KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[i]
 {titlepage}
[iii]
 TARTALOM.
[ix]
 BEVEZETÉS.
[xi]
 I. Előzmények, az anyag, a nehézségek.
[xviii]
 II. Államszervezet általában. A császári khássz, jövedelmei és kezelése. Főtisztviselő khássza.
[xxv]
 III. Hűbérjog. Hűbéres haderő szervezete, területi beosztása. Hűbér-iroda.
xxxii
 a) Budai pasalik.
xxxiii
 b) Temesvári pasalik.
xxxiv
 c) Egri pasalik.
xxxiv
 d) Kanizsai beglerbégség.
[xxxv]
 IV. A zsoldos haderő.
[xxxv]
 a) Gyalogság.
xxxviii
 b) Lovasság.
xxxix
 c) Műszaki csapatok.
[xlvii]
 V. Birósági szervezet, egyház és iskola.
[liv]
 VI. Pénz. Időszámitás.
[1]
 OKMÁNYTÁR.
[3]
 I. A szekszárdi vár őrségét képező csapatok zsoldrajstroma 950. évi rebi ül akhirtől dzsemázi ül akhir végeig. (1543. július 3-tól szept. 28-ig.)
7
 II. A szegedi livához tartozó kalocsai vár csapatainak lajstroma 950-ik évi rebi ül akhir hótól dzsemázi ül akhirig. (1543. julius 3-ától szept. 28-ig.)
10
 III. A szecsői (dunaszekcsői) várőrség fizetése 950-ik évi rebi ül akhirtől dzsemázi ül akhir hó végéig, 3 hóra. (1543. julius 3-tól szept. 28-ig)
10
 IV. A székesfehérvári vár csapatainak fizetése 950 évi dzsemázi ül akhir 5-től a hó végeig, 25 napra. (1543. szept. 5-től szept. 30-ig)
18
 V. A budavári őrség zsoldlajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. (1543-ik évi szept. 29-től deczember 26-ig.)
19
 VI. A pesti őrség zsoldlajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. (1543. szept. 29-től decz. 26-ig.)
20
 VII. A váczi vár őrségének zsoldlajstroma 950 évi redzseb, sabán, ramazán hónapokra. (1543. szept 29-től decz. 26-ig.)
20
 VIII. Az esztergomi őrség zsoldlajstroma 950 évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. (1543. szept. 29-től decz. 26-ig.)
21
 IX. A Ramazán aga alatt álló esztergomi ulúfedzsik dzsemáetjének zsoldlajstroma 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. (1543. szept. 29-től decz. 26-ig.)
22
 X. A bácsi vár őrségének fizetés-lajstroma 950 évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. (1543. szept. 29-től deczember 26-ig.)
23
 XI. A zombori vár őrségének zsoldlajstroma a 950-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. (1543. szept. 29-től decz. 26-ig.)
23
 XII. A pécsi vár őrségének zsoldlajstroma a 950-ik év második felére. (1543. szept. 29-től, 1544. márcz. 23-ig.)
24
 XIII. A budai vilájethez tartozó bérletekből és egyéb czimeken befolyt jövedelmek deftere (az 1543-45-ik évre.)
28
 XIV. Több város fejadójda a 951-ik évre (1544. marcz. 24.)
29
 XV. Laskó, Veresmart és Danofcse fejadó-deftere a 951-ik évre. (1544. márcz. 24.)
29
 XVI. A paksi, dombori, tolnai és báttai kikötők 951-ik évi jövedelmei. (1544.)
31
 XVII. A budai, pesti, esztergomi, váczi és fehérvári várakban, valamint az usztolni belgrádi (székesfehérvári) mohácsi és szegedi szandzsákokhoz tartozó várakban állomásozó müsztahfizok, gönöllük, topcsik, reiszek, azábok, ulúfedzsik és martaloszok összletes zsoldlajstroma a 951-52-ik (1544-45.) évre.
32
 XVIII. Az usztolni belgrádi, (székesfehérvári) livában fekvő katonaság 95152-ik (1544-45.) évi zsoldlajstroma.
34
 XIX. A Mohammed aga alatt álló esztergomi reiszek és azábok zsoldja a 951-ik év első negyedében. (1544 márcz. 24-től június 20-ig.)
35
 XX. A budai vár, és a budai szandzsákhoz tartozó várak összletes zsoldlajstroma a 951-52-ik (1544-45.) évre.
35
 XXI. Az esztergomi vár őrségének 951-ik (1544-45). évi összletes zsoldlajstroma.
38
 XXII. A budai vár őrségének 951-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma
40
 XXIII. Vácz várának 951-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma.
41
 XXIV. A visegrádi vár őrségének 951-952-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma.
42
 XXV. A Tódor alatt álló esztergomi martoloszok zsoldlajstroma a 951-ik év 2-ik felére (1544. szept. 17-től).
43
 XXVI. A nógrádi vár 951-52-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma.
44
 XXVII. A pesti vár őrségének 951-ik (1544-45.) évi összletes zsoldlajstroma.
45
 XXVIII. Az esztergomi reiszek és azábok Musztafa aga alatt álló dzsemáetjének zsoldlajstroma 951-ik évi sevval hótól. (1544. évi deczember 15-től.)
46
 XXIX. Számvetés több Tolnához tartozó kikötő jövedelmeiből, a hitetlenek fejadója, a szokásos juhadó és egyebek után Felesmart, Báta, Bátaszék, Paks és más városokból, Mohammed bérlet-emín és Musztafa bin F..., az ulúfedzsik tisztje által, Paulo és mások tahvíljei alapján.
48
 XXX. A kalocsai müsztahfizok, topcsik és martoloszok 952-ik évi lajstroma (1545. márc. 14-1546. márc. 2.)
49
 XXXI. A szabadkai vár müsztahfizzainak 952-ik évi lajstroma. (1545. márc. 14-1546. márc. 2).
49
 XXXII. Simontornyai zsoldlajstrom a 952-ik évre. (1545. márc. 14-1546. márc. 2.)
50
 XXXIII. Endréki zsoldlajstrom a 952-ik évre. (1545. márc. 14-1546. márc. 2).
50
 XXXIV. Az onvári (anyavári) müsztahfizok fizetése a 952-ik év első negyedére. (1545. márc. 14-jun. 10).
51
 XXXV. A szegedi ulúfedzsik és martoloszok zsoldja 952-ik évi rebi ül akhirtól dzsemázi ül akhirig. (1545. jun. 11-től szept. 6-ig).
51
 XXVI. A szegedi vár müsztahfizzainak zsoldlajstroma a 952-ik évi redzseb, sabán és ramazán hónapokra. (1545. szept. 7-dec. 4).
52
 XXXVII. Szegedi zsoldlajstrom a 952-ik év redzseb, sabán és ramazán hónapjaira. (1545. szept. 7-től dec. 4-ig).
53
 XXXVIII. A szegedi vár müsztahfizzainak illetményei 952-ik évi sevvál, zil káde és zil hiddzse hónapokra. (1545. deczember 5-től 1546 márczius 2-ig.)
54
 XXXIX. Ozorai zsoldlajstrom a 952-ik év negyedik negyedére (1545. decz. 5-1546. márcz. 2).
54
 XL. A tomasini vár zsoldlajstroma a 952-ik év utolsó negyedére. (1545. decz. 5-1546. márcz. 2.)
55
 XLI. Döbröközi zsoldlajstrom a 952-ik év utolsó negyedére. (1545. decz. 5-1546. márcz. 2.)
56
 XLII. A székesfehérvári müsztahfizok zsoldlajstroma a 953-ik év első negyedére. (1546. márcz. 3-tól máj. 30-ig).
57
 XLIII. A szondavári müsztahfizok és topcsik zsoldlajstroma a 953-ik évben. (1546. márcz. 3-tól 1547. febr. 19-ig.)
57
 XLIV. A budai vilájethez tartozó bérletek összletes deftere az 1546-48-dik évekre.
59
 XLV. A budai és pesti bérletjövedelmek összlete 953. évi dzsemázi ül akhir 23-tól a 955-ik évi sabán 21. illetve 25-ig (1546. aug. 20-1548. szept. 25. illetve 29-ig.)
60
 XLVI. Számvetés a budai és pesti jövedelmekről a vámok, révek, katonaadó, boroshordók, mühteszib-díj, törvénykezési költség, kincstári adó (bejt ül mal) elveszett birtok, sörház, festőház, sóház, gyertyaöntőház és váltóház után 953. évi ramazán 20-tól 955-ik évi sabán 21-ig (1546. november 13-1548. szeptember 25.)
64
 XLVII. Számvetés a szegedi bérletjövedelmekről, úgy mint vám, haltized, hal fele, vásártér, kila-adó (merczepénz), mészárszékek, vásárok, katona-adó, hidvámok, borvám, törvénykezési költség, mühteszib díja, gyümölcs szállítási vám, kincstári jövedelmek, vám-nyugták, a szegedi malmok, borhaszon és egyebek után, továbbá a különböző kikötőkből, a boltok bérei- és a felséges császár falvai után. 956-ik évi zil kadetől 957-ik évi sabán végéig. (10 hónap, 1549-ik nov. 20-tól 1550. szeptember 11-ig.)
69
 XLVIII. Szeged és több hozzátartozó vár 959. évi zsoldlajstroma. (1551. decz. 28-1552. decz. 16.)
71
 XLIX. Székesfehérvári zsoldlajstrom a 959-ik évben (1551. decz. 28-tól 1552. decz. 16-ig.)
72
 L. A csókai vár müsztahfizzainak zsoldlajstroma 959 évben. (1551. decz. 28-tól 1552. decz. 16-ig.)
72
 LI. A császári kincstár kiadásai és bevételei a budai vilájetben a 960-ik évben, moharremitől zil hiddzse végeig. (1552. decz. 17.-1552. decz. 5.)
74
 LII. A szolnoki vár zsoldlajstroma a 959-60-ik évre. (88 napra, 1552 -1553. években.)
76
 LIII. A vaáli párkány azábjai és ulúfedzsiinek jegyzéke 959-960. évre (1552-1553.)
77
 LIV. 959-60-ik évi simontornyai zsoldlajstrom. (1552-1553.)
79
 LV. Az ozorai várban állomásozó müsztahfizok és topcsik 959-60. (1552-1553.) évi zsoldjegyzéke.
79
 LVI. Endréd várának 959-961. (1552-1553.) évi zsoldlajstroma.
80
 LVII. A tamásii vár azábjainak és martoloszainak 959-60 (1552-1553.) évi zsoldlajstroma.
81
 LVIII. A döbröközi vár ulúfedzsiinek és azábjainak 959-60-ik (15521553.) évi zsoldlajstroma.
81
 LIX. A báttaszéki vár 959-960. évi (1552-1553.) zsoldlajstroma.
82
 LX. A szekcsői vár lovasainak és martoszolainak dzsemáetje a 95960-ik évben. (1552-1553.)
83
 LXI. A pécsi vár 959-60. (1552-1553.) évi zsoldlajstroma az ulúfedzsik azábok és martoloszok csapatáról.
84
 LXII. A szenmartini vár azábjainak és ulúfedzsiinek dzsemáetjei a 95960(1552-1553.) évben.
85
 LXIII. A szentlőrinczi párkányban állomásozó ulúfedzsik és azábok 95960 évi (1552-1553.) lajstroma.
86
 LXIV. A dombói várbeli ulúfedzsik és martoloszok 959-60 évi (15521553. zsoldjegyzéke.)
86
 LXV. A gorazgáli várban állomásozó ulúfedzsik azábok és martoloszok 959-60. évi (1552-1553.) zsoldlajstroma.
87
 LXVI. Veszprémvári zsoldlajstrom a 960-ik évre. (1552. decz. 17.-1553. decz. 5.)
88
 LXVII. A szegedi vár ulúfedzsii a 961-ik évben. (1553. decz. 6-1554. nov. 24.)
89
 LXVIII. Számvetés a szegedi jövedelmekről a vámok, tiszai révek, illetékek, boroshordók, haltized, katona-adó, vásártér-adó, mészárszékek, törvénykezési költség és mühteszib-dij, merczepénz, hidvám, fogolyadó, salétrom-adó, általános kincstári adó, a timárosok mábejüje, fürdő és gyertyaöntő ház, földtapu, továbbá különféle kikötők- és khászokból, melyek Szegedhez tartoznak. 962-ik évi sevval hó 1-től 963 évi ramazán hó végeig. (Egy év, 1555. augusztus 18-tól 1556. augusztus 7-ig).
91
 LXIX. A budai bérletek bevételeinek és kiadásainak deftere 963. évi redzseb hó 1-től ramazán hó végeig. (1556. máj. 11-től augusztus 7-éig.) Öszszeállitotta Mahjieddin budai naib (helyettes számtiszt) Musztafa kjatib ellenőrizése mellett Hüsszein emin at ulúfedzsik tisztjének utal ványai alapján.
93
 LXX. A budai bérletek jövedelmeinek és kiadásainak összletes kimutatása 963. évi sevvál hó 2-ától zil hiddzse végeig. (1556. aug. 9-től nov. 2-áig.)
95
 LXXI. A szécsényi vár 964-ik évi zsoldlajstroma. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
96
 LXXII. A füleki vár őrsége a 964-ik évben. (1556. nov. 3. 1557. okt. 22.)
96
 LXXIII. A füleki szandzsákhoz tartozó szabadkai vár zsoldlajstroma a 964-ik évre. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
96
 LXXIV. A hollókői vár müsztahfizzai és topcsii a 964-ik évben. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
97
 LXXV. A bujákvári müsztahfizok 964-ik évi lajstroma. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
97
 LXXVI. A fehérvári és csókai őrség a 964-ik évben. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
97
 LXXVII. A báttaszéki párkány martoloszai a 964-ik évben. (1556. nov 31557. okt. 22.)
98
 LXXVIII. Szegednek és több hozzá tartozó várnak 964-ik évi őrség-lajstroma (1556. nov 3-1557. okt. 22.)
98
 LXXIX. Szolnoki zsoldlajstrom a 964-ik évre. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
99
 LXXX. A szolnoki szandzsákhoz tartozó szentmiklósi palánk 964-ik évi zsoldlajstroma. (1556. nov. 3-1557. okt. 22.)
100
 LXXXI. I. A budai bérletek jövedelmei és kiadásai 964. évi moharrem 1-től redzseb végeig (1556. nov. 3-tól 1557. máj. 28-ig) mevláná Muhajj eddin budai kjátib számításai szerint.
102
 LXXXII. A világvédő padisah szekszárdi és szegedi szandzsákbeli khásszaihoz tartozó falvak fejadója a 965-ik évre (1557. okt. 23.)
107
 LXXXIII. A budai és pesti bérletek bevételei és kiadásairól szerkesztett összletes kimutatás 964. évi sabán 1-től 965. moharrem végeig 6 hóra (1557. máj. 29-nov. 21-ig), Salomo zsidó ámil (bérletügynök) tahvilje (számvetése) alapján, Ibrahim emin (bérletfelügyelő) ellenőrizése mellett, Mevláná Muhjieddin összeállitása szerint.
110
 LXXXIV. Felesmart, Ujfalu, Laskó, Danovcse, Mohács jövedelmei a vámok, szarvasmarhák és egyebek, ugy mint kikötői rév-, vásártér-adó, halászat, mészárszékek, kincstári adó, uj adók, boroshordók és az Iliász napi kapu (fej) adó után, Szefer a budai önkéntesek tisztjének (szer gövüllüán) tahvilje (számvetése) nyomán, 964 rebi ül evveltől ugyanezen évi ramazánig. (1557. január végétől július végeig.)
111
 LXXXV. A budai és pesti bérletek bevételei és kiadásai 965 évi szafar hó 1-től rebi ül evvel 20-áig (1557. november 22-1558. jan. 9-ig) Ibrahim emin által, Szalomon zsidó bérletügynök tahviljei alapján, Kászim Cselebi bérleti kjátib utasításai és felügyelete mellett.
113
 LXXXVI. Az esztergomi ulúfedzsik és azábok dzsemáetjének 965-ik (1557. okt. 23-1558. okt. 12.) évi zsoldlajstroma.
114
 LXXXVII. A budai és pesti bérletjövedelmek és kiadások összlete 965. rebi ül evvel 22-től dzsemázi ül akhir végeig (1558. jan. 11-től april 17-ig) az eminek által összeállítva, Szalomo zsidó tahvilja szerint, Mevlázi Báli bérleti kjátib ellenőrizése mellett.
116
 LXXXVIII. A szegedi bérletek jövedelmei 965-ik évi dzsemázi ül akhir hó 1-től ramazán hó végeig (1558. marcz. 20-tól julius 15-ig) Szulejmán ámil és Hasszán emin tahviljei szerint, mevláná Abd... szegedi kádi számításai szerint.
117
 LXXXIX. A budai bérletek összletes számvetése Szalmun zsidó tahvilje után, Ibráhim emin által, Mevláná Muhjieddin budai kjátib számításai szerint.
118
 XC. Számvetés a szegedi jövedelmekről a vámok, tiszai révek, borhaszon, haltized, katona-adó, hajókormány-adó, vásártér, törvénykezési költség, mészárszékek, mázsapénz, pusztaföld eladása, mühteszib-dij, boltok bérlete, só, a timárosok (hübéresek) mábejnje, különböző tiszai kikötők, kapuk, juhok adója, méhkastized, ujítások, kertadó, bádhava, halastavak, a padisah khásszait képezők faluk stb. stb. után, a 965-ik év 4 hónapjára (az 1558-ik évnek valószinüleg őszi hónapjaira.)
121
 XCI. A szegedi várbeli topcsik, dzsebedzsik, ulúfedzsik, azábok és martoloszok zsoldlajstroma a 966-ik évben. (1558 okt. 13-tól 159. okt. 1-ig.)
122
 XCII. A kalocsai vár martoloszainak zsoldjegyzéke a 966-ik évre. (1558. okt. 13-tól 1559. okt. 1-ig.)
122
 XCIII. A szegedi szandzsákhoz tartozó szabadkai vár müsztahfizzainak zsoldlajstroma a 966-ik évre. (1558. okt. 13-tól 1559. okt. 1-ig.)
122
 XCIV. A bajai párkány martoloszainak zsoldjegyzéke a 966-ik évre. (1558. okt. 13-1559. okt. 1.)
123
 XCV. A hitetlenek fejadója a budai livában a 967-ik (1559. okt. 2.) évre, Musztafa bég volt budai defterdár bevételezései szerint, Kejván kjátib és Sabán csaus által.
126
 XCVI. A budai és pesti bérleti kiadások és bevételek összegezése Szalomo zsidó és Szinán Abdullah tahviljei alapján, Mohammed defter-csaus és Musztafa dzsebedzsi-aga által emánet képen kezelve, Mevlána Abdi kevei kádi számításai szerint, 966. évi sevvál hó 20-tól zil hiddzse végeig. (1559. jul. 25-től október 1-ig.)
127
 XCVII. A fehérvári, váli, zsámbéki, csókai és veszprémi őrség azon részének deftere, mely a kincstári gabonából, sóból, lisztből és egyebekből részesült. 967. évi sevál hó 1-én. (1560. jun. 25.)
129
 XCVIII. Az esztergomi martoloszok zsoldja a 968-ik évre. (1560. szept. 211561. szept. 9.)
129
 XCIX. A hatvani vár lovasainak zsoldlajstroma a 969-ik évre. (1561. szept. 10-1562. aug. 29.)
130
 C. A szentmiklósi palánk müsztahfizzainak jegyzéke a szolnoki szandzsákban, a 969-ik évben. (1561. szept. 10-1562. aug. 29.)
130
 CI. A szentmiklósi palánka zsoldlajstroma a 969-ik évre. (1561. szept. 10-1562. aug. 29.)
130
 CII. Szolnoki zsoldlajstroma a 969-ik évre. (1561. szept. 10-1562. augusztus 29.)
131
 CIII. A csongrádi palánk őrségének zsoldlajstroma a 969-ik évben. (1561. szept. 10-1562. aug. 29.)
131
 CIV. A nógrádi szandzsák összletes fejadó-deftere a 970-ik évre. (1562. aug. 30-1563. aug. 19.)
133
 CV. A nógrádi szandzsák összletes hűbérdeftere. Iratott magas parancsra a 970-ik esztendőben. (1562. aug. 30-1563. aug. 19.)
142
 CVI. A budai szandzsák összletes hübér-deftere, iratott magas parancsra, a 970-ik esztendőben. (1562. aug. 30-1563. aug. 19.)
167
 CVII. A koppányi szandzsák összletes hübérdeftere a 970-ik évre (1562.)
173
 CVIII. A szegedi vár martoloszainak zsoldlajstroma a 970-ik évre. (1562. aug. 30-tól 1563. aug. 19-ig.)
173
 CXIX. A hatvani vár zsoldlajstroma a 970-ik évben. (1562. aug. 30-ától.)
174
 CX. A szandzsák(bégek), záimok, timárok, őrségbeliek, azábok és budai mirmiránok tezkere-adóiról való számvetések, és némely ujítások jövedelmeinek elszámolása Píri aga záim és tezkere-emin által.
175
 CXI. A hitetlenek fejadó-deftere a koppányi szandzsákban a 971-ik évről. (1563. aug. 20.)
178
 CXII. A simontornyai szandzsák fejadó-deftere a 971-ik évről. (1563. aug. 20.)
179
 CXIII. Fehérvári reiszek, azábok és martaloszok a 972-ik (1564. aug. 81565. jul. 27.) évben.
180
 CXIV. Szekszárdi és mohácsi khásszbeli jövedelmek jegyzéke az alább irtok felelősségén a 972-ik évben. (1564. aug. 8-1565. jul. 27.)
181
 CXV. A mohácsi szandzsáknál fekvő pécsi vilájet fejadó deftere 973-ra (1565. jul. 28-1566. jul. 17.)
189
 CXVI. A budai várban a császári fegyvertárban elhelyezett tárgyak jegyzéke, 973 évi dzsemázi ül evvel hó 23-áról. (1565. decz. 15.)
190
 CXVII. A budai és pesti ágyuk deftere, 973. évi dzsemázi ül evvel 23-áról. (1565. decz. 15.)
191
 CXVIII. A fehérvári várban található ágyuk és egyéb fegyverek és szerelvé nyek, az 973-ik évi dzsemázi ül evvel hó végén (1565. deczember közepén.)
192
 CXIX. Az esztergomi vár szerelvényeinek jegyzéke a 973-ik évről. (1565. deczember.)
193
 CXX. Simontornyának és a hozzá tartozó váraknak szerelvényei, összeirva 973-ik évi dzsemázi ül evvel hónapban. (1565. decz.)
193
 CXXI. A Pécsett és Siklóson levő ágyúk 973. dzsemázi ül evvel hóban (1565. decz.)
194
 CXXII. A szécsényi vár raktárának 973. évi készletei. (1565. decz.)
194
 CXXIII. A hollókői vár 973-ik évi szerelvényei. (1565. decz.)
195
 CXXIV. A bujáki vár 973-ik évi (1565. decz.) szerelvényeinek deftere.
195
 CXXV. A szegedi vár golyóinak számba vétele. 973. (1565. decz.)
195
 CXXVI. A paksi bérletjövedelmek számadása 972. redzseb 22-től 973. redzseb 21-ig. (1565. febr. 22-1566. febr. 10.) Szejdi Ali a budai önkéntesek tisztjének (szer gönüllüán) és bérletfelügyelőnek (mültezim-emin) idejében, Muszlih Eddin volt pesti kádi összeállitása szerint.
198
 CXXVII. A szállítási díjak deftere Vácz, Paks, Tolna, Báta és az uj khásszok részéről. 973. sevval hó. (1566. ápr. 20.-máj. 18.)
199
 CXXVIII. A szecsői bérletek jövedelmeinek Dzsafar emin (felügyelő) által készített összletes számvetése a vám- és rév-jövedelmekről, katona-adóról, vásártérről, borvámról, a vásártéri felügyelő (nühtesszib) dijáról, továbbá a törvénykezési költségek, gyertyaház, vásár, boltok, kölesszeszház, festőház, tapu-adó (földbér) és egyéb czímeken befolty pénzekről, Mohammed kjátib utasiításai szerint és Musztafa ámil felelősségére. Dzsemázi ül akhir 975. (1567. decz. 2.-decz. 30.)
200
 CXXIX. Kászim kiája és Malkocs emin számvetése az ujonnan khásszá lett birtokok gabna-tized és must-tized jövedelmeiről, a 976-ik évre (1568. jun. 26-tól 1569. jun. 14-ig.)
201
 CXXX. Szigetvári zsoldlajstrom a 976-ik év második felére, redzseb hó 1-től zil hidzse végeig. (1568. decz. 20-1569. június 14.)
202
 CXXXI. Szeged és több hozzátartozó vár 976-ik évi zsoldlajstroma. (1568. jun. 26-1569. jun. 14.
203
 CXXXII. Felesmárta (Vörösmart) város akó-adójövedelme 977-től 979-ig.
203
 CXXXIII. Fejadó-, fa- és széna-adó defter a vásárheli khásszbeli bérletekből, a 978-ik évre. (1570. jun. 4.)
204
 CXXXIV. A paksi bérletjövedelmek összeállitása Mohammed bin Veli bérletfelügyelő (mültezim emin) által 977. sabán 8-tól 978. sabán 18-ig. (1570. jan. 15-1571. jan. 14.)
206
 CXXXV. A szigetvári (és pécsi) vilájet fejadó-deftere a 979-dik évi (1571. máj. 25.) uj defter értelmében.
212
 CXXXVI. Az esztergomi ulúfedzsik, azábok és martoloszok zsoldjegyzéke 979-ik évi redzseb hóra. (1571. nov. 18-decz. 17.)
213
 CXXXVII. A szolnoki szandzsákban fekvő debreczeni náhie fejadó deftere, a 980-ik évre. (1572. máj. 13-1573. máj. 1.)
229
 CXXXVIII. A szolnoki szandzsákhoz tartozó nagykállói náhie fejadó-deftere a 980-ik évre. (1572. máj. 13-1573. máj. 1.)
238
 CXXXIX. A szekszárdi vilájet fejadó deftere az uj defter szerint, a 980-ik évre (1572. máj. 13-tól 1573. máj. 1-ig.)
251
 CXL. Kiadások a székesfehérvári vár építése és javítása körül 980. évi moharrem 1-től rebi ül evvel 6-ig (1572. máj. 13-tól 16-ig) Szinán bégnek a budai jancsárok kjátibjének és szeremségi záimnak, valamint Teszvidzs szekszárdi szandzsákbeli timár-birtokosnak és kjátibnek feljegyzései szerint.
264
 CXLI. A nógrádi várban állomásozó ulúfedzsik a 981-ik évben. (1573. máj. 2-1574. apr. 21.)
264
 CXLII. A szolnoki ulúfedzsik és martaloszok 981-ik évi lajstroma. (1573. máj. 2-1574. apr. 21.)
265
 CXLIII. Szentmiklósi lovasok és martaloszok a 981-ik évben. (1573. máj. 21574. apr. 21.) Szolnoki szandzsák.
265
 CXLIV. A szegedi vár lovasai a 981-ik évben. (1573. máj. 2-1574. apr. 21.)
265
 CXLV. A szobotai (szabadkai) várban állomásozó ulúfedzsik a 981-ik évben. (1573. máj. 2-1574. apr. 21. Szegedi szandzsák.)
266
 CXLVI. A budai mirmirséghez tartozó nógrádi szandzsák részletes adó-deftere.
322
 CXLVII. Üvejsz pasa, a budai viláhet mirmizánjának khásszai. 987. rebi ül evveltől, rebi ül akhirig (1579. május-junius.)
324
 CXLVIII. A szegedi szandzsákhoz tartozó zombori náhie részletes adó-deftere, iratott 987. évi rebi ül akhir 26-án. (1579. junius 21.)
327
 CXLIX. A hitetlenek fejadó-deftere a koppányi szandzsákban a 988-ik évről. (1580. febr. 16.)
329
 CL. A hitetlenek fejadó-deftere a simontornyai szandzsákban a 988-ik évben. (1580. febr. 16.)
331
 CLI. Az iflákok dzsemáetje (testülete) a koppányi szandzsákban.
333
 CLII. A temesvári pasalikhoz tartozó csanádi livabeli szokásos juhadó deftere.
337
 CLIII. Szigetvári őrséglajstrom töredéke a 989-996. évek tájáról. (158187. körül.)
338
 CLIV. A simontornyai szandzsák fejadó-deftere a 990-ik évre. (1582. jan. 25.)
340
 CLV. A pécsi szandzsákból a 990-ik évben (1582. jan. 25-től 1583. jan. 23-ig) magos parancsra begyült építéspénzek jegyzéke.
345
 CLVI. A hitetlenek fejadó-deftere a simontornyai szandzsákból a 991-ik évre. (1583. jan. 24-től 1584. jan. 12-ig.)
346
 CLVII. A füleki szandzsákbeli várak őrségeinek joklamája (reviziója) a 991-ik év 3-ik negyedére. (Redzseb, sabán, ramazán, 1583. jul. 20október 16.)
347
 CLVIII. Esztergom zsoldlajstroma a 995-ik (1586. decz. 11-1587. nov. 30.) évre.
349
 CLIX. A simontornyai liva rázmáncseje a 995-ik évre. (1586. decz. 111587. nov. 30.)
350
 CLX. A koppányi szandzsák rúznámcséje a 995-ik és 996-ik évre. (1586. decz. 11.-1588.)
353
 CLXI. A szekszárdi szandzsák rúznámcséje. a 995. és 996-ik évre. (1586. decz. 11.)
354
 CLXII. A szerémi liva rúznámcséje a 995. év tájáról. (1586-87.)
356
 CLXIII. A szigetvári liva rúznámcséje a 995-ik évre Ali pasa vezér és (később) Jusszuf pasa budai mirmirán idejében. (1586. decz. 11-1587. november 30.)
357
 CLXIV. A pécsi szandzsák rúznámcséje a 995. és 996-ik évre. (1586. decz. 11-1588. nov. 18.)
359
 CLXV. A szécsényi liva rúznámcséje 995. Ali pasa vezir és 996. Jusszuf pasa mirimirán idejében. (1586. decz. 11-től 1588. nov. 18-ig)
363
 CLXVI. A nógrádi szandzsák rúznámcséje a 995. és 996-ik évekre. (1586. decz. 11-től 1588. évi november 18-ig.)
365
 CLXVII. A hatvani liva rúznámcséje Ali pasa vezér idejében. 995. (1586. decz. 11-től 1587. april elejéig.)
366
 CLXVIII. A hatvani líva rúznámcséje Jusszuf pasa idejében, 995-ik évi dzsemázi ül evveltől az év végeig. (1587. april 8-tól, ez évi november 30-ig.)
368
 CLXIX. A füleki szandzsák rúznámcséke a 995-ik évre, (1586. decz. 11-1587. nov. 30.) Ali pasa vezér idejében, és Jusszuf pasa budai mirmirán idejére is, a mostani 996-ik évre. (1587. decz. 1-től.)
369
 CLXX. A hatvani szandzsák rúznámcséje a 996-ik évre. (1587. decz. 1-től 1588. november 18-ig.)
370
 CLXXI. A szigetvári liva rúznámcséje a 996-ik évre. (1587. decz. 1-től 1588. nov. 18-ig.)
372
 CLXXII. A nógrádi vár ulúfedzsii a 997-ik évben. (1588. nov. 19.-1589. nov. 8.)
372
 CLXIII. A Drégel várában állomásozó martoloszok dzsemáetje (csapatja) Ali Diváne aga alatt 997. évben. (1588. nov. 19-től, 1589. nov. 8-ig.)
373
 CLXXIV. A temesvári ulúfedzsik, azábok, martoloszok és müteferrikák zsoldlajstroma a 999-1000-ik évre. (1590-1591.)
375
 CLXXV. A temesvári vilájethez tartozó facseti vár zsoldlajstroma a 999-1000-ik évre. (1590-91.)
375
 CLXXVI. A bogcsai (boksáni?) vár zsoldlajstroma a temesvári vilájetben, a 999-1000-ik évben. (1590-91.)
376
 CLXXVII. Gyula vári zsoldlajstrom 999-1000-ik évre. (1590-91.) A temesvári vilájetben.
377
 CLXXVIII. A temesvári vilájethez tartozó erdőhegyi vár őrségének zsoldlajstroma a 999-1000-ik évre. (1590-91.) Tartozik a gyulai lívához.
378
 CLXXIX. A temesvári vilájethez tartozó békési párkány zsoldlajstroma a 999-1000-ik (1590-91-ik) évre.
378
 CLXXX. A temesvári vilájetben fekvő és a gyulai livához tartozó szarvasi párkány zsoldlajstroma a 999-1000-ik (1590-91.) évre.
379
 CLXXXI. Az aradi párkány őrségének zsoldlajstroma a 999-1000-ik (1590-1591.) évre.
379
 CLXXXII. A Temesvárhoz tartozó lippai őrség zsoldlajstroma a 999-1000-ik (1590-91.) évből.
380
 CLXXXIII. A temesvári vilájethez tartozó váradjai párkány 999-1000-ik (1590-91.) évi zsoldjegyzéke.
381
 CLXXXIV. A temesvári vilájethez tartozó világosi vár 999-1000. (1590-91.) évi zsoldlajstroma.
381
 CLXXXV. A temesvári vilájethez tartozó jenői (borosjenői) vár 999-1000. (1590-91.) évi zsoldoslajstroma.
382
 CLXXXVI. A temesvári vilájethez tartozó és a jenői szandzsákban fekvő topincsi (buttyini?) vár zsoldlajstroma a 999-1000. (1590-91.) évből.
382
 CLXXXVII. A temesvári vilájetben fekvő csanádi vár 999-1000. (1590-91.) évi zsoldlajstroma.
383
 CLXXXVIII. A temesvári vilájetben fekvő mizáki (vagy mucsáki) vár 999-1000 (1590-91.) évi zsoldlajstroma.
383
 CLXXXIX. A temesvári vilájetben fekvő verseczi vár martoloszai 999-1000. (1590-91.) évben.
383
 CXC. A temesvári vilájethez tartozó dandabadi (várdabádi) azábok 999-1000. (1590-91.) évi zsoldlajstroma.
384
 CXCI. Báttaszék vár ulúfedzsiinek lajstroma az 1000-ik (1591-okt. 18. 1592. okt. 6.) évre.
384
 CXCII. Szolnoki ulúfedzsik és martoloszok az 1000-ik évben. (1591-1592.)
384
 CXCIII. A szegedi várban állomásozó ulúfedzsik az 1001-ik évben. (1592. okt. 7.-1593. szept. 25.
385
 CXCIV. Rúznámcse Ahmed pasa idejéből, iratott zil hiddzse hó 10-én 1004. évben. (1595. szept. 5.)
391
 CXCV. A szekszárdi liva rúznámcséje Ahmed pasa idejében az 1004-ik és 1005-ik évben. (1595. szept. 5-1597. aug. 13.)
392
 CXCVI. A koppáni szandzsák rúznámcséje 1005., 1006. és 1007. évekre, Ahmed pasa iejében. (1596. aug. 24-1599. jul. 22.)
395
 CXCVII. A szigetvári líva rúznámcséje Ahmed pasa idejében, az 1006-ik évben. (1597. aug. 14-1598. aug. 2.)
396
 CXCVIII. A budai szandzsákbeli ziámetek jegyzéke az 1006-1007-ik évek idejéből. (1597-98.)
397
 CXCIX. A pasa livájának (a budainak) 1017. évi (1608. apr. 16-1609. apr. 4.) rúznámcséje.
398
 CC. Defter a fehérvári vár és vidékének 1017. (1608. ápr. 16.-1609. ápr. 4.) évi személyzetéről.
401
 CCI. A kanizsai ejálethez tartozó kanizsai vár személyzetének ellenőrzési deftere az 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évre.
405
 CCII. A kanizsai vilájethez tartozó segesdi várnak 1028-ik (1618. decz. 18.-1619. decz. 7.) évi zsoldlajstroma.
406
 CCIII. A kanizsai vilájethez tartozó berzenczei vár személyzetének 1028-ik (1618. decz. 18.-1619. decz. 7.) évi zsoldlajstroma.
407
 CCIV. A kanizsai vilájethez tartozó bobofcsei (babócsai) vár személyzetének 1028-ik (1618. decz. 18.-1619. decz. 7.) évi jegyzéke.
407
 CCV. A kanizsai vilájetben fekvő szigetvári vár személyzetének 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi fizetési jegyzéke.
409
 CCVI. A kanizsai vilájethez tartozó tarcsai vár 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi fizetési deftere.
410
 CCVII. A kanizsai vilájetben és pécsi szandzsákban fekvő pécsi vár 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi zsoldlajstroma.
410
 CCVIII. A kanizsai vilájethez tartozó és a pécsi szandzsákban fekvő kaposvári vár 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi zsoldlajstroma.
411
 CCIX. A kanizsai vilájetben fekvő és a pécsi szandzsákhoz tartozó nádazi (nádasdi) vár legénységének 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi zsoldjegyzéke.
412
 CCX. A kanizsai elájethez tartozó és a pécsi szandzsákban fekvő sási vár legénysége az 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évi zsoldjegyzéke.
412
 CCXI. Az öszeki (eszéki) hid azábjainak zsoldlajstroma az 1028-ik (1618. decz. 18-1619. decz. 7.) évre.
412
 CCXII. A kanizsai vilájetben állomásozó zsoldos haderő létszáma az 1028-ik évben. (1618. decz. 18-1619. decz. 7.)
413
 CCXIII. A birodalombeli beglerbégségek jövedelmei, feljegyezve 1619. juliusban Aini által.
413
 CCXIV. A budai pasalik felosztása és részinek jövedelmei, feljegyezve 1619-ben Aini által.
414
 CCXV. A temesvári pasalik szandzsákjainak évi jövedelmei Aini 1619. juliusban irott feljegyzései szerint.
414
 CCXVI. A temesvári várban és a hasonnevü vilájetben levő várak személyzetének és katonaságának dijai az 1034-ik évre. (Az évnek 160 napjára, 1624. évi október 13-tól.)
423
 CCXVII. A békési párkánybeli lovasok dzsemáetjének jegyzéke az 1036-ik évre. (1626. szept. 22-1627. szept. 10.)
424
 CCXVIII. A budai pasalikban fekvő szandzsákok legénysége 1038. (1628. aug. 30-1629. aug. 19.) évi illetményeinek összletes deftere.
425
 CCXIX. A budai szandzsák várainak, ugy mint a visegrádi, zsámbéki, vaáli, hamzsabégi, ercsii, csákberényi és dunaföldvári párkányoknak összletes zsoldlajstroma az 1038-ik (1628-1629.) évre.
426
 CCXX. Budai és a hozzátartozó Hasszán pasa palánki, Mohammed pasa ujtornyai, gurz-iliászi (és tabáni?) őrség összletes zsoldlajstroma az 1038-ik (1628. aug. 30-1629. aug. 19.)
426
 CCXXI. Pesti összletes zsoldlajstrom az 1038-ik (1628. aug. 30-1629. aug. 19.) évre.
427
 CCXXII. A váczi őrség összletes zsoldlajstroma az 1038-ik (1628-29.) évre.
427
 CCXXIII. Esztergomi összletes zsoldlajstrom az 1038-ik (1629-29.) évből.
428
 CCXXIV. A székesfehérvári várnak és a hozzátartozó csókai, battyáni és palotai palánkoknak 1038-ik (1628-29.) évi összletes zsoldlajstroma.
429
 CCXXV. A simontornyai szandzsákban fekvő várak 1038-ik (1628-29.) évi összletes zsoldlajstroma.
430
 CCXXVI. A koppányi szandzsák várainak 1038-ik (1628-29.) évi összletes zsoldlajstroma.
431
 CCXXVII. Összletes defter a szekszárdi szandzsákban fekvő paksi párkány müsztahfizai, topcsii, ulúfedzsii, azábjai, - a tolnai párkány müsztahfizai, ulúfedzsii, topcsii, azábjai, - a szerdahelyi párkány azábjai és a báttaszéki párkány tüzérei és ulúfedzsii zsoldjáról az 1038-ik (1628-29.) évről.
431
 CCXXVIII. A mohácsi szandzsákban fekvő mohácsi, szecsői, baranyavári és dárdai párkányok müsztahfizzai, topcsii és martoloszainak zsoldlajstroma az 1038-ik (1628-29.) évre.
432
 CCXXIX. A Szegedi szandzsákhoz tartozó várak 1038-ik (1628-29.) évi összletes zsolddeftere.
432
 CCXXX. A budai császári kincstár jövedelmeinek és kiadásainak naplója Murtéza pasa vezér és szerdár idejében, szerkesztette Mohammed efendi császári kincstári defterdár, az 1038-ik év négy utolsó hónapjára.
446
 CCXXXI. A fehérvári szandzsák 1039-ik évi (1629. aug. 20.-1630. aug. 8.) zsoldlajstroma.
449
 CCXXXII. A fehérvári szandzsák őrségei részére fizetett zsoldok elszámolása az 1039-40. év egy részére. (1629. aug. 20.-1630. aug. 8.)
449
 CCXXXIII. A budai szpáhik zsoldja 1039. évben. (1629. aug. 20.-1630. aug. 8.)
450
 A valpói kádiság fejadójából a pestvári őrségnek khardzslik képen az 1040-ik évben mennyi fizettetett. (1630. aug. 9.-1631. jul. 28.)
451
 CCXXXV. Budai zsoldlajstrom az 1040. évből. (1630. aug. 9-től 1631. julius 28-ig.)
453
 CCXXXVI. A budavári és pesti dzsámik személyzetének, továbbá a mütekáidok és duágáknak fizetései az 1040-ik évre. (1630. aug. 9-től 1631. julius 28-ig.)
454
 CCXXXVII. Az esztergomi vár őrségének 1040-1041. évi (1630. aug. 9.-1631. júl. 17.) illetményei, Hasszán efendi budai defterdár idejében.
457
 CCXXXVIII. A podgoriczai dzsiziéből a budai császári kincstárba átadatott és az esztergomi vár őrségének fizetésére fordíttatott 1040-41. (1630-32.) években a következő összeg:
457
 CCXXXIX. A fehérvári várnak és a hozzá tartozó csókai és battyáni palánkoknak 1041. évi (1631. jul. 29-1632. jul. 17.) zsoldlajstroma.
458
 CCXL. Székesfehérvári zsoldlajstrom az 1044-45-ik (1634-635.) évre.
[461]
 NÉVMUTATÓ.
[iii]
 TARTALOM.
[xi]
 BEVEZETÉS.
[xiii]
 Adózási viszonyok.
[xiii]
 A) A rendes kincstári adók.
[xiii]
 1. Fejadó vagy kapuadó, dsizie, iszpendse, kharads.
xv
 2. forgalom adói
xv
 a) a vámokból
xvii
 b) a vásári vámok. (Szergi bazár.)
xix
 3. Ipar-adók.
xxi
 4. Caducitásoknak
xxii
 5. a mábejn-t,
xxiii
 6. az ihzáriét,
xxiii
 B) A rendkivüli kincstári adók.
xxiv
 C) A földesuri adózások.
xxiv
 1. a tizedek, úgy a növények, mint az állatvilágból.
xxvi
 2. a készpénzbeli fizetések, melyek a következők:
[1]
 OKMÁNYTÁR.
3
 I. A szemendrei szandsák nehány várának felszerelése, adóktól ment lakossága, és némely jövedelmei az 1540-42. évekről.
9
 II. A tolnai, paksi és földvári révek 1542-44. évi jövedelmei.
10
 III. A budai és pesti vigadó (sem'kháne) és váltóház (szarráfie) jövedelmei 949. rebi ül evvel 20-tól (1542. jul.)
10
 IV. A kövini sziget császári khásszainak és kikötőjének jövedelme 1543. július 31-től 1546. év közepéig.
11
 V. A tolnai bérletjövedelmek kezelése és beszállítása az 1543-47-ik években.
13
 VI. A siklósi és pécsi templom-személyzet és a tolnai kikötőbeli hajók és egy híd költségei. 1543-1546.
14
 VII. A székesfehérvári jövedelmek vám (gömrük), hagyatékok (bejt ül mál), elvesztett vagyon (mám mevkúd), távollevők, szökevények vagyona (málgáib, kacskun), vásárbirói illetékek stb. után a kádi és Dsafar bég emin kezén, Hejder Ali kjátib feljegyzései szerint 950. évi dsemázi ül akhir 21-től zil kide 19-ig (1543. szept. 20-1544. febr. 12.)
15
 VIII. Székesfehérvári kincstári jövedelmek részletes feltüntetése a 950-ik évi dsemázi ül akhir 21-től (1543. szept. 20-1544. márcziusig) a székesfehérvári kádi és Dsafar emín kezén, Hejder kjátib feljegyzései szerint.
20
 IX. A budai vám, révbeli átkelés (reszm gömrük ve gecsüd), vásárbírói (mühteszib), törvénykezési illetékek (ihzárie), bejt ül mál, talált jószág (mál mevkud), távollevők, szökevények birtoka (mál gáib, kacskun), vásárvám (szergi bazár), kilenczed-jövedelmek (nuh) 15431547. években.
22
 X. A székesfehérvári régi és uj boltok jegyzéke, számba véve 950. évi zil kide 9-én (1544. febr. 1.).
24
 XI. A császári kincstár részére le nem foglalt székesfehérvári házak jegyzéke, számba véve 950. zil kide 9-én (1544. febr. 1.)
26
 XII. Esztergomi zsoldlajstrom 951. moharrem 1-től rebi ül evvel végeig, az év első negyedére (1544. márcz. 24-jún. 20.)
30
 XIII. A váczi vár őrségének lajstroma 951. moharrem 1-től rebi ül evvel végeig (1544. márcz. 24-jún. 20.)
31
 XIV. A visegrádi alsó- és felső vár csapatainak jegyzéke 951. moharrem 1-től rebi ül evvel végeig (1544. márcz. 24-jún. 20.)
32
 XV. Lajstrom azon gabona-neműkről, melyek 951. évi moharrem, szafar, és rebi ül evvel hónapokban (1544. márcz. 24-jun. 20.) a pesti raktárakból a katonaság közt szétosztattak; Mahmud bég előbbi emín és Musztafa, a müsztahfizok kjátibjának feljegyzései szerint.
34
 XVI. A budai sörház (bozakháne) és áruház (bezkháne) jövedelmei 1544. decz. 15-től 1547. májusig.
34
 XVII. A Nógrádról Pestre áthelyezett müsztahfizok, továbbá az Esztergomból Nógrádra áthelyezett s a rendesen Nógrádon állomásozó martaloszok jegyzéke 951. évben (1544-45.).
35
 XVIII. A bátai, bajai és vörösmarti kikötők, vámok, khásszok és a fehérvári, szegedi és mohácsi szandságok halastavainak bérlete az 1544-47. években.
37
 XIX. A budai és fehérvári livában fekvő több halastó és egy malom bérbeadásának feljegyzése.
37
 XX. A pesti dsámik személyzetének (Vazífe khúrán) fizetései 1545 körül.
38
 XXI. A pesti árucsarnok (bezkháne) bérlete Musztafa Abdullah pesti topcsi kezén. 951. zil kide 953. dsemázi ül akhir 23-ig (1545. jan. 13-1546. aug. 20.)
38
 XXII. A pesti ihtiszáb, ihzárie, továbbá a raktár- és ..... bérletek Kara Haszan bin Daud és Báli bin Isza kezén 951. zil kide 9-től 953. dsemázi ül akhir 23-ig (1545. jan. 21-1546. aug. 20.)
39
 XXIII. A pesti vigadó (sem'kháne) és sörház (bozakháne) bérlete Abdi bin Musztafa kezén a budai kádi szidsillje értelmében, 951. zil kide 10-től 953. dsemázi ül akhir 23-ig (1545. jan. 22-1546. aug. 20.).
40
 XXIV. A tolnai, foktői, paksi és rigoli kikötők átkelési jövedelmei az 1545-46. évekből.
41
 XXV. Összletes számadás a budai vilájet s a fehérvári, simontornyai, mohácsi és szegedi szandsákokhoz tartozó várak legénységének fizetett zsoldokról Ahmed Cselebi Efendi előbbi, Ali Cselebi Efendi mostani defterdár és Abdi Cselebi magas portabeli rúznámedsi összeállítása szerint, a 952. évre (1545. márcz. 14-1546. márcz. 2.).
42
 XXVI. A szegedi vám, révbeli jövedelmek, a tiszai kikötők és (a tolnai bérletekhez nem tartozó) halastavak, az ihtiszáb, ihzárie, vásártér, malmok, haltized, boltok, bejt ül mál, távollevők vagyona, talált jószág, kilenczed, szökevények vagyona stb. utáni bérletek 1545. ápril 4-től 1546. juniusig.
43
 XXVII. A keresztények, czigányok és zsidók fejadó-bérlete (dsizie geberán ve kiptián ve jehúdián) Budán és környékén, Esztergomban és vidékén és a fehérvári és mohácsi szandsákban 1545. máj. 12-től.
44
 XXVIII. A pesti kert-adó bérlete Haszan bin Daud pesti vitéz, és Emrullah bin Iljász és Busztán bin Ali pesti kereskedők kezén 952. rebi ül akhir 1-től (1545. jun. 11.).
44
 XXIX. Összletes számadás a fehérvári, simontornyai, mohácsi és szegedi szandsákokban állomásozó legénységnek a 952. év utolsó 9 hónapjában fizetett zsoldokról, Cselebi Efendi előbbi, Ali Cselebi Efendi mostani defterdár és Abdi Cselebi magas portai rúznámedsi összeállítása szerint (1545. jun. 11-1546. márcz. 2.).
46
 XXX. A székesfehérvári vámjövedelmek, fogoly-adó, vásár-adó, ihtiszáb, bélyeg-illeték, kilenczed, szökevények vagyona, bejt ül mál, távollevők, talált vagyon, vigadó, sörház, áruház, pénzváltás, boltbérek, vásártéri- és raktári fizetések, fertálie, kert-adó, malom- és halastóbérletek, a battyáni enderneki (endrédi?) és antóvári híd-jövedelmek a hozzájuk tartozó malom- és szőlőkert-jövedelmekkel, Ali és Báli fehérvári szerbölükök kezén 952. dsemázi ül evvel 26-tól (1545. aug. 4.) a fehérvári kádi szidsillje értelmében.
48
 XXXI. Esztergomi bérletdefter 1546. február 2-tól 1546. augusztusig.
48
 XXXII. A pesti szarráfie (váltási illetékek) bérlete 952. zil hiddse 16-tól 953. dsemázi ül akhir 23-ig (1546. febr. 17-1547. aug. 20.).
49
 XXXIII. A Székesfehérvárott, székesfehérvári, csókai, endrédi, ozorai, simontornyai, szekszárdi és tolnai náhiékben elárverezett ingatlanok jegyzéke. Számba vették Khalíl bég vilájet-emin és Teszvids Kasszáb budai vilájetbeli zsoldos lovas 953. moharrem elsején (1546. márcz. 3.).
55
 XXXIV. A pécsi, siklósi, görösgali és kálmáncsai bérlet-jövedelmek 1546. márczius 31-től 1548-ig.
56
 XXXV. Váczi bérletjövedelmek 1546. május 25-től julius 1-ig.
56
 XXXVI. A kevei sziget bérletjövedelmei és az azokból fedezett némely kiadások 1546. julius 31-től 1550. tájaig.
58
 XXXVII. Tolna Mözs és Szerdahely bérlet-jegyzéke az 1546-147. évekre.
60
 XXXVIII. A pesti vám, révbeli átkelés, bejt ül mál, távollevők vagyona, talált jószág, kilenczed, szökevények vagyona, ihtiszáb, ihzárie, vásártér, fertálie, vásáradó (báds bazár), kert-adó, mázsapénz, mészárszék, áruház, sörház, vigadó és váltóház után befolyó jövedelmek 1546. augusztusától 1547. augusztusig.
61
 XXXIX. Váczi rév-, vám- és egyéb jövedelmek 953. redzseb 2-tól sabán hó végeig (1546. aug. 29-okt. 25.) Szinán bég emin és Isza kjátib följegyzései szerint.
64
 XL. A váczi bérletjövedelmek lajstroma 1546. aug. 29-től decz. 23-ig.
65
 XLI. A tiszai kikötők vámja, révbeli átkelés (Titel kivételével) a tiszai halas tavak, a szegedi ihtiszáb, ihzárie, vásártér (szergi) kila-adó, malom-adó, haltized, boltbér, bor- és só-haszon, a tápéi, temerkéni, györei, ongali, csongrádi, kecskei, szolnoki, várkáni és varsani khászszok után való jövedelmek, a khásszok fejadójával és bejt ül mál jövedelmeivel együtt (melyek ezelőtt a királyné vilájetjéhez tartoztak) 1546. szept. 17-től 1547. juniusig.
65
 XLII. A váczi és szondai várakban befolyt bejt ül mál jövedelem, 953. sabán hó 1-én (1546. szept. 27.)
66
 XLIII. A fehérvári várban levő eladott kincstári házak, zsákmányul ejtett kaszák, Ozoráról hozott borok és Battyán és Polgárdi falvak után való jövedelmek Mohammed bin Murád szpahi és fehérvári emin feljegyzése szerint 953. sabán 1-től 954. rebi ül evvel végeig (1546. szept. 27-1547. máju. 19.).
67
 XLIV. Jegyzék a felséges Padisah budai és pesti náhiékben fekvő khásszai bérletéről az 1546. és 1547. évekre.
68
 XLV Váczi bérletjövedelmek 1546. deczember 24-től 1547. január 27-ig.
69
 XLVI. Váczi, visegrádi, nógrádi és szondai bérlet-jövedelmek az 1547-48. években.
70
 XLVII. Tolna, Mohács, Baja Fajsz és több más dunamenti helység bérbe adására vonatkozó feljegyzés az 1547-ik évekből.
71
 XLVIII. A székesfehérvári bérletek részletes lajstroma CSakir Báli és Ali, továbbá Jakub zsidó mint ámilek, Mohammed Cselebi efendi fehérvári kádi nazirsága alatt, Veli emin vezetése és Ferhád kjátib feljegyzései szerint 954. sabán 12-től (1547. szept. 26.).
74
 XLIX. A pesti dsámi személyzetének zsold-jegyzéke az 1548-67. évekre.
76
 L. A pasa szandsákja, továbbá a nógrádi, esztergomi és hatvan szandsákok váraihoz tartozó müsztahfizok, topcsik, gönüllük, azabok, lovask és martoloszok lajstroma 956. moharrem 1-től-zil hiddse végeig (1549. jan. 29-1550. jan. 19.)
88
 LI. Pataj, Fajsz és Bölcske jövedelmei 956. rebi ül evvel 1-től 957. szafar végeig (1549. márcz. 29-1550. márcz. 18.).
89
 LII. A rigoli kikötő jövedelmei a vámok, rév-átkelés, só- és hal-tized után Mahmud bég emin és Musztafa ulúfedzsi feljegyzései, Báli és Pavli tahviljei szerint 956. rebi ül evvel 1-től 957. szafar végeig (1549. márcz. 29-1550. márcz. 18.) és a földvári halastó haszna.
90
 LIII. Foktői vám- és révbeli jövedelmek Mahmud bég emin és Musztafa ulúfedzsi feljegyzései, Báli és Pavli utalványai szerint 956. rebi ül evvel 1-től 957. szafar végeig (1549. márcz. 29-1550. márcz. 18.).
93
 LIV. A paksi, böcskei, rigoli, pataji, foktüi buza-, köles-, len- és kendertized Mahmud bég szpahi és emin feljegyzése, Musztafa bin Kocsi ulúfedsi, Báli és Pavli ámilek nyugtái (tahvil) alapján 956. dsemázi ül akhir 25-én (1549. jul. 20.).
95
 LV. A paksi, bölcskei, rigoli, pataji, foktői és fajszi fejadó, bidát-, malom- és méhkas-adó-jövedelmek Mahmud bég szpáhi és emin felvétele, Musztafa feljegyzései és Báli és Pavli ámilek tahviljei alapján (956. évi kászim naptól 1549. szept. 29.)
97
 LVII. A pécsi szent meszdsid személyzete 1550. márcz. 4-étől.
98
 LVIII. Paks, Bölcske, Rigol, Pataj, Foktő és Fajsz fejadó-lajstroma, felvéve 957. rebi ül evvel 8-án (1550. márcz. 26.) Szinán bég ulúfedsi által Musztafa bin Kocsi ulúfedsi utasitása nyomán, Báli és Pávli ámilek tahviljei értelmében.
100
 LIX. Foktői hagyma-tized bérlete 1550. jun. 16-án.
101
 LX. Budai kincstári bejtülmáll-jövedelmek 1550. november 14-től 1551. májusig.
107
 LXI. A budai és pesti rév- és vám-jövedelmekről szóló számadás Mohammed bin Abdulhajj szpahifi és emin által, a szegény Mohammed budai müsztahfiz és rév-kjátib feljegyzései, s Píri Khodsa bin Musztafa, Szári Ahmed bin Mohammed és Haszan bin Durák ámilek tahviljei szerint, 957. zil kide 9-től 958. rebi ül akhir végeig (1550. nov. 18-1551. máj. 5.).
112
 LXII. A simontornyai, koppáni, mohácsi és fehérvári szandsákok és a vörösmarti császári khássz arabadsiinak jegyzéke, összeirva 958. ramazán 29-én (1551. szept. 29.)
116
 LXIII. A dserekhorok összeirása a simontornyai, koppáni, mohácsi és fehérvári szandsákokban, felvéve 958. ramazán 29-én (1551. szept. 29.)
120
 LXIV. Az üresen álló, használhatatlanná vált vagy a bérekkel hátralékos budai és pesti boltok jegyzéke az 1552-53. években.
123
 LXV. A felséges Padisahnak a szegedi szandsákban fekvő khászairól való gabona-tized, méhkas-adó, bidát-khanázír, malom-adó-jövedelmeinek részletezése 959. redseb hó közepén (1552. jul. 10 körül).
125
 LXVI. Az esztergomi szandsák 960-ik évi fejadó-deftere (1552. decz. 171553. decz. 5.).
130
 LXVII. A felséges padisah khásszait képező s a szegedi bérletekhez tartozó falvak Hizr Iljász (Illés próféta) napi kapu-adójának (reszm-kapu) részletes lajstroma Ahmed bég emin feljegyzései szerint 959. dsemázi ül evvel 1-én (1552. ápr. 25-én) emánetképen kezelve.
134
 LXVIII. Tolnai gyümölcs-, gabna-, len- és széna-tized a 960-ik évben (1553.)
135
 LXIX. Ujabb tolnai sertés-adó-jövedelem (bidát khanázir) a 960-ik évben. (1553.)
136
 LXX. Tolnai méhkas-jövedelem a 960-ik évben. (1553.)
136
 LXII. Tolnai kert-adó a 960-ik évben (1553.)
137
 LXXII. Hagyatékok, elveszettek vagyona (mál gáib), bárány-tized, a sárvizi hid és a malmok után való jövedelem Tolnán 1553. években.
139
 LXXIII. A Tolnához tartozó halastavak jövedelme a 960. évre (1553.)
139
 LXXIV. A Tolnához tartozó Szerdahely és Szentmiklós kincsáti jövedelmei a 960-ik évben (1553.)
140
 LXXV. A tolnai bádhava-jövedelmek a 960-ik év egy részében (1553. márcz.-jul.)
141
 LXXVI. Tolnai sóvám-számadás 960. rebi ül evvel 29-től ramazán 16-ig. (1553. márcz. 14-aug. 25.)
141
 LXXVII. A tolnai rév- és vám-jövedelmek az 1553. év első és második negyedében.
144
 LXXVIII. Tolnai 960. évi Hizr-napi kapu-adó (1553. ápr. 24.)
144
 LXXIX. A szegedi szandsák fejadó-deftere, szerkesztetett 961-ik évre (1553. decz. 6-1554. nov. 24.) Mahmud miri-mirán parancsára.
149
 LXXX. A tolnai bérletek az 1554-1558. években.
150
 LXXXI. A mohácsi szandsák hitetleneinek fejadója, beszedve a császári hadjáratok czéljaira szolgáló kivételes adók (avariz) helyett a régi kanún szerint, 962. moharrem hóban, magas parancsra. (1554. november.)
176
 LXXXII. A székesfehérvári bérletek jövedelme 1555-58. években.
177
 LXXXIII. A pécsi és dombói bérletek 1555. máj. 25-től 1558. áprilig.
177
 LXXXIV. A szegedi bérletek jövedelmei 1555. aug. 18-tól 1561-ig.
178
 LXXXV. Hitetlenek fejadója a hatvani szandsákban a 963-ik évre. (1555. nov. 15-1556. nov. 2.)
184
 LXXXVI. A paksi bérletekre vonatkozó feljegyzések az 1555-1558. évekből.
185
 LXXXVII. Több Szeged-vidéki helység és Czegléd bérlete az 1555-58. években.
185
 LXXXVIII. A simontornyai szandzsákban ujból behódolt faluk jegyzéke, iratott 1556. apr. 12-én.
186
 LXXXIX. A váczi bérletek jegyzéke 1556. april 24-től 1559. végeig.
187
 XC. Szolnoki bérlet-jegyzék 1556. szent György naptól 1559. april 23-ig.
187
 XCI. A kevei bérletek kövedelme 1556. aug. 2-ától 1559. év végeig.
188
 XCII. Budai és pesti bérlet-jövedelmek 1556. aug. 8-tól.
188
 XCIII. A döbröközi vár meszdsidjének személyzete 1557. január 10-ig.
188
 XCIV. A vörösmarti bérletek jövedelmei 1557. január 29-től 1560-ig.
189
 XCV. A szegedi vári bérletjövedelmeiből Mevláná Szinán kádi által eszközölt kiadások, Haszan budai gönüllü és szegedi mültezim-emin tahviljei és a szegény Budak bérleti jegyző feljegyzései szerint 964. rebi ül akhir hó 1-től 965. szafár hó végeig (1557. jan. 31-decz. 20).
190
 XCVI. A bátai bérletek jegyzéke 1557. ápr. 27-től 1560. áprilig.
191
 XCVII. Nógrádi, Gyöngyös-vidéki, füleki és szécsényi némely bérletek 1557. évben.
192
 XCVIII. A Mohammed budai pasa parancsára az ágyuk vontatásához vásárolt lovak jegyzéke, 964. ramazán elsején (1557. jun. 27.)
192
 IC. Az esztergomi bérletek jövedelmei 1557. julius 25-től 1560. juniusig.
193
 C. A budai pasalikban fekvő s a császári kincstárhoz tartozó némely városok és faluk jövedelmei 967. évben (1559. okt. 2.-1560. szept. 20.)
194
 CI. A hitetlenek fejadójának részletes deftere a csanádi és aradi szandsákokban a 965-ik évben (1557. okt. 23.-1558. okt. 12.)
209
 CII. A szolnoki kikötő bérlete az ottani vám, rév-, tiszai átkelés-, haltized, halketted, báds szijáh és vásártérjövedelmekkel és a varsáni, kecskei és csongrádi kikötők bevételeivel 1557. decz. 21-től 1558. márcz. 19-ig.
214
 CIII. A székesfehérvári és veszprémi bejt ül mál khássze és dámme, elveszettek vagyona (kacskun) és egyéb jövedelmek. 965. dsemázi ül akhir 1-től (1558. márcz. 20.)
214
 CIV. A szolnoki és hozzá tartozó kikötők rév-vám-jövedelme és az ihzárie, vásártér, üresföldek czimén befolyt összegek jegyzéke Szefer emín idejében Ahmed bérleti jegyző feljegyzése és Szulejmán és társai mint ámilek tahviljei szerint 1558. márcz. 20-tól julius 15-ig.
218
 CV. A szolnoki vár bejt ül mál jövedelme 1558. ápr. 18-tól május 17-ig.
219
 CVI. A szolnoki bérletek körében fekvő és a világvédő padisah khásszaihoz tartozó falvak jövedelmei az 1558-ik évben.
221
 CVII. A szolnoki vár és szentmiklósi palánk bejt ül mál jövedelme 1558. május 20-tól junius 20-ig.
223
 CVIII. A fehérvári bérletjövedelmek lajstroma vám, ihtiszáb, ihzárie, szárazvám (báds szijáh), mészárszék, ingováni, palotaii és varsáni, kapuvám, vásártér, serház, árúcsarnok, vígadó, kantárie, fertálie után, a malom jövedelem a szigetről, Endrékről, Battyánról; a battyáni és kőkuti hidak stb után.
225
 CIX. A budavári azábok, reiszek és ulúfedzsik zsoldlajstroma a 966-ik éven (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
225
 CX. A pesti vári zsoldlajstroma a 966-ik évre (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
227
 CXI. Zsámbéki zsoldlajstrom a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
227
 CXII. A korkmázi párkányban állomásozó lovasság a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
227
 CXIII. A gesztösi várban állomásozó müsztahfizok a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
228
 CXIV. A tatai vár őrsége 966. évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
228
 CXV. A veszprémi vár őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
229
 CXVI. Az esztergomi két vár és a csekerdéni párkány őrsége 966. év moharrem 1-én (1558. okt. 13.)
231
 CXVII. A nógrádi vár őrsége a 966-ik évben. [1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
232
 CXVIII. A füleki vár őrségének 966-ik évi jegyzéke (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
233
 CXIX. A szécsényi vár legénysége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
233
 CXX. A hollókői őrség lajstroma a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
234
 CXXI. A bujáki várban állomásozó müsztahfizok a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
234
 CXXII. A drégeli vár őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
234
 CXXIII. A fileki szandsákhoz tartozó szobodkai várban állomásozó müsztahfizok 966-ik évi jegyzéke (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
235
 CXXIV. A hatvani vár őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
235
 CXXV. A koppáni ulúfedzsik jegyzéke a 966-ik évben (1558. okt. 13.1559. okt. 1.)
236
 CXXVI. A döbröközi várban állomásozó azabok a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
236
 CXXVII. A simontornyai vár őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
237
 CXXVIII. A tamásii várban állomásozó azabok és martaloszok a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
237
 CXXIX. Az endrédi vár őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
237
 CXXX. A váczi marha-, ló- és birkavám, vásártér, bádhava, a hatvani bevételek, só, ihzárie, kinnáre-jövedelmek Abdurrahmán főbérlő tahviljei szerint, 966. moharrem 1-től dsemázi ül evvel végeig. (1558. okt. 13.-1559. márcz. 9.)
241
 CXXXI. A fehérvári vár őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
243
 CXXXII. A vaáli párkány őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13.-1559. okt. 1.)
243
 CXXXIII. A 966. évben Csókán állomásozó müsztahfizok. (1558. okt. 13.1559. okt. 1.)
243
 CXXXIV. Az eltűnt Haszan budai borbély hagyatéka, felvétetett 1558. okt. 25.
244
 CXXXV. A budai dsámik személyzetének lajstroma 1559. évig.
246
 CXXXVI. A rigoli kikötő rév-jövedelmei 1560. január 28-tól 1562. febr. 4-ig.
246
 CXXXVII. A tatai vár szent dsámijának személyzete 1559. február 12-től 1565. február 1-ig.
247
 CXXXVIII. A szolnoki és határos kikötők bérletjövedelmei a vámok, révbeli átkelés, haltized, halketted, szárazvám (báds szijáh), vásártér, ihzárie és egyebek után Ahmed Cselebi főbérlő tahviljei és Budak bérleti jegyző feljegyzése szerint, 1559. apr. 24-től jul. 5-ig.
249
 CXXXIX. Fehérvári bejt ül mál jövedelem Hajder cseri bási és Ahmed eminnek idejében 966. sevvál 19-től 967. rebi ül evvel végeig (1559. jul. 24.decz. 29.)
250
 CXL. A Szandavárott állomásozó őrség a 967-ik évben (1559. okt. 2.1560. szept. 20.)
250
 CXLI. A váczi vár őrsége a 967-ik évben (1559. okt. 2.-1560. szept. 20.)
251
 CXLII. A felső- és alsó-visegrádi várban állomásozó őrség a 967-ik évben (1559. okt. 2.-1560. szept. 20.)
251
 CXLIII. Az Ozorán állomásozó müsztahfizok és topcsik jegyzéke a 967-ik évben (1559. okt. 2.-1560. szept. 20.)
252
 CXLIV. A kincstári boltok bérleteinek jegyzéke Székesfehérvárott. 967. dsemázi ül evvel 1-től, Ali gönüllü és emín tahviljei szerint (1560. jan. 28.)
254
 CXLV. A pécsi bérletjövedelmek szárazvám (báds szijáh), áruvám (gömrük), vásártér, borvámok (báds khams és gömrük khamr), bolt-bérletek, ihtiszáb, ihzárie, vásár-csarnok, sörház és vigadó, malom, bejt ül mál, különböző vámok, müsztahfizok és topcsik mábejnje utáni s a dombolii és a pádsáhi khásszoknak bevételeivel Ferrukh Abdullah budai vilájetbeli timárbirtokos mint mültezim-emín kezén, 967. dsemázi ül evvel 1-től 968. dsemázi ül akhir 14-ig (1560. jan. 28.-1561. márcz. 1.)
257
 CXLVI. Dunaföldvári kincstári jövedelmek az 1560. és 1561-ik években.
258
 CXLVII. A veszprémi vár szent dsámijának személyzete 1560. június 17-ig.
259
 CXLVIII. A váczi bérletjövedelmek vám, kocsivám, vásártér, mészárszék, ihtiszáb, ihzárie, hal-tized, bádhava, só, hajókormány-adó, fertálie, mátka-adó, malom-adó, kilenczed, talált vagyon után; a hatvani és fileki bérletjövedelmek, a khásszbeli falvak gabnatizede, a kövini, földvári, paksi, tolnai és bátai jövedelmek marha-vám, gabnatized, kapu-adó és bádhavából, és a földvári must-tized jövedelme Abdurrahmán gönüllü és főbérlő, Haszan Cselebi és Ferhád timarióták és Kejván bérleti jegyző feljegyzései szerint 967. sevvál 1-től 969. sabán végeig. (1560. jún. 25. - 1562. máj. 3.)
264
 CXLIX. A váczi, hatvani, füleki, kövini, földvári, paksi, tolnai és bátai bérletek jövedelmeinek és kiadásainak összletes számvetése Abdurrahmán gönüllü és mültezim-emin, Haszan és Ferhád timárbirtokosok mint ámilek és Mevláná Abdulvahháb budai kádi feljegyzései szerint 967. sevvál 1-től 969. sabán 18-ig (1560. jún. 25. 1562. ápr. 22.)
264
 CL. Székesfehérvári bérletjövedelmek és némely ezekből födözött kiadás Hejder cseri bási és Ahmed bérlők tahviljei és Kara emín és kjátib feljegyzései szerint 967. zil kide 1-től (1560. júl. 24.)
267
 CLI. A váczi bérletjövedelmek Abdurrahmán és társainak tahviljei és Kejván bérleti jegyző feljegyzései szerint 967. zil hiddse hóban (1560. aug. 23.-szept. 20.)
268
 CLII. A váczi bérletek jövedelme 968. moharrem hóban (1560. szept. 21.-okt. 20.)
270
 CLIII. A váczi, szandai és hatvani bérletjövedelmek, pataki és hidvégi kocsivám, Abdurrahmán főbérlő, Haszan Cselebi és Ferhád tahviljei és Kejván bérleti jegyző feljegyzései szerint 1561. júl. 13-aug. 11.
272
 CLIV. Váczi és hatvani bérlet jövedelmek összletes kimutatása 968. zil hiddse hóban (1561. aug. 12.-szept. 9.)
273
 CLV. Váczi bérletjövedelmek Abdurrahmán budai gönüllü mint főbérlő és társai Haszan Cselebi és Ferhád Junisznak tahviljei és Kejván bérleti jegyző feljegyzései szerint 1561. szeptember 10-től október 9-ig.
274
 CLVI. Vácz és a hozzátartozó falvak gabona-tizede, összeszámítva 969. moharrem hóban (1561. szept. 10.-okt. 9.)
274
 CLVII. Mohammed cselebi timár birtokosnak Ahmed cselebi fivérének, a jászberényi, gyöngyösi és szolnoki bérletek volt mültezimjének hagyaték-deftere.
276
 CLVIII. A szegedi szandsákhoz tartozó bácsi náhie Kászim napi iszpendsejövedelme 969. szafar végéről (1561. okt-nov.), Haszan szilihdár és emin és Mohammed kjátib felelősségén.
277
 CLIX. A budai pasalik császári khásszai jövedelmeinek összeirása az 1562-64. években.
287
 CLX. A budai kincstári fürdő kiadásai 969. sevváltól 971. ramazán végeig (1562. juniustól 1564. május közepéig) Farkhán fürdős és topcsi feljegyzései szerint.
288
 CLXI. A nógrádi vár meszdsidjének személyzete 1562. október 10-ig.
289
 CLXII. A kalocsai és solti bérletek 1562-től 1570-ig.
289
 CLXIII. A tatai kincstári jövedelmek bérlőinek jegyzéke 1562. decz. 21-től Tata bevételéig.
290
 CLXIV. A váczi rév-átkelésnél (ubúr) darabonkint egy grússal megvámolt s így a fehérvári (és egyéb) átkelésnél nem fizető marhák lajstroma 1562. május 4-től 1564. febr. 12-ig.
292
 CLXV. A hitetlenek fejadója a szécsényi szandsákban a 970-ik esztendőben (1562. aug. 30-1563. aug. 19.)
294
 CLXVI. A váczi kikötőn átkelt és darabonkint egy grússal megvámolt, s így a fehérvári és egyéb vámok- és réveknél nem fizető marhák jegyzéke 1562. aug-szeptember hónapokban(?)
295
 CLXVII. Kevei bérlet-defter 1562. január 28-tól 1567. juliusig.
296
 CLXVIII. Rusztem pasa, a budai vilajet mirmiránjának uj khásszai.
296
 CLXIX. A hatvani szandsákban fekvő jászberényi és gyöngyösi bérletek jegyzéke 1563. ápr. 22-től 1570. májusig.
296
 CLXX. A váczi bérletjövedelmek fő sommája 1563. ápril 23-tól 1564. ápril 24-ig.
297
 CLXXI. Váczi és hatvani bérletjövedelmek 1563. julius 21-től október 17-ig.
297
 CLXXII. A fehérvári hitetlenek fejadójának részletes deftere a 971-973. években (1563. aug. 20-1566. jul.)
305
 CLXXIII. Váczi bérletjövedelmek Sabán váczi szerbölük tahviljei szerint, Malkocs gulám sáhi emin felügyelete mellett, feljegyezve Kejvám bérleti jegyző által, 1563. október 18-tól 1564. január 14-ig.
306
 CLXXIV. A szegedi szandsákhoz tartozó bácsi náhie fél évi fejadó-összlete 971. rebi ül evvel 10-éről (1563. okt. 27.)
306
 CLXXV. A tolnai szent dsámi személyzete 1563. november 12-ig.
306
 CLXXVI. A szécsényi szandsákban fekvő gyarmati khász bérlet-jegyzéke 1564. febr. 5-től 1570. februárig.
307
 CLXXVII. Pécsi bérletjövedelmek és némely kiadások 1564-február 20-tól 1565. márczius 2-ig.
312
 CLXXVIII. A mohácsi szandsákban fekvő pécsi bérletek jegyzéke 1564. márczius 1-től 1567-ig.
313
 CLXXIX. Rimaszombat, és a füleki szandsákhoz tartozó többi városok bérletjövedelmei 1564. ápril 23-tól.
313
 CLXXX. A marosi bérletek jegyzéke 1564. májustól 1570. márcziusig.
314
 CLXXXI. Budai bejt ül mál-jövedelmek Haszan bég és emin mültezim kezén, Haszan csaus kjátib feljegyzései szerint 971. sevvál 3-tól zil hiddse hóig (1564. máj. 15-juliusig.)
318
 CLXXXII. A szegedi szandsákhoz tartozó zombori khásszbeli bérletek 1564. junius 30-tól 1570-ig.
318
 CLXXXIII. A siklósi bérletek deftere 1564. juliustól 1570. májusig.
319
 CLXXXIV. A simontornyai és koppáni szandsákok jövedelmei bejt ül mál, elveszett vagyonok, távollevők, szökevények vagyona, átkelés, kis- és nagyvásári vám, halastavak és puszták után, az 1564-70-ik években.
320
 CLXXXV. Néhai Arszlán pasa volt budai beglerbégnek berátba nem foglalt azon khásszai, melyek a varadini kézához tartozó gregorofcsei náhiében feküsznek.
321
 CLXXXVI. Arszlán pasa volt budai beglerbég emberei által elfoglalt, s állítólag a pasa khásszaihoz tartozó négy szemendrei szandsákbeli falu, Koklan, Motlofcse, Rancsa, és Preszkavicsárnak 972. és 973. évi jövedelmei (1664. aug-1566. jul.)
328
 CLXXXVII. A budai és pesti khásszbeli bejt ül mál jövedelmeket kezelő személyek névsora 1564. aug. 22-től 1570. február 5-ig.
328
 CLXXXVIII. A szécsényi párkány szent dsámijának személyzete 1564. szeptember 23-ig.
328
 CLXXXIX. Tolna és tartozékai 1564-65. évi jövedelmei.
329
 CXC. A szolnoki khászbeli bejt ül mál bérlet 1564. nov. 2-től 1570-ig.
330
 CXCI. A kövini sziget bérlet-jövedelmeinek részletes lajstroma szárazvám (báds szijáh), áruvám (gömrük), átkelés (gecsüd), vásártér, haltized, hordó-, mészárszék-adó, ihzárie, fertálie, mázsapénz (kantárie), eladott só, bádhava, távollevők, szökevények vagyona (mál gaib ve kacskun), hajókormány-adó (reszm dümen) és egyéb után, 972. redseb 1-től ramazán végeig (1565. febr. 1-től ápr. 30-ig) Khászim khalfa emin kezén.
331
 A szegedi szandsák sárközi kerületében fekvő kincstári halastavak bérletei 1564. okt. 13-tól 1570-ig.
331
 CXCIII. A mohácsi, szekszárdi és más szandsákokban alakított uj khásszok bérletei 1565. ápr. 22-től 1568-ig.
332
 CXCIV. A szekszárdi, mohácsi, szekcsői, koppányi és simontornyai szandsákokban fekvő khásszok jövedelmei 972. ramazán 22-re eső Hizrnaptól 973. (sevvál) 3-ra eső Hizr-napig (1565. ápr. 22-1566. ápr. 22.) beszedve Malkocs szilihdár bérlet-emín és felülvizsgálva Muszliheddin volt pesti kádi és müfettis által.
340
 CXCV. Czegléd város és a szolnoki szandsákban fekvő több falu bérlete 1565. máj. 22-től 1567. juliusig.
341
 CXCVI. A budai vilájetben fekvő szekszárdi szandsák bérlet-deftere.
344
 CXCVII. A szolnoki kikötő és tartozékainak bérlete 1565. jun. 27-től 1570-ig.
345
 CXCVIII. Az esztergomi bérletek jegyzéke 1565. junius 16-tól 1570. februárig.
346
 CXCIX. A budai vilajetben állomásozó őrségek zsoldjainak elszámolása Arszlán pasa beglerbég, a vilájet jövedelmeinek názirja és Mohammed Cselebi Efendi defterdár idejében, 973. moharrem 1-től dsemázi ül akhir végeig (1565. jul. 28-1566. jan. 20.)
348
 CC. A budai és pesti kincstári jövedelmek az általános bérletek, átkelés és császárfürdő után 1565. szeptembertől 1570-ig.
349
 CCI. A váczi szigeten fekvő Monostor és Polgárdi falvak bérletjövedelmei 1565. szept. 27-től 1566. novemberig.
350
 CCII. A váczi bérletek lajstroma 1565. október 4-től 1659. májusig.
350
 CCIII. A szegedi szandsákhoz tartozó titeli kincstári bérletek jegyzéke 1565. október 12-től 1568-ig.
351
 CCIV. A szegedi szandsákban fekvő bácsi, kordíni és konilai bérletek jegyzéke 1565. október 20-tól 1570-ig.
352
 CCV. A váczi vár szent dsámijának személyzete 1565. október 22-ig.
352
 CCVI. A székesfehérvári összletes kincstári jövedelmek bérlőinek jegyzéke 1565. novembertől 1570-ig.
353
 CCVII. A székesfehérvári szandsákban fekvő Vitán, Gesztös, Tata és Zsámbék várak bejt-ül-mál-jövedelmeinek bérlete 1565. deczember 21-től az 1566-ik év közepéig.
353
 CCVIII. A pécsi- s a később csatolt mohácsi, szekszárdi és szigetvári bejt ülmál-jövedelmek kezelése 1566. január 15-től 1570. januárig.
354
 CCIX. A fehérvári szent dsámik személyzetének lajstroma 1566. jan. 31-ig.
357
 CCX. Tolna város és a hozzá falvak jövedelme az 1566-ik évben.
359
 CCXI. Paks, Szentgyörgy, Foktő, Pataj, Rigol, Bölcske és Madocsa bérletjövedelmei 973. ramazán 1-től 974. redseb 5-ig. (1566. márcz. 21.1567. jan. 15.)
362
 CCXII. Báta, Bátaszék, Ete, Szeremle és Monostor jövedelmei az 1566-ik évben.
364
 CCXIII. A kalocsai kézához tartozó defteren kivüli puszták bérlete 1566-tól 1569-ig.
364
 CCXIV. A szegedi szandsákhoz tartozó vásárhelyi bérletek jövedelme 1566. ápril 11-től 1567. november 26-ig.
365
 CCXV. A székesfehérvári khásszbeli bejt ül mál-jövedelmek bérlete.
365
 CCXVI. A nógrádi szandsákban fekvő oroszfalvi, szebellébi és németi-i bérletek jegyzéke 1566-67-ben.
365
 CCXVII. A budai középső és belső szent dsámik személyzetének s az előfordult változásoknak lajstroma az 1567-ik évig.
368
 CCXVIII. A budai szent dsámik személyzetének uj fizetési lajstroma 974. évi sabán hóra (1567. febr. 10-márcz. 10.)
369
 CCXIX. Az esztergomi szent dsámik személyzete 1567. ápril 4-ig.
372
 CCXX. Budai, pesti és egyéb bejt ül mál-jövedelmek és ezekből fedezett némely kiadások, Perváne bejt ül mál-emín és Mohammed Cselebi kjátib feljegyzései szerint 974. sevvál hó 1-től 977. évig. (1567. ápr. 10-1570.)
376
 CCXXI. Az alsó-visegrádi meszdsid személyzetének lajstroma 1567. ápril 22-ig.
377
 CCXXII. Pécsi bérlet- és bolt-jövedelmek 975. dsemázi ül evvel, dsemázi ül akhir és redseb hónapokban. (1567. nov. 2-1568. jan. 29.)
378
 CCXXIII. A füleki szandsákban fekvő császári khásszok s a füleki és szécsényi szandsákok khásszbeli bejt ül mál-jövedelmeinek bérlet-jegyzéke 1566. nov. 19. illetve 1567. decz. 10-től 1577. októberig.
378
 CCXXIV. A szegedi szent dsámi személyzetének lajstroma 1568. február 15-ig.
380
 CCXXV. Báta és tartozékainak bérletei Szejdi Ali felügyelő bérlő tahviljei és Ibráhim bérleti jegyző feljegyzései szerint 975. sevvál hótól 976. zil kide-ig (1568. márcz-1569. ápril.)
381
 CCXXVI. A budai, fehérvári, szigetvári stb. szandsákok bejt ül mál-jövedelmei 976. dsemázi ül akhir 18-tól 977. sabán hóig Mohamed bin Musztafa timárbirtokos emín kezén, Mevláná Ahmed pesti kádi és müfettis deftere szerint. (1568. decz. 8-1570. január.)
383
 CCXXVII. A budai vilájetbeli várak zsoldos haderejének összletes feltüntetése 976. redseb 1-től számítandó hat hóra (1568. decz. 20-1569. jun. 14.)
383
 CCXXVIII. A budai vilájethez tartozó várak legénységének részletes fizetési lajstroma 976. redseb 1-től zil hiddse végeig (1568. decz. 20-1569. jun. 14.) fél évre.
390
 CCXXIX. A budai vilájetben fekvő várak zsoldos haderejének összletes feltüntetése 977. moharrem 1-től számítandó félévre (1569. junius 15-deczember 8.)
390
 CCXXX. A mohácsi vakfok jövedelme a 977-ik évben (1569. jun. 15-1570 junius 3.)
390
 CCXXXI. A korkmázi párkány közelében fekvő és Muszliheddin korkmázi khalfa kezén levő Szent-Iván és Jovancza nevű puszták tizedjövedelmei 977. rebi ül akhir hóban (1569. szept.)
391
 CCXXXII. A pesti és kecskeméti náhiékben fekvő némely khászok jövedelmei 1569-70 évben.
392
 CCXXXIII. Szeged és a hozzá tartozó falvak tized- és adó-bérlete 1570. febr. 26.
392
 CCXXXIV. A szegedi szandsákhoz tartozó hódmezővásárhelyi bérletek jegyzéke 1570. május 19-én.
393
 CCXXXV. A hitetlenek fejadója a szekcsői vilájetben a 978-ik évben (1570. jun. 4-1571. máj. 24.)
411
 CCXXXVI. Pécsi bérletjövedelmek bor-, posztó-, só-vámból, vásárok, szárazvám-, piacz-, fogoly-adó, borjuláb-adó, marha-adó, vigadó (sem'kháne), ihtiszáb, ihzárie, fa-adó, bolt-bérletek, malmok, bozakháne, áruház, bejtülmál, elveszettek vagyona, kilenczed, szökevények vagyona, a hübéresek mábejnje és egyebek után egy év és két hétre, 978. dsemázi ül akhir 15-től 979. dsemázi ül akhir végeig (1570. nov. 13-1571. nov. 17.)
415
 CCXXXVII. Paks város, Magyari, Zádor és Uszód falvak must-tizede Bajezid emín idejében.
419
 CCXXXVIII. A budai és pesti bérlet-jövedelmek részletes lajstroma áruvám, (gömrük) ihtiszáb, ihzárie, bozakháne, sem'kháne, vásártér, hordó-adó és egyebek után Szefer emin kezén 978. sevvál 1-től 979. ramazán hó végeig. (1571. febr. 25-1572. febr. 14.)
428
 CCXXXIX. A szécsényi szandsák összletes hübér-deftere a 979-ik év elejéről (1571. január.)
438
 CCXL. A simontornyai szandsák fejadója a 979-ik évre, az új defter értelmében. (1571. máj. 25-1572. máj. 12.)
453
 CCXLI. Néhai Musztafa szegedi bérlet-emin hagyatékának lajstroma. Elárvereztetett adósságainak fedezésére Báli csaus által 979. redseb hó 25-én (1571. decz. 12.)
454
 CCXLII. A Szegeden elhalt Khoszrev bin Abdullah hagyatéka, felvéve 1572. márcz. közepén.
454
 CCXLIII. A hatvani szandsákhoz tartozó némely falvakban kint levő fejadópénzek, összeírva 979. zil hiddse hóban (1572. ápr-máj.)
454
 CCXLIV. A Pécsett elhalt D...dár aga hagyaték-lajstroma azon tárgyakról melyeket Mevláná Muszliheddin Efendi Hamza csaus kezéből átvett 980. szafar 10-én (1572. jun. 21.)
456
 CCXLV. Szolnoki nyilvános és khásszbeli bejt ül mál-jövedelmek Abdi emín és timárbirtokos kezén 980. ramazán 1-től 983. sabán végeig. (1573. jan. 4-1575. decz. 2.)
460
 CCXLVI. A szolnoki és némely hatvani szandsákbeli bérletek jövedelmeinek részletes lajstroma Abdi főbérlő utalványai és feljegyzései szerint 1573. január 10-től 1574. január 13-ig.
463
 CCXLVII. A Koppáni vilájet fejadó deftere az új defter szerint, 981-ik évre (1573. máj. 2-1574. ápr. 21.)
483
 CCXLVIII. A budai, karalhiszári és dsánbéki őrség közt 982. moharrem hóban (1574. ápr. 22-máj. 21.) szétosztott árpa jegyzéke. Összeiratott a defterdár parancsára.
486
 CCXLIX. A székesfehérvári bérletek Ajddin és Musztafa Boszna emínek alatt a 982-ik év első öt hónapja alatt (1574. ápr. 22-szept. 16.)
486
 CCL. A tolnai rév-vám, bádhava és bejt-ül-mál jövedelmek 1574. októbertől 1575. októberig.
494
 CCLI. Hitetlenek fejadó-deftere a koppáni vilájetben az 1575-ik évre, az új defter szerint. Iratott 985. évi szafar hó elején (1577. ápr.)
497
 CCLII. A szolnoki és némely hatvani szandsákbeli bérletjövedelmek és némely kiadások részletes kimutatása Abdi emín utalványai és feljegyzései szerint 1575. jan. 13-tól 1576. jan. 30-ig.
499
 CCLIII. A hitetlenek fejadó-deftere a füleki szandsákban a 983-ik évre (1575. ápr. 11-1576. márcz. 29.)
504
 CCLV. Tolnai, mözsi és fajszi összes kincstári jövedelmek 1576. márciustól 1577. márcziusig.
509
 CCLVI. A hitetlenek fejadója az esztergomi szandsákban az új defter értelmében 984. moharrem elején (1576. ápr. eleje.)
514
 CCLVII. Számadás a budai pasalik szandsákjai által a 985-ik évre fizetett fejadók s a 987-ik évre számított kuburi-pénzekről.
518
 CCLVIII. A hitetlenek fejadó-deftere a füleki szandsákban, a 986-ik évre. (1578. márcz. 9-1579. febr. 26.)
522
 CCLIX. Oszmán aga záim és Musztafa szpáhi timarióta kincstári bérleteiről való jegyzék, 1578. ápr. 19-től 1584-ig.
525
 CCLX. A fehérvári és szigetvári szandsákokban ujonnan behódolt és császári khászokká tett birtokok bérlete 1578. évben.
526
 CCLXI. Szeged és több hozzá tartozó falu és puszta tizedei és adóinak bérlete 1578. julius 24-én.
526
 CCLXII. Néhai Abdullah bég gabna-tizede Kalocsa vidékén fekvő falvakból (számba véve 1578. szept. 7-én?)
529
 CCLXIV. A sárközi khászokhoz tartozó halastavak bérlete 1578. okt. 25-től három évre.
529
 CCLXV. A budai és pesti bérlet-jövedelmek, áruvám (gömrük), rév-átkelés (gecsüd), hídvám és egyebekből Jahja zsidó kezén 987. sevváltól 988. ramazán végeig. (1579. nov. 20-1580. nov. 8.)
530
 CCLXVI. A budai szandsák jövedelmeinek deftere a 988-ik évben (1580. febr. 16-1581. febr. 3.)
554
 CCLXVII. A zombori khásszbirtokok jövedelmei 988-989. években (15801582.) Mohammed mültezim tahviljei és Oszmán bérleti jegyző feljegyzései szerint.
556
 CCLXVIII. A székesfehérvári bérlet-jövedelmek lasjtroma. Bérlők Jahja és Jakub, 988. rebi ül evvel 8-tól. (1580. ápr. 23-1581. máj. 3.)
556
 CCLXIX. Khodsa Szülejmán váczi és Oszmán aga bátai lakosok bérletjegyzéke 1581. junius 20-tól 1584-ig.
559
 CCLXX. A székesfehérvári bérletjövedelmek Atála zsidó főbérlő (mültezimemin) tahviljei szerint 990. rebi ül akhirtől (1582. ápr. 24-1583. május 20.)
560
 CCLXXI. A szolnoki szandsák rúznámcséje a 991-ik évre (1583. jan. 24-1584. jan. 12.)
568
 CCLXXII. A hatvani szandsák rúznámcséje 991. évi moharrem 1-től zil kide hó végeig (1583. jan. 24-decz. 13.)
584
 CCLXXIII. A füleki szandsák rúznámcséje 1583. jan. 24-től 1584. jan. 12-ig.
597
 CCLXXIV. A szécsényi szandsák rúznámcséje a 991-ik évre (1583. jan. 24-1584. jan. 12.)
600
 CCLXXV. A nógrádi szandsák rúznámcséje a 991-ik évre (1583. január 24-1594. február 20.)
605
 CCLXXVI. A hitetlenek fejadó-deftere a szekcsői szandsákban a 991. évben (1583. jan. 24-1584. jan. 13.)
607
 CCLXXVII. A füleki szandsák rúznámcséja a 992-ik évre (1584. jan. 13-1585. jan. 1.)
620
 CCLXXVIII. A szécsényi szandsák rúznámcséje a 992-ik évre (1584. jan. 13-1585. jan. 1.)
624
 CCLXXIX. A nógrádi szandsák rúznámcséje a 992-ik évre (1584. jan. 13-1585. jan. 1.)
632
 CCLXXX. A székesfehérvári bérlet-jövedelmek Atála zsidó bérlet-emín tahvilje szerint 992. évi rebi ül akhir 23-tól (1584. máj. 4-1585. ápr. 29.)
633
 CCLXXXI. A füleki szandsák rúznámcséje a 993-ik évre. (1585. jan. 2-decz. 21.)
642
 CCLXXXII. A szécsényi szandsák rúznámcséje a 993-ik évre (1585. jan. 2-1586. decz. 21.)
648
 CCLXXXIII. A novigrádi szandsák rúznámcséje a 993-ik évre (1585. jan. 2decz. 21..)
653
 CCLXXXIV. Számadás az esztergomi szandsákbeli hitetlenek 993-ik évi fejadójáról (1585. jan. 2-1588. julius.)
654
 CCLXXXV. Néhai Ali Cselebi budai nagyobb hübéres (záim) hagyatékának összeírása 996. szafar 15-én (1587. jan. 14.)
656
 CCLXXXVI. A Budán áruba bocsátott kincstári só és bárányok eladási jegyzéke 1590-1594-ben.
664
 CCLXXXVII. A szolnoki szandsák khásszbeli és hübér-jövedelmének összletes kimutatása a 999-ik évre (1590. okt. 29-1591. okt. 17.)
667
 CCLXXXVIII. A budai szandsák rúznámcséje Szinán és Mohammed pasák idejében az 1000-ik és 1001-ik esztendőben (1592. januártól novemberig.)
677
 CCLXXXIX. A hatvani szandsák rúznámcséje az 1000-ik évi dsemazi ül evvel hótól sabán hó közepéig, Szinán pasa idejében. (1592. február 13-május 19.)
680
 CCXC. A szécsényi szandsák rúznámcséje 1592. február 18-október 20-ig.
682
 CCXCI. A nógrádi szandsák rúznámcséje 1000. évi dsemázi ül evvel 18-tól zil hiddse hó közepéig (1592. febr. 20-szept. 25.)
684
 CCXCII. A hatvani szandsák rúznámcséje Szinán pasa szadrazám fiának Mohammed (budai) pasának idejében.
686
 CCXCIII. Számadás a budai pasalik területén elhelyezett legénység zsoldjairól 1008. évi moharrem 1-től dsemázi ül akhir végeig (1599. jul. 231600. jan. 15.)
688
 CCXCIV. A budai vilajet kincstárának bevételei és kiadásai a császári tábori kincstár számadásaival együtt, Mohammed pasa vezír, rumili-i és budai beglerbég és kincstári nazír, valamint Mohammed és Hüszein bég defterdárok idejében, 1008. évi rebi ül akhir 20-tól számítva (1599. nov. 8.)
691
 CCXCV. A budai vilajet császári kincstári bevételeinek és kiadásainak elszámolása Ibráhim Efendi defterdár, Mohammed pasa beglerbég és Mohammed pasa nagyvezér idejében, 1009-ik sabán 20-tól (1601. február 23.)
695
 CCXCVI. A budai vilájet bevételei- és kiadásainak rúznámcséje Mohammed pasa beglerbég és vagyon-felügyelő (názír emvál) és Ibráhim Efendi kincstári defterdár idejében 1601. márcz. 21-től novemberig.
710
 CCXCVII. A budai szandsák fejadó-deftere 1037-1038. sabán végeig. (1627. szept. 11-1628. ápr. 22.)
712
 CCXCVIII. Az Esztergomi szandsák összletes hübér-deftere az 1631-ik évre.
715
 CCXCIX A simontornyai szandsák részletes hübér-deftere az 1631-ik évről.
716
 CCC. A szegszárdi szandsák hübér-deftere az 1631-ik évről.
717
 CCCI. A koppányi szandsák hübér-deftere az 1631-ik évről.
719
 CCCII. A nógrádi szandsák hübéreinek összletes deftere az 1631-ik évről.
720
 CCCIII. A budai szandsák hübérdeftere az 1632-ik évre.
724
 CCCIV. A székesfehérvári szandsák összletes hübérdeftere az 1632-ik évről.
729
 CCCV. A budai szandsák fejadó-deftere 1042. ramazán 1-től 1043. sabán végeig. (1633. márcz. 11-1634. febr. 27.)
731
 CCCVI. A budai szandsák fejadója 1044-45-ben (1634. jun. 26-1636. junius 3.)
731
 CCCVII. A budai szandsák fejadó-deftere 1047-1048 évben (1637. május 25-1639. május. 1.)
732
 CCCVIII. Néhány adat a szerémségi szandsák 991-992. évi rúznámcséjéből (1583. jan. 24-1585. jan. 1.)
733
 CCCIX. A szemendrei szandsák javadalmainak összletes deftere.
738
 CCCX. Néhány év óta kereskedés czéljából Belgrád és Buda közt járókelő vagy a palánkok s várak védelmére induló s útközben fogságba került egri jancsárok deftere. (1630?)
[747]
 NÉVMUTATÓ.
[761]
 SZÓMAGYARÁZAT.
[771]
 Hibaigazitások.


© PTE Könyvtára, 2003-2021. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM