KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[3]
 Előszó.
[5]
 TARTALOM.
[7]
 Tájékoztató megjegyzések.
[9]
 I. ÁLTALÁNOS JELENTÉS.
[11]
 A) Fiume hajó- és árúforgalmának rövid ismertetése.
[11]
 1. Fiume hajóforgalma.
14
 2. Fiume tengeri árúforgalma.
22
 3. Fiume vasúti árúforgalma.
[24]
 B) Összehasonlító táblázatok.
[24]
 1. A magyar kereskedelmi tengerészet hajóállományának fejlődése 1867-1907-ig.
25
 2. A magyar szerződéses és nem szerződéses tengerhajózási vállalatok hajóállományának fejlődése.
26
 3. Fiume hajóforgalma 1867-1907. években.
28
 4. Fiume hajóforgalma lobogók szerint az 1903-1907. években.
30
 5. Fiume hajóforgalma országok szerint az 1903-1907. években.
32
 6. Fiume hajóforgalma a fontosabb hajózási vállalatok szerint az 1903-1907. években.
33
 7. Fiume tengeri árúforgalma 1867-1907. években.
34
 8. Fiume tengeri árúforgalma országok szerint az 1898-1907. években.
36
 9. A legfontosabb árúk Fiume tengeri árúforgalmában az 1898-1907. években
38
 10. Fiume tengeri árúforgalma lobogók szerint az 1898-1907. években
39
 11. Fiume tengeri árúforgalma egyes kikötők részletezésével az 1902-1907. években.
42
 12. Fiume tengeri árúforgalma vállalatok szerint az 1898-1907. években.
42
 1. Behozatal.
42
 a) Összes vállalatok.
42
 b) Magyar vállalatok.
43
 c) Idegen vállalatok.
43
 2. Kivitel.
43
 a) Összes vállalatok.
44
 b) Magyar vállalatok.
44
 c) Idegen vállalatok.
45
 13. A legfontosabb árúk Fiume tengeri árúforgalmában az országok részletezésével az 1902-1907. években.
47
 14. Fiume vasúti árúforgalma 1896-1907. években.
48
 15. A legfontosabb árúk Fiume vasúti árúforgalmában az 1898-1907. években.
50
 16. Fiume vasúti árúforgalma országok szerint az 1898-1907. években.
[1]
 II. TÁBLÁS KIMUTATÁSOK. A) AZ 1906. ÉVI RÉSZLETES ADATOK.
2
 1. Fiume hajóforgalma országok szerint a hajónem és a hajózási vállalatok részletezésével.
2
 I. Érkezés.
4
 II. Indulás.
6
 2. Fiume hajóforgalma országok szerint, a hajónem és a lobogók részletezésével.
6
 I. Érkezés.
8
 II. Indulás.
11
 3. Fiume tengeri árúforgalma országok szerint, a lobogók részletezésével.
11
 A) Összes forgalom.
12
 B) Gőzösök forgalma.
13
 C) Vitorlások forgalma.
14
 4. Fiume tengeri árúforgalma tarifaosztályok szerint, a lobogók részletezésével.
14
 A) Összes forgalom.
16
 B) Gőzösök forgalma.
18
 C) Vitorlások forgalma.
20
 5. Fiume tengeri árúforgalma az egyes árúnemek szerint, a lobogók, a hajónem és az országok részletezésével.
20
 I. Gyarmatárúk. (1-3. stat. számok)
21
 II. Fűszerek. (4-5. stat. számok)
21
 III. Déligyümölcs. (6-9. stat. számok)
23
 IV. Czukor. (10-12. stat. számok)
24
 V. Dohány. (13-14. stat. számok)
24
 VI. Gabona; maláta; hüvelyesek; liszt és őrlemények; rizs. (15-27. stat. számok).
30
 VII. Gyümölcs, főzelék, növények és növényrészek. (28-38. stat. számok)
34
 VIII. Vágó- és igásállatok. (39-42. stat. számok)
35
 IX. Más állatok. (43-44. stat. számok)
36
 X. Állati termékek. (45-46. stat. számok)
37
 XI. Zsiradékok. (47-49. stat. számok)
38
 XII. Zsiros olajok. (50. stat. szám)
38
 XIII. Italok. (51-56. stat. számok)
41
 XIV. Eledelek. (57-59. stat. számok)
43
 XV. Fa, szén és tőzeg. (60-66. stat. számok)
46
 XVI. Esztergályos- és faragóanyagok. (67. stat. szám)
47
 XVII. Ásványok. (68-75. stat. számok).
49
 XVIII. Gyógyszer- és illatszeranyagok. (76. stat. szám).
49
 XIX. Festő- és cserzőanyagok. (77-81. stat. számok).
51
 XX. Mézgák és gyanták (82-84. stat. számok)
52
 XXI. Ásványolaj, továbbá barnaszén- és palakőkátrány. (85-87. stat. számok)
53
 XXII. Pamut, pamutfonalak és pamutárúk, más növényi fonóanyagokkal vegyesen is, de gyapju vagy selyem nélkül. (88-90. stat. szánok)
55
 XXIII. Len, kender, juta és más külön meg nem nevezett növényi fonóanyagok, az ezekből készült fonalak és árúk, pamut, gyapju vagy selyem nélkül. (91-93. stat. számok)
56
 XXIV. Gyapju, gyapjufonalak és gyapjuárúk, más fonóanyaggal vegyesen is, azonban selyem nélkül. (94. és 95. stat. számok)
57
 XXV. Selyem és selyemárúk, egyéb fonóanyagokkal vegyesen is. (96. és 97. stat. számok)
57
 XXVI. Konfekczionált árúk. (98. stat. szám)
57
 XXVII. Kefekötő- és szitakötőárúk. (99. stat. szám)
58
 XXVIII. Más osztályokban meg nem nevezett árúk szalmából, nádból, háncsból, szilánkból és efélékből. (100 stat. szám)
58
 XXIX. Papiros és papirosárúk. (101-103. stat. számok)
60
 XXX. Kaucsuk és guttapercha s az azokból való árúk. (104. és 105. stat. számok)
60
 XXXI. Viaszos vászon és az ebből való árúk. (106. stat. szám)
61
 XXXII. Bőr és bőrárúk. (107.és 108. stat. számok)
62
 XXXIII. Szűcsárúk. (109. stat. szám)
62
 XXXIV. Faárúk; árúk esztergályos- és faragóanyagokból. (110-112. stat. számok)
64
 XXXV. Üveg és üvegárúk. (113. stat. szám)
64
 XXXVI. Kőárúk, azaz árúk kövekből, nem égetett földből, czementből és kőgyuradékból. (114. és 115. stat. számok)
65
 XXXVII. Agyagárúk. (116. és 117. stat. számok)
66
 XXXVIII. Vas és vasárúk. (118-120. stat. számok)
68
 XXXIX. Nem nemes fémek és ezekből való árúk. (121-123. stat. számok)
69
 XL. Gépek, készülékek és ezek alkatrészei. (124. stat. szám)
70
 XLI. Villamos gépek és készülékek; elektrotechnikai szükségleti tárgyak. (125. stat. szám)
70
 XLII. Járművek. (126. és 127. stat. számok)
71
 XLIII. Nemesfémek, drága- és féldrágakövek és az ezekből készült árúk; érczpénz. (128. és 129. stat. számok)
71
 XLIV. Mű- és hangszerek; órák. (130. stat. szám)
72
 XLV. Konyhasó. (131. stat. szám).
72
 XLVI. Vegyészeti segédanyagok és vegyészeti termékek. (132-142. stat. számok)
76
 XLVII. Firniszek, festő-, gyógy- és illatszerek. (143. és 144. stat. számok)
77
 XLVIII. Gyertya, szappan és viaszárúk. (145. és 146. stat. számok).
78
 XLIX. Gyujtószerek. (147-149. stat. számok)
79
 L. Irodalmi és műtárgyak. (150. és 151. stat. számok)
79
 LI. Hulladékok (152.-156. stat. számok)
81
  Nem kereskedelmi forgalom (157-160. stat. számok)
84
 6. Fiume tengeri forgalma, a hajózási vállalatok szerint, egyes kikötők részletezésével.
84
 A) Behozatal.
88
 B) Kivitel.
94
 7. Fiume tengeri árúforgalma egyes kikötők szerint, a fontosabb árúk és a lobogók részletezésével.
108
 8. Fiume tengeri árúforgalma egyes kikötők szerint, a hajózási vállalatok részletezésével.
108
 A) Behozatal.
112
 B) Kivitel.
118
 9. Fiume tengeri árúforgalma fontosabb árúk szerint, egyes kikötők részletezésével.
118
 I. Behozatal.
122
 II. Kivitel.
130
 10. Fiume vasuti árúforgalma tarifaosztályok szerint, az országok részletezésével.
134
 11. Fiume vasuti árúforgalma árúnemek szerint, az országok részletezésével.
166
 5. Fiume tengeri árúforgalma az egyes árúnemek szerint, a lobogók, a hajónem és az országok részletezésével.
166
 I. Gyarmatárúk. (1-3. stat. számok)
167
 II. Fűszerek. (4-5. stat. számok)
167
 III. Déligyümölcs. (6-9. stat. számok)
169
 IV. Czukor. (10-12. stat. számok)
170
 V. Dohány. (13-14. stat. számok)
171
 VI. Gabona; maláta; hüvelyesek; liszt és őrlemények; rizs. (15-27. stat. számok).
176
 VII. Gyümölcs, főzelék, növények és növényrészek. (28-38. stat. számok)
180
 VIII. Vágó- és igásállatok. (39-42. stat. számok)
181
 IX. Más állatok. (43-44. stat. számok)
182
 X. Állati termékek. (45-46. stat. számok)
183
 XI. Zsiradékok. (47-49. stat. számok)
184
 XII. Zsiros olajok. (50. stat. szám)
185
 XIII. Italok. (51-56. stat. számok)
187
 XIV. Eledelek. (57-59. stat. számok)
189
 XV. Fa, szén és tőzeg. (60-66. stat. számok)
192
 XVI. Esztergályos- és faragóanyagok. (67. stat. szám)
193
 XVII. Ásványok. (68-75. stat. számok).
195
 XVIII. Gyógyszer- és illatszeranyagok. (76. stat. szám).
195
 XIX. Festő- és cserzőanyagok. (77-81. stat. számok).
197
 XX. Mézgák és gyanták (82-84. stat. számok)
198
 XXI. Ásványolaj, továbbá barnaszén- és palakőkátrány. (85-87. stat. számok)
199
 XXII. Pamut, pamutfonalak és pamutárúk, más növényi fonóanyagokkal vegyesen is, de gyapju vagy selyem nélkül. (88-90. stat. szánok)
201
 XXIII. Len, kender, juta és más külön meg nem nevezett növényi fonóanyagok, az ezekből készült fonalak és árúk, pamut, gyapju vagy selyem nélkül. (91-93. stat. számok)
202
 XXIV. Gyapju, gyapjufonalak és gyapjuárúk, más fonóanyaggal vegyesen is, azonban selyem nélkül. (94. és 95. stat. számok)
203
 XXV. Selyem és selyemárúk, egyéb fonóanyagokkal vegyesen is. (96. és 97. stat. számok)
203
 XXVI. Konfekczionált árúk. (98. stat. szám)
203
 XXVII. Kefekötő- és szitakötőárúk. (99. stat. szám)
204
 XXVIII. Más osztályokban meg nem nevezett árúk szalmából, nádból, háncsból, szilánkból és efélékből. (100 stat. szám)
204
 XXIX. Papiros és papirosárúk. (101-103. stat. számok)
206
 XXX. Kaucsuk és guttapercha s az azokból való árúk. (104. és 105. stat. számok)
206
 XXXI. Viaszos vászon és az ebből való árúk. (106. stat. szám)
207
 XXXII. Bőr és bőrárúk. (107.és 108. stat. számok)
208
 XXXIII. Szűcsárúk. (109. stat. szám)
208
 XXXIV. Faárúk; árúk esztergályos- és faragóanyagokból. (110-112. stat. számok)
209
 XXXV. Üveg és üvegárúk. (113. stat. szám)
210
 XXXVI. Kőárúk, azaz árúk kövekből, nem égetett földből, czementből és kőgyuradékból. (114. és 115. stat. számok)
211
 XXXVII. Agyagárúk. (116. és 117. stat. számok)
212
 XXXVIII. Vas és vasárúk. (118-120. stat. számok)
214
 XXXIX. Nem nemes fémek és ezekből való árúk. (121-123. stat. számok)
215
 XL. Gépek, készülékek és ezek alkatrészei. (124. stat. szám)
215
 XLI. Villamos gépek és készülékek; elektrotechnikai szükségleti tárgyak. (125. stat. szám)
216
 XLII. Járművek. (126. és 127. stat. számok)
216
 XLIII. Nemesfémek, drága- és féldrágakövek és az ezekből készült árúk; érczpénz. (128. és 129. stat. számok)
217
 XLIV. Mű- és hangszerek; órák. (130. stat. szám)
217
 XLV. Konyhasó. (131. stat. szám).
217
 XLVI. Vegyészeti segédanyagok és vegyészeti termékek. (132-142. stat. számok)
222
 XLVII. Firniszek, festő-, gyógy- és illatszerek. (143. és 144. stat. számok)
223
 XLVIII. Gyertya, szappan és viaszárúk. (145. és 146. stat. számok).
223
 XLIX. Gyujtószerek. (147-149. stat. számok)
224
 L. Irodalmi és műtárgyak. (150. és 151. stat. számok)
225
 LI. Hulladékok (152.-156. stat. számok)
227
  Nem kereskedelmi forgalom (157-160. stat. számok)
230
 6. Fiume tengeri forgalma, a hajózási vállalatok szerint, egyes kikötők részletezésével.
230
 A) Behozatal.
234
 B) Kivitel.
240
 7. Fiume tengeri árúforgalma egyes kikötők szerint, a fontosabb árúk és a lobogók részletezésével.
254
 8. Fiume tengeri árúforgalma egyes kikötők szerint, a hajózási vállalatok részletezésével.
254
 A) Behozatal.
258
 B) Kivitel.
264
 9. Fiume tengeri árúforgalma fontosabb árúk szerint, egyes kikötők részletezésével.
264
 I. Behozatal.
269
 II. Kivitel.
281
 10. Fiume vasuti árúforgalma tarifaosztályok szerint, az országok részletezésével.
285
 11. Fiume vasuti árúforgalma árúnemek szerint, az országok részletezésével.
[297]
 A magyar királyi statisztikai hivatal újabb kiadványai.


© PTE Könyvtára, 2003-2019. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM