KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[i]
 {titlepage}
[iii]
 ELŐSZÓ.
[v]
 TARTALOM.
[vii]
 Tájékoztató megjegyzések.
1
 A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAINAK KÜLKERESKEDELMI FORGALMA AZ 1901-1905. ÉVEKBEN ÁRÚCSOPORTOK ÉS ÁRÚNEMEK SZERINT
2
 1. A magyar szent korona országainak külkereskedelmi forgalma az 1901-1905. években a vámtarifa 50. árúcsoportja szerinti részletezéssel.
4
 2. A magyar szent korona országainak külkereskedelmi forgalma az 1901-1905. években a vámtarifa 50. árúcsoportja szerint, a származási és rendeltetési országok részletezésével.
52
 3. A magyar szent korona országainak külkereskedelmi forgalma az 1901-1905. években árúnemek szerint, a származási és rendeltetési országok részletezésével.
52
 I. Gyarmatárúk.
54
 II. Fűszerek.
59
 III. Déli gyümölcs.
64
 IV. Czukor.
67
 V. Dohány és dohánygyártmányok.
70
 VI. Gabona, hüvelyesek, liszt és egyéb örlemények; rizs.
84
 VII. Főzelék, gyümölcs, növények és növényrészek.
114
 VIII. Vágó- és igásállatok.
122
 IX. Más állatok.
132
 X. Állati termékek.
150
 XI. Zsiradékok.
162
 XII. Zsíros olajok.
166
 XIII Italok.
178
 XIV. Eledelek.
197
 XV. Fa, szén és tőzeg.
216
 XVI. Esztergályos- és faragó anyagok.
220
 XVII. Ásványok.
235
 XVIII. Gyógy- és illatszeranyagok.
238
 XIX. Festő- és cserző anyagok.
247
 XX. Mézgák és gyanták.
253
 XXI. Ásványolaj, továbbá barnaszén- és palakőkátrány.
257
 XXII. Pamut, pamutfonalak és pamutárúk, len, gyapjú vagy selyem nélkül.
271
 XXIII. Len, kender, juta és más külön meg nem nevezett növényi fonóanyagok s az ezekből készült fonalak és árúk.
291
 XXIV. Gyapjú, gyapjúfonalak és gyapjúárúk, más fonóanyagokkal vegyesen is, azonban selyem nélkül.
305
 XXV. Selyem és selyemárúk, egyéb fonóanyagokkal vegyesen is.
313
 XXVI. Ruházatok, fehérnemű és pipereárúk, a papiros-, bőr-, kaucsuk- és viaszosvászonból készült ilyféle árúk kivételével.
323
 XXVII. Kefekötő- és szitakötőárúk.
327
 XXVIII. Árúk, szalmából, háncsból, kákából, nádból és efélékből.
331
 XXIX. Papiros és papirosárúk.
348
 XXX. Kaucsuk és guttapercha s az ezekből való árúk.
354
 XXXI. Viaszos vászon és viaszos tafota.
356
 XXXII. Bőr és bőrárúk.
371
 XXXIII. Szűcsárúk.
374
 XXXIV. Fa- és csontárúk.
395
 XXXV. Üveg és üvegárúk.
405
 XXXVI. Kőárúk, azaz árúk kövekből, nem égetett földből, cementből és kőgyuradékból.
414
 XXXVII. Agyagárúk.
425
 XXXVIII. Vas és vasárúk.
461
 XXXIX. Nem nemes fémek, s az ezekből való árúk.
485
 XL. Gépek és teljesen elkészített géprészek, tekintet nélkül az anyagra.
529
 XLI. Kocsik és hajók.
537
 XLII. Nemes fémek és érczpénz.
541
 XLIII. Mű- és hangszerek, órák és apróárúk.
566
 XLIV. Konyhasó.
567
 XLV. Vegyészeti segédanyagok.
583
 XLVI. Vegyészeti árúk, gyógy-, festő- és illatszerek.
605
 XLVII. Gyertya és szappan.
608
 XLVIII. Gyujtószerek.
610
 XLIX. Irodalmi- és műtárgyak.
614
 L. Hulladékok.
622
 4. A magyar szent korona országainak külkereskedelmi forgalma az 1901-1905. években nyers anyagok, félgyártmányok és gyártmányok szerint.
622
 a) Főeredmények.
624
 b) Külkereskedelmi mérleg.
625
 c) Százalékok szerinti megoszlás.
626
 d) Árúnemek szerint részletezve:
626
 A) Behozatal.
626
 I. Nyersanyagok.
633
 II. Félgyártmányok.
636
 III. Gyártmányok.
650
 IV. Nemes fém és érczpénz.
651
 B) Kivitel.
651
 I. Nyersanyagok.
658
 II. Félgyártmányok.
661
 III. Gyártmányok.
675
 IV. Nemes fém és érczpénz.
676
 5. A magyar szent korona országainak külkereskedelmi forgalma az 1901-1905. években termelési ágak szerint.
676
 a) Főeredmények.
676
 b) Külkereskedelmi mérleg.
676
 c) Százalékok szerinti megoszlás.
677
 6. A legfontosabb behozatali és kiviteli árúk az érték nagysága szerint az 1901-1905. években
677
 A) Behozatal.
679
 B) Kivitel.
681
 7. A magyar szent korona országainak tengeri forgalma a külfölddel az 1901-1905. években árúcsoportok szerint a fontosabb árúk részletezésével.
681
 A) Behozatal.
684
 B) Kivitel.
688
 8. A magyar szent korona országainak postaforgalma a külfölddel az 1901-1905. években árúcsoportok szerint a fontosabb árúk részletezésével.
688
 A) Behozatal.
693
 B) Kivitel.
[697]
 BETŰSOROS NÉVMUTATÓ az ötven árúcsoportban foglalt árúkról.
[720]
 SAJTÓHIBÁK.
[721]
 A magyar királyi központi statisztikai hivatal újabb kiadványai.


© PTE Könyvtára, 2003-2019. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM