KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[3]
 Előszó
[5]
 TARTALOM.
[6]
 Tájékoztató megjegyzések.
[9]
 I. ÁLTALÁNOS JELENTÉS.
[11]
 A) A külkereskedelmi forgalom adatainak rövid ismertetése. 13
[11]
 1. A külkereskedelmi forgalom főeredményei.
13
 2. A külkereskedelmi forgalom megoszlása szállítási intézmények szerint.
13
 3. Külkereskedelmi forgalmunk származási és rendeltetési országok szerint.
14
 a) Összes forgalom
15
 b) Behozatal.
15
 c) Kivitel.
16
 d) A külkereskedelmi forgalom mérlege.
17
 4. Külkereskedelmi forgalmunk a vámtarifa 51 tarifaosztálya szerint.
17
 5. Külkereskedelmi forgalmunk az árúk systematikus csoportosítása szerint.
22
 B) Származási és rendeltetési országok szerint.
[23]
 B) Értékmegállapítás. 25
[1]
 II. TÁBLÁS KIMUTATÁSOK.
2
 1. A magyar szent korona országainak 1908. évi külkereskedelmi forgalma a vámtarifa 51 tarifaosztálya szerint.
2
 A) Behozatal.
3
 B) Kivitel.
4
 2. A magyar szent korona országainak 1908. évi külkereskedelmi forgalma a vámtarifa 51 tarifaosztálya szerint a származási és rendeltetési országok részletezésével.
46
 3. A magyar szent korona országainak 1908. évi külkereskedelmi forgalma a származási és rendeltetési országok szerint:
46
 A) Mennyiség.
48
 B) Érték.
50
 4. A magyar szent korona országainak 1908. évi külkereskedelmi forgalma a származási és rendeltetési országok szerint a vámtarifa 51 tarifaosztályának részletezésével.
50
 1 Ausztria.
52
 2. Bosznia és Herczegovina.
54
 3. Ausztrián és Bosznián kívüli külföld.
56
 4: Németország.
58
 5. Svájcz.
60
 6. Olaszország.
62
 7. Francziaország.
64
 8. Nagy-Britannia.
66
 9. Trieszt szabad kikötő.
66
 10. Spanyolország.
67
 11. Portugália.
67
 12: Belgium.
69
 13. Hollandia.
70
 14. Dánia.
71
 15. Norvégia.
71
 16. Svédország.
72
 17. Oroszország.
73
 18. Románia.
75
 19. Szerbia.
77
 20. Bulgária.
78
 21. Montenegro.
79
 22. Görögország.
79
 23. Brit birtokok a földközi tengeren.
80
 24. Európai Törökország.
81
 25. Ázsiai Törökország.
82
 26. Arábiai brit birtok.
83
 27. Perzsia.
83
 28. Brit-India.
84
 29. Sziám.
84
 30. Franczia Indo-Kina.
84
 31. Holland-India.
84
 32. Filippini szigetek.
85
 33. Hongkong.
85
 34. Kina.
85
 35. Japán.
86
 36. Egyiptom.
87
 37. Tripolisz.
87
 38. Tunisz.
88
 39. Algir.
88
 40. Marokko.
88
 41. Afrikai spanyol gyarmat.
89
 42. Afrikai franczia gyarmat.
89
 43. Afrikai portugál gyarmat.
89
 44. Afrikai brit gyarmat.
89
 45. Afrikai német gyarmat.
90
 46. Kongó-állam.
90
 47. Zanzibár.
90
 48. Brit-Észak-Amerika.
90
 49. Észak-Amerikai Egyesült-Államok.
92
 50. Mexikó.
92
 51. Kuba.
93
 52. Portoriko.
93
 53. Brit-Nyugot-India.
93
 54. Franczia-Nyugot-India.
93
 55. San-Salvador.
93
 56. Guatemala.
93
 57. Costa-Rica.
94
 58. Kolumbia.
94
 59. Venezuela.
94
 60. Ecuador.
94
 61. Peru.
94
 62. Brazilia.
95
 63. Chili.
95
 64. Argentína.
96
 65. Uruguay.
96
 66. Ausztrália.
97
 5. A magyar szent korona országainak 1908. évi külkereskedelmi forgalma árúcsoportok és árúnemek szerint a származási és rendeltetési országok részletezésével.
97
 I. Gyarmatárúk. (1-6. stat. számok)
99
 II. Fűszerek. (7-18. stat. számok)
103
 III. Déligyümölcs. (19-33. stat. számok)
108
 IV. Czukor. (34-49. stat. számok)
114
 V. Dohány. (50-56. stat. számok)
117
 VI. Gabona; maláta; hüvelyesek; liszt és őrlemények; rizs. (57-88. stat. számok).
132
 VII. Gyümölcs, főzelék, növények és növényrészek. (89-176. stat. számok)
167
 VIII. Vágó- és igásállatok. (177-207. stat. számok)
178
 IX. Más állatok. (208-232.. stat. számok)
187
 X. Állati termékek. (233-273. stat. számok)
204
 XI. Zsiradékok. (274-304. stat. számok)
216
 XII. Zsiros olajok. (305-319. stat. számok)
221
 XIII. Italok. (320-339. stat. számok)
231
 XIV. Eledelek. (340-388. stat. számok)
251
 XV. Fa, szén és tőzeg. (389-431. stat. számok)
269
 XVI. Esztergályos- és faragóanyagok. (432-448. stat. számok)
274
 XVII. Ásványok. (449-499. stat. számok).
290
 XVIII. Gyógyszer- és illatszeranyagok. (500-510. stat. számok).
295
 XIX. Festő- és cserzőanyagok. (511-538. stat. számok).
302
 XX. Mézgák és gyanták (539-558. stat. számok)
310
 XXI. Ásványolaj, továbbá barnaszén- és palakőkátrány. (559-565. stat. számok)
313
 XXII. Pamut, pamutfonalak és pamutárúk, más növényi fonóanyagokkal vegyesen is, de gyapju vagy selyem nélkül. (566-681. stat. szánok)
359
 XXIII. Len, kender, juta és más külön meg nem nevezett növényi fonóanyagok, az ezekből készült fonalak és árúk, pamut, gyapju vagy selyem nélkül. (682-742. stat. számok)
381
 XXIV. Gyapju, gyapjufonalak és gyapjuárúk, más fonóanyaggal vegyesen is, azonban selyem nélkül. (743-808. stat. számok)
406
 XXV. Selyem és selyemárúk, egyéb fonóanyagokkal vegyesen is. (809-858. stat. számok)
421
 XXVI. Konfekczionált árúk. (859-915. stat. számok)
441
 XXVII. Kefekötő- és szitakötőárúk. (916-925. stat. számok)
446
 XXVIII. Más osztályokban meg nem nevezett árúk szalmából, nádból, háncsból, szilánkból és efélékből. (926-939. stat. számok)
451
 XXIX. Papiros és papirosárúk. (940-990. stat. számok)
472
 XXX. Kaucsuk és guttapercha s az azokból való árúk. (991-1018. stat. számok)
481
 XXXI. Viaszosvászon és az ebből való árúk. (1019-1026. stat. számok)
484
 XXXII. Bőr és bőrárúk. (1027-1058. stat. számok)
498
 XXXIII. Szűcsárúk. (1059-1063. stat. számok)
499
 XXXIV. Faárúk; árúk esztergályos- és faragóanyagokból. (1064-1124. stat. számok)
522
 XXXV. Üveg és üvegárúk. (1125-1154, stat. számok)
533
 XXXVI. Kőárúk, azaz árúk kövekből, nem égetett földből, czementből és kőgyuradékból. (1155-1193. stat. számok)
546
 XXXVII. Agyagárúk. (1194-1226. stat. számok)
557
 XXXVIII. Vas és vasárúk. (1227-1354. stat. számok)
607
 XXXIX. Nem nemes fémek és ezekből való árúk. (1355-1469. stat. számok)
645
 XL. Gépek, készülékek és ezek alkatrészei fából, vasból vagy nem nemes fémekből, a XLI. és XLII. osztályba tartozók kivételével. (1470-1538. stat. számok)
694
 XLI. Villamos gépek és készülékek; elektrotechnikai szükségleti tárgyak. (1539-1555. stat. számok)
705
 XLII. Járművek. (1556-1578. stat. számok)
713
 XLIII. Nemesfémek, drága- és féldrágakövek és az ezekből készült árúk; érczpénz. (1579-1609. stat. számok)
723
 XLIV. Mű- és hangszerek; órák. (1610-1655. stat. számok)
739
 XLV. Konyhasó. (1656, 1657. stat. számok).
740
 XLVI. Vegyészeti segédanyagok és vegyészeti termékek. (1658-1831. stat. számok)
794
 XLVII. Firniszek (kenczék), festő-, gyógy- és illatszerek. (1832-1855. stat. számok)
804
 XLVIII. Gyertya, szappan és viaszárúk. (1856-1865. stat. számok).
809
 XLIX. Gyujtószerek. (1866-1876. stat. számok)
812
 L. Irodalmi- és műtárgyak. (1877-1883. stat. számok)
816
 LI. Hulladékok. (1884-1918. stat. számok)
826
 6. A magyar szent korona országainak 1908. évi külkereskedelmi forgalma systematikus csoportosítás szerint (az 1906. évre ujonnan megállapított csoportosítással).
826
 I. Főeredmények.
826
 A) Nyersanyagok, félgyártmányok és gyártmányok szerint.
828
 B) Termelési ágak szerint.
830
 II. Nyersanyagok, félgyártmányok és gyártmányok szerint az árúk részletezésével.
830
 I. Nyersanyagok (hulladékok is).
840
 II. Félgyártmányok.
848
 III. Gyártmányok.
872
 IV. Nemesfém és érczpénz.
874
 III. Az árúk csoportosítása gazdasági ágak és rendeltetés szerint.
874
 I. Élelmezési és élvezeti czikkek.
876
 II. Élő állatok.
876
 III. A mezőgazdaság és ipar segédanyagai.
876
 IV. Ipar.
882
 7. A magyar szent korona országainak 1908. évi külkereskedelmi forgalmában szereplő legfontosabb behozatali és kiviteli árúk az érték nagyságának sorrendjében, szembeállítva az 1904-1907. évi adatokkal.
882
 A) Összes forgalom.
886
 B) Fontosabb származási és rendeltetési országok szerint részletezve.
886
 1. Ausztria.
889
 2. Bosznia.
890
 3. Ausztrián és Bosznián kívüli külföld.
893
 4. Trieszt szabad kikötő.
894
 5. Németország.
896
 6. Svájcz.
897
 7. Olaszország.
898
 8. Francziaország.
900
 9. Spanyolország.
900
 10. Portugália.
900
 11. Belgium.
901
 12. Hollandia.
902
 13. Nagy-Britannia.
904
 14. Oroszország.
905
 15. Románia.
906
 16. Szerbia.
907
 17. Bulgária.
908
 18. Görögország.
909
 19. Brit birtokok a földközi tengeren.
909
 20. Európai Törökország.
910
 21. Ázsiai Törökország.
911
 22. Brit-India.
912
 23. Holland-India.
912
 24. Kina.
912
 25. Japán.
913
 28. Egyiptom.
914
 27. Algir.
914
 28. Észak-Amerikai Egyesült-Államok.
915
 29. Kuba.
915
 30. Brazilia.
916
 31. Chili.
916
 32. Argentina.
917
 8. A magyar szent korona országainak 1908. évi közúti forgalma a szerb és román határ mentén a vámtarifa 51 tarifaosztálya szerint az egyes árúnemek és a származási, illetőleg rendeltetési országok részletezésével.
917
 A) Behozatal.
921
 B) Kivitel.
930
 9. A kiváltott visszküldemények forgalma az 1908. évben.
936
 10. A darabszám szerint kimutatott mennyiség súlyra átszámítva az 1908. évben.
[939]
 III. BETŰSOROS NÉVMUTATÓ az 51 tarifaosztályban foglalt árúkról.
[975]
 A magyar királyi központi statisztikai hivatal újabb kiadványai.


© PTE Könyvtára, 2003-2024. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM