KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
Katalógus :: Szerzői betűrendes katalógus :: V

A Á B C Cs D E É F G Gy H I Í J K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs

Vámbéry Ármin (1832-1913)Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akademia megbizásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a Kaspi tenger keleti partján Khívába, Bokharába és Szamarkandra tett és leirt / Vámbéry Ármin. - Pest : Athenaeum, 1873
Vámbéry Ármin (1832-1913)A magyarság bölcsőjénél : A magyar-török rokonság kezdete és fejlődése / Vámbéry Ármin. - Budapest : Athenaeum Irod. és Nyomdai R.-T., 1914
Vámbéry Ármin (1832-1913)A magyarság keletkezése és gyarapodása / irta Vámbéry Ármin. - Budapest : Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, 1895
Várady Ferenc (1860-1945)Baranya multja és jelenje / szerk. Várady Ferencz. - [Pécs], 1896-1897
Varga Márton (1767-1818)A' gyönyörü természet' tudománnya / magyarázta a' Tüneményekböl, és az új feltalálásokból Nemzete, 's az Ifjúság javára Varga Márton. - Nagy-Váradon : Tichy János betüivel, 1808
Varga Márton (1767-1818)A' tsillagos égnek és a' Föld golyóbissának az ő tüneménnyeivel eggyütt való természeti előadása, 's megesmértetése. / kiadta Varga Márton. - Nagy-Váradon : Tichy János Ferentz' betüivel, 1809
Vass György (1644-1705)Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból. - Budapest, 1881-1906
Vass László (?-1738)Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból. - Budapest, 1881-1906
Véghely Dezső (1840-1897)A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára / ... közli a Magyar Történelmi Társulat. - Pesten - Budapest : Magyar Történelmi Társulat, 1871-1931
Velics Antal (1855-1915)Magyarországi török kincstári defterek / forditotta Velics Antal ; bevezetéssel ellátta és sajtó alá rendezte Kammerer Ernő. - Budapest : M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottsága, 1886-1890
Volf György (1843-1897)Nyelvemléktár : Régi magyar codexek és nyomtatványok. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1874-1908


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM