KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
Katalógus :: Szerzői betűrendes katalógus :: R

A Á B C Cs D E É F G Gy H I Í J K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs

Radvánszky Béla (1849-1906)Régi magyar szakácskönyvek / közli Radvánszky Béla. - Budapest : Athenaeum R. Társulat, 1893
Radvánszky Béla (1849-1906)Udvartartás és számadáskönyvek / közli Radvánszky Béla. - Budapest : Athenaeum R. Társ., 1888
Ransanus, Petrus (1428-1492)Chronica minora : I. Chronicon Posoniense ; II. Magistri Rogerii Carmen miserabile ; III. Adnotationes historicae ; IV. Ducum ac regum Hungariae genealogia triplex ; V. Petri Ransani Epitome rerum Hungaricarum / recensuit, et disquisitionem de anno natali S. Stephani regis adiecit M. Florianus ; auspiciis et sumtibus Academiae Scientiarum Hungaricae. - Budapestini : [s. n.], 1885
Rapaics Rajmund (1845-1909)Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújitás korából. - Budapest : Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Osztálya, 1902-1912
Reesch AlajosUniversalis schematismus ecclesiasticus venerabilis cleri romano- et graeco-catholici saecularis et regularis incliti Regni Hungariae Partiumque eidem adnexarum nec non Magni Principatus Transilvaniae / sub benigno-gratiosa protectione excelsi Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici per Aloysium Reesch de Lewald pro anno 1842/3 redactus. - Budae : typis Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae, [1842]
Ritter György János (1672-1722)Történelmi naplók. 1663-1719. : Ottlÿk György önéletírása ; Bártfai követek naplója az ónodi gyűlésről ; Gr. Teleki Mihály és Pápai János nándor-fejérvári követségének diariuma ; Ifjabb Tsétsi János havi krónikája ; Bivolínyi István töredék-naplója ; Ritter György János sopronyi emlékirata / közli Thaly Kálmán. - Budapesten : a Magy. Tud. Akadémia Könyvkiadó Hivatalában, 1875
Rogerius (1207-1266)Chronica minora : I. Chronicon Posoniense ; II. Magistri Rogerii Carmen miserabile ; III. Adnotationes historicae ; IV. Ducum ac regum Hungariae genealogia triplex ; V. Petri Ransani Epitome rerum Hungaricarum / recensuit, et disquisitionem de anno natali S. Stephani regis adiecit M. Florianus ; auspiciis et sumtibus Academiae Scientiarum Hungaricae. - Budapestini : [s. n.], 1885
Rozsnyay Dávid (1641-1718)Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák, történeti maradványai / összeszedte s jegyzetekkel és oklevéltárral kísérve kiadta Szilágyi Sándor. - Pest : Eggenberger Ferdinánd m. akad. könyvárusnál, 1867
Rupp Jakab (1800-1879)Magyarország' ekkorig ismeretes pénzei, lerajzolva, történeti 's pénztudományi kútfők után megmagyarázva / előterjeszti Rupp Jakab. - Budán, 1841-1846


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM