KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
Kérések :: Lista az eddig beérkezett kérésekről
A kért dokumentum adataiA kérés dátumaOktató esetén az egység neve
Comenius: Orbis Pictus - 4 nyelvű változat

2004/Feb/27PTE BTK TI
Strázsay Nepomuk Jánosnak (a bólyi Batthyány-uradalom jószágigazgatója, 1836-1848) a Klimó-gyűjteményben fellelhető iratai, és esetleg a Tudományos Gyűjteményben közölt cikkei.

2004/Feb/27
Görgey István: 1848 és 1849-ből (Bp., 1885-1888)

2004/Feb/28
Görgey István: Görgey Arthur a száműzetésben (Bp., MTA, 1918)

2004/Feb/28
Görgey István: Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig (Bp., 1912)

2004/Feb/28
Németh Béla: Geschichte der Grosseggemeinde Német-Bóly (Pécs, 1900)

2004/Feb/28
Bódai Ferentz: Baranya vármegye topographiai és históriai leírása (In: Tudományos Gyűjtemény 1820. XII. kötet, 31-69.)

2004/Feb/28
Herceg Montenuovo Nándor uradalmainak ismertető leírása (OMGE-vándorgyűlés, 1930)

2004/Feb/28
Soldan János György: Tapasztalati észrevételek a baranyai szőlőművelés és borkészítés körül(In: A magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett tartott hatodik nagygyűlésének munkálatai. Kiadja Hölbling Miksa, Pécs, 1846)

2004/Feb/28
latin-magyar , magyar-latin szótár

2004/Mar/3
Werbőczy István: Tripartitum (Hármaskönyv Magyarország szokásjogáról...) (lati-magyar kiadás)
2004/Mar/5
A nem önkormányzati( egyházi iskolák, alapítványi iskolák, magániskolák) alapfokú közoktatási intézményekről 1990 és 2004. év között megjelent cikkek, publikációk,a megjelenés helyének megjelölésével.

2004/Mar/10
Ernst Neufert- Épülettervezés

2004/Mar/11
Atlétika II. Sport, Budapest 1980.
Dr. Molnár Sándor, dr. Szécsényi József, Dr. Eckschmiedt Sándor, Dr. Takács László.

2004/Mar/15
A Pécsi Egyházmegye schematismusai. Különös tekintettel az egyházmegye fennállásának közelgő ezeréves évfordulójára, valamint a kötetek beszerezhetetlenségére, továbbá arra a tényre, hogy - más egyházmegyéktől eltérően -, a pécsi egyházmegyének még nincs történeti schematizmusa.

2004/Apr/1
Tisztelt Konyvtar,

Angolnyelvu, magyar tortenelemmel kapcsolatos munkan dolgozom. Szeretnem tudni, hogy Ecsedi Bathory Istvan orszagbiro 1603-ban irt vegrendeletenek szovege megvan-e Onoknek, vagy tudjak-e, hogy hol talalhato meg. A vegrendelet szovege nyomtatasban megjelent Mgyarorszagon.

Tisztelettel,
Joseph Zsuffa
www.josephzsuffa.co

2004/Apr/10
Földváry László: Adalékok a dunamelléki ev[angelium szerint] ref[ormált] Egyházkerület történetéhez. (1. rész: Alsó Dunamelléki vagy Felsőbaranyai Egyházkerület. 1518-1715). Bp : [Werbőczy ny, 1898.] 318 .XIV p. ; 22 cm. 2 köt.


2004/May/7
SUAREZ, Francesco
[Opera] Francisci -- ... operum
Venetiis, S. Coleti. 38 cm. 2(

22. tom. Metaphysicarum disputationum, in quibus ac universa naturalis theologia ordinate traditur, et quaestiones ad omnes duodecim Aristotelis libros pertinentes accurate disputantur. Pars I-II. 1751. XLIV, 504, 588 p.


2004/Jun/14PTE BTK Filozofia Tsz
Magyar Országgyűlési Emlékek. Monumenta comitialia regni Hungariae. Szerk.: Fraknói Vilmos-Károlyi Árpád. Bp., 1874-1917. 1-12. köt.

2006/Feb/23Magyar Országos Levéltár
Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Ferdinandus Knauz,Horák 1874

2006/Feb/25
Bárminemű anyag az egykori Gömör vármegyéröl, statisztikák, monográfia, leirások.

2006/Mar/11
A Magyar orszagyulesi emlekek I-XI
Egyebkent fantasztikus amit csinaltatok.

2006/Apr/3Rijksuniversiteit Groningen


2007/Jun/26
"A háborúról"-Clausewitz Károly(Karl); Ford., magy. Hazai Samu

2007/Aug/16
Bartal Antal, Glossarium Mediae et infimae latinitas Regni Hungariae

2007/Aug/27Nagyvaradi Egyetem
Századunk névváltoztatása 1800-1893, Helyhatósági és miniszteri engedéllyel megváltoztatott nevek gyűjteménye
Eredeti okmányok alapján összeállította: a Magyar Heraldikai Társaság egy igazgató-választmányi tagja

2007/Sep/4
Benkő József: Erdővidék leírása
(Sajnos a pontos címet nem tudom, de Orbán Balázs a Székelyföld leírásában, elég sokat hivatkozik rá)
Köszönettel

2007/Sep/10
Budától Belgrádig című könyv a szerzőt nem tudom pontosan.Tisztelettel Imre Levente

2007/Sep/19
Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pest, 1860.

2007/Sep/24
Meleg Csilla: "Egész-ség" : lelki egészségvédelem és iskolafejlesztés

2007/Dec/11
Bossányi Árpád, ed. Regesta supplicationum. 1342-1394. 1-2 vols. 1916-1918.

Gratulálok az eddigi munkájukhoz, hatalmas segítséget jelent egy-egy beszkennelt anyag, főleg olyankor, amikor a fellelhetőnek vélt könyvről kiderül, hogy a kolozsvári Egyetemi Könyvtárból már évekkel ezelőtt "eltűnt". Az igényelt munka is ilyen... Előre is köszönettel.

2007/Dec/20Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem, Kolozsvár
LEPES, GYÖZO; MATEFY, ARTUR: 39. Gyalogezred vilaghaborus Törtenete 1914-1918. Debrecen: 1939.

2008/Apr/25
Tudományos Gyűjtemény (1817 - 1841)
Ez volt az első magyar időszaki sajtótermék. Fontos szerepe volt a reformkori eszmék terjesztésében.

2008/Apr/30
Takáts Sándor:Rajzok a török világból

2011/Mar/1
Apor Péter Lusus Mundi: Az Apor és azzal vérrokon családok története és nemzedékrendje
Kolozsvár 1912 Ford. Szász Ferenc

2011/Jul/16
Fellner Frigyes - A nemzetközi fizetési mérleg és alakulása Magyarországon

2011/Aug/28
Tót-lipcsei Fabricius Endre: Nyitra vármegye főispánjai és alispánjai az Árpádok korától : Adalék Nyitra vármegye történetéhez / Tóth-Lipcsei Fabricius Endre.
Budapest : Pátria, 1943.


2011/Sep/16
Szőnyi Ottó (1876-1937) : A pécs-budai külvárosi temető
Pécs Wessely - Horváth nyomda 1911.

2012/Feb/8
A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemléből szeretnék pár cikket:
1. Tagányi Károly: Borkivitelünk Lengyelországba 1711-35-ig. 1900. 7. 282-284.o.
2. Illésy János: A tokaji bor védelme 1737-ben. 1900. 7. 337-351.o.
3. Kerekes György: Két magyar borkereskedő-telep Lengyelországban a 17. században. 1901. 8./3. 181-84.o.

Előre is köszönöm.

2012/Jun/13McGill University, Montreal
Mennyey József: Nevelés-, és tanítástan

2012/Dec/6PTE BTK
Mennyey József: Nevelés-, és tanítástan

2012/Dec/6PTE BTK
[MÓRÉ György]
Ad virum clarissimum Georgium Szerdahelyi Sylvae Parnassi Pannonii authorem apologia pro lingua Latina.
Budae 1790, [s. t.] 23 p. 17 cm.
P.: II.108, II.786
OO.IV.11/5

Ezt a könyvet csak az Önök adattárában találtam meg, leköteleznének, ha megkaphatnám másolatát.
Tisztelettel:
Almási Gábor

2013/Feb/14ELTE BTK


2013/Sep/15
Várnagy Antal: Hőgyész községtörténeti monográfia 2. rész (1722-1945)

2014/Apr/23
A magyar szent korona országainak 1880. évi népszámlálása

2014/Jun/27
Praeconia c. szaklapok szakdolgozathoz.

2014/Aug/31
Magyi János formuláskönyve - Nyírkállói-kódex

2015/Feb/21
Your post has moved the debate fordwra. Thanks for sharing!

2016/Oct/3Z9bFgrBtq


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM