESZTETTE BARTALUS ISTVÁN.
[3]
 
183
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 ADALÉKOK A RÉGIBB MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETÉHEZ. A M. TUDOM. AKADEMIA ELÉBE TERJESZTETTE TOLDY FERENCZ, M. AKAD. R. TAG.
[3]
 I. SZTÁRAI MIHÁLYNAK EDDIG ISMERETLEN SZÍNDARABJAI 1550-59-BŐL. Előadva júl. 27.1868.
22
 II. EGY NÉPIRODALMI EMLÉK 1550-75-BŐL.
27
 III. BALDI BERNARDÍN MAGÍAR-OLASZ SZÓTÁRKÁJA 1588-BÓL
49
 IV. BÁTHORI ISTVÁN, RUDOLF KIR. ORSZÁGBÍRÁJA, MINT ÍRÓ. Előadatott a nyelvtud. osztály ülésében júl. 26. 1869.
102
 V. SZENCZI MOLNÁR ALBERT. 1574-1633. Előterjesztetett júl. 26. 1869.
[175]
 TARTALOM.
[1]
 {titlepage}
[1]
 A MAGYAR BŐVÍTETT MONDAT BRASSAI SÁMUEL M. AKD. R. T.-TÓL
[3]
 
[1]
 {titlepage}
[1]
 BARTALUS ISTVÁN JELENTÉSE FELSŐAUSTRIAI KOLOSTOROKNAK MAGYARORSZÁGOT ILLETŐ KÉZIRATAIRÓL ÉS NYOMTATVÁNYAIRÓL A MAGYAR AKADÁMIÁHOZ.


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM