KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[3]
 MÉLTÓSÁGOS SZÉKHELYI IFJ. MAJLÁTH GYÖRGY URNAK, T. BARANYA VÁRMEGYE' FŐISPÁNI HELYETTESÉNEK.
[5]
 Méltóságos Főispánhelyettes Ur!
[9]
 ÜDVÖZLET a' Pécsett 1845 aug. elején összegyült magyar orvosok' és természetvizsgálóknak.
[13]
 ELŐSZÓ.
[17]
 ELSŐ SZAKASZ.
[17]
 1. [par.]. Baranya vármegyének fekvése, határai, kiterjedése, földismereti viszonyai.
26
 2. [par.]. Baranyának folyó és pangó vizei.
29
 3. [par.]. Baranyának erdei.
32
 4. [par.]. Baranyának viránya (flora).
43
 5. [par.]. Állatok' országa.
47
 6. [par.]. Baranya' éghajlata.
[51]
 MÁSODIK SZAKASZ. Baranyának lakói.
53
 I. Katholikus Plébániák.
56
 II. Ágostai hitvallásuak:
56
 III. Helvét vallásuak:
56
 A. Fölső baranyai egyházvidék.
58
 B. Alsó baranyai egyházvidék.
59
 C. Tolnai egyházvidék.
61
 Egyébkint a' megyei utósó összeiráshoz,
64
 Baranyának magyar lakói átalában középszerü nagyságuak,
65
 Mi Baranya' különböző nyelvü népességét illeti,
66
 Mi már a' baranyai nép jellemét, szokásait, életmodját illeti,
66
 A' magyaroknak legsajátosabb szokásaik a' házasulás, háztartás és viselet körül tünnek szembe
69
 Lakásuk
71
 Életmódjok
72
 Betegségeik
72
 Keresetük
75
 Lássuk most a' hegyháti magyart:
77
 Betegségeik
81
 A' drávamelléki ref. magyarokról igy szól az egyik tudósitás:
82
 Mi Baranyának németajku népességét illeti,
88
 A' ráczok
90
 Népünk' életmódja, táplája, lakása és ruházatja főkép a' nemzetség szerint változik.
[96]
 HARMADIK SZAKASZ.
[96]
 7. [par.]. Baranya népének erkölcsössége.
[102]
 NEGYEDIK SZAKASZ. Népfoglalkodás.
[102]
 Földmivelés.
104
 A' földmivelés után leginkább bortermesztéssel foglalkodik a' baranyai nép.
108
 Állattenyésztés.
111
 A' gyümölcstenyésztés
113
 Az erdészet
113
 Kőszén és kőbánya
114
 Kereskedésre
116
 Baranyának utjai hazánk legjobbjai közé tartoznak.
117
 A' kézmüvesek' legnagyobb része németeredetüek,
[119]
 ÖTÖDIK SZAKASZ. Népmulatságok és Iskolák.
121
 A' népnevelés megyénkben
[124]
 HATODIK SZAKASZ. Jótékóny intézetek.
128
 Gyógyvizekkel is megáldotta a' teremtő Baranyát,
[132]
 HETEDIK SZAKASZ. Orvosügy.
[142]
 NYOLCZADIK SZAKASZ. Baranya lakóit meglátogatni szokott betegségek.
[150]
 FÜGGELÉK. A' barmok' kórai.


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM