KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
[1]
 {titlepage}
[3]
 ELŐSZÓ.
[1]
 BEVEZETÉS.
[3]
 I. Földrajzi és történelmi rész.
[5]
 Pécs földrajzi fekvése,
[5]
 hegyei,
8
 A hegység alakulása.
11
 Pécs forrásai.
12
 Pécs éghajlati viszonyai.
15
 Pécs törte.
18
 A város felosztása.
19
 Terek.
19
 Népesedési statisztika.
21
 Származás.
21
 Nem Kor.
21
 Családi állapot.
22
 Vallás.
22
 Műveltség.
23
 Nyelv.
23
 Foglalkozás.
23
 A lakósság általános jellemzése.
24
 Népviselet.
24
 Népszokások.
[33]
 II. Természetrajzi rész.
36
 I. Pécs és környékének faunája.
36
 Emlősök.
38
 Hüllők.
39
 Bogarak.
61
 Lepidoptera.
72
 II. Pécs és környékének flórája.
75
 III. Pécs geologiai viszonyai.
76
 Másodkorbeli lerakódások.
81
 Harmadkorbeli lerakódások.
86
 Negyed- és jelenkorbeli lerakódások.
[89]
 III. Közegészségügyi rész.
[91]
 I. Népmozgalmi viszonyok.
[91]
 Bezevetés.
[91]
 Korstatiszika.
96
 Születés.
98
 Halálozás.
102
 Halál-okok.
104
 I. Nem ragályozó gyermek-kórok.
105
 II. Agy, gerinczagy és agyburkok bántalmai.
106
 III. Légző és vérkeringési szervek betegségei.
107
 IV. Egyébb nem fertőző kórok.
108
 V. Fertőző kórok, járványok.
108
 1. Roncsoló toroklob és álhártyás gégelob.
109
 2. Hökhurut.
109
 3. Vörheny.
110
 4. Kanyaró.
110
 5. Himlő.
110
 6. Hagymáz.
114
 7. Influenza.
115
 8. Keleti hányszékelés.
116
 II. Talajviszonyok, lakás és élelmezés.
116
 Talajviszonyok.
117
 Lakásviszonyok.
118
 Élelmezési viszonyok.
122
 III. Közegészségügyi berendezések.
122
 Vizvezeték.
131
 Kórházügy.
132
 1. A városi közkórház.
133
 2. A cs. és kir. pécsi csapatkórház.
134
 3. A magyarországi irgalmas-rend pécsi kórháza.
135
 4. A dunagőzhajózási társaságnak bányatelepi kórháza.
136
 IV. Közegészségügyi hatósági intézkedések.
136
 Köztisztaság.
139
 Óvodák.
140
 Árvaházak.
140
 Iparvállalatok.
141
 Vendéglők.
141
 Élelmezési czikkek.
141
 Életmentés.
141
 Szegényügy.
[145]
 IV. Kulturhistoriai rész.
147
 Bevezetés.
147
 A) Nevelésügy.
148
 I. Papnevelő- és hittudományi intézet.
152
 Püspöki könyvtár.
153
 Püspöki érem és ásványtár.
153
 II. A püspöki jogliczeum.
160
 III. A cziszterczi rend kath. főgimnáziuma.
169
 IV. A pécsi állami főreáliskola.
175
 V. A pécsi püspöki tanitó-képző.
178
 VI. Középkereskedelmi magán-iskola.
179
 VII. Polgári leányiskolák.
179
 A) A pécsi községi polgári leányiskola.
180
 B) Zárdai polgári leányiskola.
181
 VIII. Népiskolák.
181
 A) Községi iskolák.
183
 B) Felekezeti-, magán- s Dunagőzhajózási társasági iskolák.
184
 IX. Óvók és árvaházak.
186
 B) Társadalmi ügyek.
186
 Egyesületek, társulatok.
186
 I. Jótékonysági egyesületek.
186
 a) Jótékony nőegylet.
187
 B) Izraelita jótékony nőegylet.
188
 II. Kaszinók.
188
 1) Nemzeti kaszinó.
189
 2. Polgári kaszinó.
190
 3. Katholikus kör.
190
 4. Kereskedelmi kaszinó.
190
 III. Turista- és sport-egyletek.
190
 a) Mecsek-egyesület.
192
 b) Az Athletikai-Klub.
193
 c) Pécsi Kerékpár-Egyesület.
194
 Zenei élet Pécsett.
196
 A "Pécsi Dalárda".
197
 C) Gazdasági ügyek.
197
 Mezőgazdaság.
198
 Gyümölcs.
198
 Szőlő.
198
 Erdők.
198
 a) Erdők.
201
 Erdőujítás.
203
 Erdőkárosítások.
204
 b) Bányászat.
208
 D) Épitkezés.
208
 I. Pécs nevezetesebb épületei.
208
 A székesegyház.
212
 II. Belvárosi templom.
213
 III. Szent Ágoston-templom.
213
 IV. A liczeumi templom.
214
 V. Haviboldogasszony temploma.
215
 VI. A szent Ferencziek temploma.
215
 VII. Az irgalmasok temploma.
215
 VIII. A Mindenszentek kápolnát,
215
 Megyeház.
216
 A város falai.
216
 Középületek.
217
 Vizvezeték.
222
 A Tettye forrás.
224
 Püspökmalmi forrás.
224
 Vizfogyasztás.
225
 Pécs szab. kir. város csatornázási terve.
227
 E) Pénzintézetek, kereskedelem, ipar és forgalom.
227
 A) Pénzintézetek.
227
 I. Pécsi Takarékpénztár.
229
 II. Pécsi kölcsönös segélyző egylet.
231
 III. Pécs-baranyai központi takarékpénztár.
232
 IV. Baranyamegyei Hitelintézet.
232
 V. Osztrák-magyar bank fióküzlete.
233
 B) Kereskedelem.
233
 Bevezetés.
237
 I. A kereskedés egyes ágai.
237
 Gabonakereskedés.
238
 Borkereskedés.
239
 Gyümölcs kereskedés.
240
 Állatokkal való kereskedés.
241
 II. Ipar általában.
242
 1. Ipari termelés.
242
 Bányászat.
243
 2. Gyáripar.
243
 a) Majolika-, porczellán- és agyagáru-ipar.
250
 b) Pezsgőborgyár.
250
 c) Sörgyárak.
251
 Egyéb gyárak.
252
 3. Nagyobb ipartelepek.
253
 4. Kisipar.
254
 5. Házi-ipar.
254
 6. Ipartársulatok.
255
 7. Kereskedelmi és iparkamara.
255
 8. Munkás védelmi intézmények.
256
 III. Pécs forgalma.
256
 a) Pécs vasútai.
257
 b) Posta- és távirdaforgalom.
260
 c) A pécsi távbeszélő.
[263]
 TARTALOM.


© PTE Könyvtára, 2003-2024. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM