KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[3]
 TARTALOM.
4
 Tájékoztató megjegyzések.
5
 I. ÁLTALÁNOS JELENTÉS.
[7]
 A) A külkereskedelmi forgalom adatainak rövid ismertetése.
[7]
 1. A külkereskedelmi forgalom főeredményei.
8
 2. A külkereskedelmi forgalom megoszlása szállítási intézmények szerint.
9
 3. A külkereskedelmi forgalom a vámtarifa 50 árúcsoportja szerint.
10
 4. A külkereskedelmi forgalom származási és rendeltetési országok szerint.
11
 5. Külforgalmunk nyers anyagok, félgyártmányok és gyártmányok szerint.
14
 6. Nemes fém- és érczpénzforgalom.
[15]
 B) Értékmegállapítás.
[57]
 C) Összehasonlító táblázatok.
59
 1. A külkereskedelmi forgalom főeredményei az 1882-1903. években.
59
 2. A külkereskedelmi forgalom megoszlása szállítási intézmények szerint.
59
 a) Külkereskedelmi forgalom a szállítási intézmények megkülönböztetésével az 1888-1903. években.
60
 b) Fontosabb árúk a postai forgalomban az 1903. évben, összehasonlítva az összes forgalommal.
62
 c) Fontosabb árúk a tengeri forgalomban az 1903. évben, összehasonlítva az összes forgalommal.
63
 d.) Fontosabb árúk a szerb és a román közúti határforgalomban az 1903. évben, összehasonlítva az összes forgalommal.
64
 3. Külkereskedelmi forgalom a vámtarifa 50 árúcsoportja szerint az 1899-1903. években
66
 4. Külkereskedelmi forgalom származási és rendeltetési országok szerint az 1899-1903. években
66
 a.) Behozatal.
67
 b) Kivitel.
68
 c.) Összes forgalom.
69
 d) A külkereskedelmi forgalom mérlege.
69
 5. Külkereskedelmi forgalom országok szerint, a fontosabb árúk és árúcsoportok részletezésével az 1901-1903. években.
100
 6. Külkereskedelmi forgalom, nyers anyagok, félgyártmányok és gyártmányok szerint az 1901-1903. években.
100
 a) A külkereskedelmi forgalom megoszlása nyers anyagok, félgyártmányok és gyártmányok szerint.
102
 b) A külkereskedelmi forgalom mérlege nyers anyagok, félgyártmányok és gyártmányok szerint.
103
 c) A külkereskedelmi forgalom, nyers anyagok, félgyártmányok és gyártmányok szerint százalékokban.
104
 d) Külkereskedelmi forgalom, a fontosabb nyers anyagok, félgyártmányok és gyártmányok szerint részletezve.
104
 1. Behozatal.
111
 2. Kivitel.
117
 7. Külkereskedelmi forgalom termelési ágak szerint az 1901-1903. években.
118
 8. A legfontosabb behozatali és kiviteli árúk, az érték nagysága szerint az 1899-1903. években
118
 a) Behozatal.
119
 b) Kivitel.
120
 c) Külkereskedelmi forgalom, az egyes országokkal a legfontosabb árúk szerint részletezve az 1899-1903. években.
130
 9. Nemes fém- és érczpénzforgalom az 1899-1903. években.
130
 a) árúnemek szerint.
131
 b) származási és rendeltetési országok szerint.
[1]
 II. RÉSZLETES KIMUTATÁSOK.
3
 1. A magyar korona országainak 1903. évi külkereskedelmi forgalma a vámtarifa 50 árúcsoportja szerint.
4
 2. A magyar korona országainak 1903. évi külkereskedelmi forgalma a származási és rendeltetési országok részletezésével a vámtarifa 50 árúcsoportja szerint.
4
 1. Ausztria
5
 2. Bosznia és Herczegovina.
6
 3. Németország.
7
 4. Svájcz.
8
 5. Olaszország.
9
 6. Francziaország.
10
 7. Belgium.
11
 8. Hollandia.
12
 9. Nagybritannia.
13
 10. Oroszország.
14
 11. Románia.
15
 12. Szerbia.
16
 13. Bulgária.
17
 14. Görögország.
18
 15. Európai Törökország.
19
 16. Ázsiai Törökország.
20
 17. Brit-India.
21
 18. Észak-Amerikai Egyesült-Államok.
22
 19. Trieszt szabad kikötő.
22
 20. Spanyolország.
23
 21. Portugália.
23
 22. Dánia.
23
 23. Norvégia.
24
 23. Svédország.
24
 24. Montenegro.
24
 26. Brit birtokok a középtengeren.
25
 27. Arábiai brit birtok.
25
 28. Perzsia.
25
 29. Sziám.
25
 30. Franczia Indo-Kina.
26
 31. Holland-India.
26
 32. Filippini szigetek.
26
 33. Honkong.
26
 34. Kina.
27
 35. Japán.
27
 36. Egyptom.
28
 37. Tripolisz.
28
 38. Tunisz.
28
 39. Algir
29
 40. Marokkó.
29
 41. Afrikai spanyol gyarmatok.
29
 42. Afrikai franczia gyarmatok.
29
 43. Afrikai portugál gyarmatok.
30
 44. Afrikai angol gyarmatok.
30
 45. Afrikai német gyarmatok.
30
 46. Afrikai olasz gyarmatok.
31
 47. Kongo-állam.
31
 48. Zanzibár.
31
 49. Brit Észak-Amerika.
31
 50. Mexikó.
31
 51. Kuba, Portoriko.
31
 52. Brit Nyugot-India.
32
 53. Franczia Nyugot-India.
32
 54. Holland Nyugot-India.
32
 55. San-Salvador.
32
 56. Venezuela.
32
 57. Brazília.
33
 59. Chili.
33
 59. Peru.
33
 60. Nikaragua.
33
 61. San-Domingo.
33
 62. Guatemala.
33
 63. Argentina.
33
 64. Uruguay.
33
 65. Ausztrália.
34
 3. A magyar korona országainak 1903. évi külkereskedelmi forgalma származási és rendeltetési országok szerint.
36
 4. A magyar korona országainak 1903. évi külkereskedelmi forgalma a vámtarifa 50 árúcsoportja szerint, a származási és rendeltetési országok részletezésével.
60
 5. A magyar korona országainak 1903. évi külkereskedelmi forgalma árúnemek szerint részletezve.
266
 6. A magyar korona országainak 1903. évi külkereskedelmi forgalma nyersanyagok, félgyártmányok és gyártmányok szerint.
288
 7. A magyar korona országainak postaforgalma a külfölddel az 1903. évben árúcsoportok és a fontosabb árúk részletezésével.
297
 8. A kiváltott visszküldemények forgalma az 1903. évben.
303
 9. A darabszám szerint kimutatott mennyiség súlyra átszámítva az 1903. évben.
[305]
 III. BETŰSOROS NÉVMUTATÓ, az ötven árúcsoportban foglalt árúkról.
[327]
 A magyar királyi központi statisztikai hivatal újabb kiadványai


© PTE Könyvtára, 2003-2024. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM