KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[3]
 I. Földirati Vázlat.
[3]
 1. [par.]. Baranyának neve, fekvése, határai, földe, vizei, éghajlata és termékei.
[3]
 {Baranyának neve}
4
 {Fekvése}
5
 {Határai}
5
 {Általános képe}
6
 {Földismereti viszonyai}
8
 {Hegyei}
11
 {Folyóvizei, tavai, mocsárai}
14
 {Ásványos és orvosi vizei}
15
 {Éghajlata}
20
 {Tenyészete (vegatatio)}
21
 {Terményei}
22
 {Gyümölcs}
26
 {Borai}
30
 {Erdeje}
31
 {Állatok}
33
 A' selyemtenyésztésre
37
 {Ásványok}
37
 {Kőszén}
40
 2. [par.] Baranyának lakhelyei és lakói.
45
 Nem lesz érdektelen, ugy vélem, itt járásokra fölosztva, névszerint elősorolni Baranyának helységeit:
49
 {Népesség}
51
 {Magyarok}
52
 {Németek}
53
 {Ráczok}
55
 {Vallás}
57
 3. [par.] Baranya' népességének foglalkodása: Földmivelés. Állattenyésztés. Szőlőmivelés. Mesterségek. Gyárok. Kereskedés stb.
57
 {Földmivelés}
58
 {A' földmivelés ákadályai}
62
 Ay állattenyésztés
62
 A' halászat
63
 {Szőlőmivelés}
63
 {Müipar}
67
 {Iparmozgalmak}
78
 {Mivészet}
81
 {Kereskedés}
86
 {Utak}
89
 {Postaállomások}
91
 4. [par.] Iskolák és Nevelőintézetek.
96
 5. [par.] Katonaság. Királyi hivatalok és más közintézetek.
96
 {Katonaság}
97
 {Kir. hivatalok}
97
 6. [par.] Jobbágy telkek. Porták. Adó.
98
 {Adó.}
98
 7. [par.] Nemesség és Uradalmak.
99
 8. [par.] Tisztikar.
101
 II. Történeti Vázlat.
101
 Első Szakasz Baranya a' legrégibb időkben. Legrégiebb lakói, azok' eredete, nyelve, jelleme, miveltségi állapota és vallása.
107
 Második Szakasz. Baranya a' rómaiak alatt. Időszak: 35ik évtől, Krisztus urunk előtt, egész 441ig.
127
 Harmadik Szakasz Baranya a' népvándorlások' idejében. Időszak: 441-899.
134
 Negyedik Szakasz. Baranya magyar eldődeink' idejöttétől a' török uralomig. Időszak: 899-1543.
154
 Baranyának belállapota 899- 1543-ig.
154
 Vizsgálván megyénk belállapotát az emlitett korszakban, először a' vallásról kell szólanunk.
157
 Apáczák is valának hajdan Baranyában.
161
 Tanitó-intézetek.
163
 Népességére megyénknek
165
 Népünk' állapotát
167
 A' honvédelemhez
167
 Vár is több volt megyénkben hajdan.
169
 Ütközetek szinhelye is többször volt megyénk.
170
 Erkölcseiről népünknek kevés adataink vannak ezen korszakban,
171
 A' müvészet
173
 A' népfoglalkodás
177
 Ötödik Szakasz. Baranya a' török uralom alatt. Időszak: 1543-1689.
190
 Baranyának belviszonyai. 1543-1689.
205
 Vallásbeli viszonyait.
210
 Hatodik Szakasz. Baranya a' török iga alóll megszabadultától a' jelenkorig. Időszak: 1689-1845.
222
 III. Baranya' nevezetesb helyei.xx1Pécs.
222
 A) Történeti adatok.
222
 I. Pécs a' magyarok' idejötte előtt.
232
 II. Pécs a' magyarok alatt.
255
 III. Pécs a' törökök' járma alattt.
267
 IV. Pécs a' török' elüzése óta.
280
 A' pécsi püspökök' sorozata.
291
 A' pécsi káptalan.
293
 B.) Föld és helyirati adatok.
299
 C.) Népesség, vallás, nyelv.
300
 D.) Nevezetesebb épületek.
309
 E.) Városi tisztikar. Adó.
310
 F.) Tudományos intézetek.
310
 1) Lyceum.
313
 2) Könyvtár.
316
 3) Az egyházmegyei papneveldében
316
 4) A' gymnasiumot
317
 5) Az 52 számu magyar gyalog ezred' neveldéje
317
 6) A' kisdedovó-intézet
317
 G) Jótékony intézetek.
319
 H.) Vendégfogadók és mulatóhelyek.
321
 I.) Kirándulások.
324
 Siklós.
326
 Gyűd.
327
 Mohács.
328
 Pécsvárad.
329
 Szekcső.
330
 Batina vagy Kis-Kőszeg.
331
 Pellérd.
333
 Harkány.
335
 Abaliget és Mánfa.
335
 Szigetvár.
340
 IV. Irodalmi Csarnok.
[347]
 Jegyzet.
348
 Foglalat.


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM