KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
Katalógus :: Szerzői betűrendes katalógus :: T, Ty

A Á B C Cs D E É F G Gy H I Í J K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs

Tagányi Károly (1858-1924)Magyar erdészeti oklevéltár : Magyarország ezredéves fennállásának emlékére / kiadja az Országos Erdészeti Egyesület ; szerk. és történeti bevezetéssel ellátta az egyesület megbizásából Tagányi Károly. - Budapest : "Pátria" Irod. Vállalat Részvénytársaság Könyvnyomdája, 1896
Takáts Sándor (1860-1932)Emlékezzünk eleinkről / Takáts Sándor. - [Budapest] : Genius kiadás, [s. d.]
Takáts Sándor (1860-1932)Rajzok a török világból / Takáts Sándor. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia,
Takáts Sándor (1860-1932)Régi magyar kapitányok és generálisok / Takáts Sándor. - [Budapest] : Genius kiadás, [s. d.]
Takáts Sándor (1860-1932)Szegény magyarok / Takáts Sándor. - [Budapest] : Genius kiadás, [s. d.]
Takáts Sándor (1860-1932)A török hódoltság korából / Takáts Sándor. - [Budapest] : Genius, [s. d.]
Tasnádi Nagy Gyula (1849-1924)Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból. - Budapest, 1881-1906
Thallóczy Lajos (1856-1916)A Frangepán család oklevéltára. - Budapest : Magyar Tud. Akadémia, 1910-1913
Thallóczy Lajos (1856-1916)Magyarország melléktartományainak oklevéltára = Codex diplomaticus partium Regno Hungariae adnexarum. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1903-1915
Thaly Kálmán (1839-1909)Archivum Rákóczianum = II. Rákóczi Ferencz levéltára. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1873-1935
Thaly Kálmán (1839-1909)Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve : 1706-1709 : Függelék: gróf Eszterházy Dániel tábornok jegyzőkönyve, 1708. / közli Thaly Kálmán. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1901
Thaly Kálmán (1839-1909)Késmárki Tököly Imre és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes irásai / közli Thaly Kálmán. - Pest - Bp., 1868-1873
Thaly Kálmán (1839-1909)Történelmi naplók. 1663-1719. : Ottlÿk György önéletírása ; Bártfai követek naplója az ónodi gyűlésről ; Gr. Teleki Mihály és Pápai János nándor-fejérvári követségének diariuma ; Ifjabb Tsétsi János havi krónikája ; Bivolínyi István töredék-naplója ; Ritter György János sopronyi emlékirata / közli Thaly Kálmán. - Budapesten : a Magy. Tud. Akadémia Könyvkiadó Hivatalában, 1875
Thököly Imre (1652-1705)Késmárki Tököly Imre és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes irásai / közli Thaly Kálmán. - Pest - Bp., 1868-1873
Thököly Imre (1657-1705)Késmárki Tököly Imre naplója 1676-1678. évekből / közli Torma Károly. - Pest : Eggenberger Ferdinánd M. Akad. könyvárusnál, 1866
Thököly Imre (1657-1705)Késmárki Tököly Imre naplója 1693. 1694. évekből / az eredeti kéziratból közli Nagy Iván. - Pest : Magyar Tudományos Akademia Történelmi Bizottmánya, 1863
Toldy Ferenc (1805-1875)Baronyai Decsi János magyar historiája 1592-1598. / a szerző életével közli Toldy Ferencz. - Pest : Eggenberger Ferdinánd Magyar Akad. könyvárusnál, 1866
Toldy Ferenc (1805-1875)Ghymesi Forgách Ferencz nagyváradi püspök magyar historiája 1540-1572 Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegyzéseikkel együtt / a herczeg Esterházy-féles kéziratból közli Majer Fidél ; bévezette Toldy Ferencz. - Pest : Eggenberger Ferdinánd Magyar Akad. könyvárusnál, 1866
Torma Károly (1829-1897)Késmárki Tököly Imre naplója 1676-1678. évekből / közli Torma Károly. - Pest : Eggenberger Ferdinánd M. Akad. könyvárusnál, 1866


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM