KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[i]
 {titlepage}
[iii]
 Előszó.
[v]
 Tartalom.
[1]
 RÉSZLETES KIMUTATÁSOK.
2
 1. Ház- és földbirtoki viszonyok a foglalkozással egybevetve, országos eredményekben.
2
 Magyarország.
18
 Horvát-Szlavonországok.
34
 Magyarbirodalom.
50
 2. Ház- és földbirtoki viszonyok a foglalkozással egybevetve, törvényhatóságonkint.
50
 1. Árva vármegye.
52
 2. Bars vármegye.
54
 3. Esztergom vármegye.
56
 4. Hont vármegye.
58
 4. a)Selmecz- és Bélabánya tjv.
60
 5. Liptó vármegye.
62
 6. Nógrád vármegye.
64
 7. Nyitra vármegye.
66
 8. Pozsony vármegye.
68
 8. a) Pozsony tjv.
70
 9. Trencsén vármegye.
72
 10. Turócz vármegye.
74
 11. Zólyom vármegye.
76
 12. Baranya vármegye.
78
 12. a) Pécs tjv.
80
 13. Fejér vármegye.
82
 13. a) Székesfehérvár tjv.
84
 14. Győr vármegye.
86
 14. a) Győr tjv.
88
 15. Komárom vármegye.
90
 15. a) Komárom tjv.
92
 16. Moson vármegye.
94
 17. Somogy vármegye.
96
 18. Sopron vármegye.
98
 18. a) Sopron tjv.
100
 19. Tolna vármegye.
102
 20. Vas vármegye.
104
 21. Veszprém vármegye.
106
 22. Zala vármegye.
108
 23. Bács-Bodrog vármegye.
110
 23. a) Baja tjv.
112
 23. b) Szabadka tjv.
114
 23. c) Újvidék tjv.
116
 23. d) Zombor tjv.
118
 24. Csongrád vármegye.
120
 24. a) Hódmező-Vásárhely tjv.
122
 24. b) Szeged tjv.
124
 25. Heves vármegye.
126
 26. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye.
128
 27. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye.
130
 27. a) Budapest székesfőváros.
132
 27. b) Kecskemét tjv.
134
 28. Abauj-Torna vármegye.
136
 28. a) Kassa tjv.
138
 29. Bereg vármegye.
140
 30. Borsod vármegye.
142
 31. Gömör és Kis-Hont vármegye.
144
 32. Sáros vármegye.
146
 33. Szepes vármegye.
148
 34. Ung vármegye.
150
 35. Zemplén vármegye.
152
 36. Békés vármegye.
154
 37. Bihar vármegye.
156
 37. a) Nagy-Várad tjv.
158
 38. Hajdu vármegye.
160
 38. a) Debreczen tjv.
162
 39. Máramaros vármegye.
164
 40. Szabolcs vármegye.
166
 41. Szatmár vármegye.
168
 41. a) Szatmár-Németi tjv.
170
 42. Szilágy vármegye.
172
 43. Ugocsa vármegye.
174
 44. Arad vármegye.
176
 44. a) Arad tjv.
178
 45. Csanád vármegye.
180
 46. Krassó-Szörény vármegye.
182
 47. Temes vármegye.
184
 47. a) Temesvár tjv.
186
 47. b) Versecz tjv.
188
 48. Torontál vármegye.
190
 48. a) Pancsova tjv.
192
 49.Alsó-Fehér vármegye.
194
 50. Besztercze-Naszód vármegye.
196
 51. Brassó vármegye.
198
 52. Csík vármegye.
200
 53. Fogaras vármegye.
202
 54. Háromszék vármegye.
204
 55. Hunyad vármegye.
206
 56. Kis-Küküllő vármegye.
208
 57. Kolozs vármegye.
210
 57. a) Kolozsvár tjv.
212
 58. Maros-Torda vármegye.
214
 58. a) Maros-Vásárhely tjv.
216
 59. Nagy-Küküllő vármegye.
218
 60. Szeben vármegye.
220
 61. Szolnok-Doboka vármegye.
222
 62. Torda-Aranyos vármegye.
224
 63. Udvarhely vármegye.
226
 64. Fiume város és kerülete.
228
 65. Belovár-Körös vármegye.
230
 66. Lika-Krbava vármegye.
232
 67. Modrus-Fiume vármegye.
234
 68. Pozsega vármegye.
236
 69. Szerém vármegye.
238
 69. a) Zimony tjv.
240
 70. Varasd vármegye.
242
 70. a) Varasd tjv.
244
 71. Verőcze vármegye.
246
 71. a) Eszék tjv.
248
 72. Zágráb vármegye.
250
 72. a) Zágráb tjv.
[253]
 A magyar királyi központi statisztikai hivatal újabb kiadványai.


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM