KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[3]
 Tartalom.
[1]
 RÉSZLETES KIMUTATÁSOK.
2
 1. A foglalkozások főáttekintése összevetve az életkorral, az írni és olvasni tudással, családi állapottal és honossággal, országos eredményekben.
2
 Magyarország.
10
 Horvát-Szlavonországok.
18
 Magyarbirodalom.
26
 2. A foglalkozási főcsoportok összevetve az életkorral, az írni és olvasni tudással, családi állapottal és honossággal, törvényhatóságonkint.
26
 I. Őstermelés.
34
 II. Bányászat és kohászat, ipar, kereskedelem és hitel, közlekedés.
42
 III. Polgári és egyházi közszolgálat és u.n. szabadfoglalkozások.
50
 IV. Véderő.
58
 V. Különböző gazdasági ágakban alkalmazott és k. m. n. napszámosok.
66
 VI. Házi cselédek.
74
 VII. Egyéb és ismeretlen foglalkozásúak.
82
 VIII. Összes népesség.
90
 3. Egyes fontosabb foglalkozási alcsoportok összevetve az életkorral, az írni és olvasni tudással, családi állapottal és honossággal, törvényhatóságonkint.
90
 1. Nagybirtokosok 1000 kat. holdon felűl.
98
 2. Középbirtokosok 100-1000 kat. holdig.
106
 3. Haszonbérlők 100 kat. holdon felűl.
114
 4. Kisbirtokosok (kisbérlők) 50-100 kat.holdig.
122
 5. Kisbirtokosok (kisbérlők) 50 kat. holdon alúl.
130
 6. Kisbirtokos-napszámosok.
138
 7. Gazdasági tisztviselők.
146
 8. Gazdasági cselédek.
154
 9. Mezőgazdasági munkások és napszámosok.
162
 10. Erdészet és szénégetés körében alkalmazott tisztviselők.
170
 11. Erdészet és szénégetés körében alkalmazott egyéb segédszemélyek.
178
 12. Bányászat és kohászat körében alkalmazott tisztviselők.
186
 13. Bányászat és kohászat körében alkalmazott egyéb segédszemélyek.
194
 14. Önálló iparosok.
202
 15. Ipari tisztviselők.
210
 16. Ipar körében alkalmazott egyéb segédszemélyek.
218
 17. Önállók a kereskedelem és hitel körében.
226
 18. Kereskedelem és hitel körében alkalmazott tisztviselők.
234
 19. Kereskedelem és hitel körében alkalmazott egyéb segédszemélyek.
242
 20. Közlekedés körében a1ka1mazott tisztviselők és díjnokok.
250
 21. Közlekedés körében alkalmazott egyéb segédszemélyek.
[259]
 A magyar királyi központi statisztikai hivatal újabb kiadványai.


© PTE Könyvtára, 2003-2024. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM