KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
Katalógus :: Szerzői betűrendes katalógus :: O, Ó, Ö, Ő

A Á B C Cs D E É F G Gy H I Í J K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs

Oláh Miklós (1493-1568)Nicolai Oláh Ludovico IIo regi Hungariae et Mariae reginae a secretis, Ferdinandi I cancellarii, dein archiepiscopi Strigoniensis primatis Regni Hungariae et locumtenentis regii codex epistolaris MDXXVI-MDXXXVIII. / recensuit Arnoldus Ipolyi. - Budapestini : editio et bibliopolium Academiae Hung., 1876
Oláh Miklós (1493-1568)Oláh Miklós II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb magy. orsz. cancellár esztergomi érsek-primás és kir. helytartó levelezése / közli Ipolyi Arnold. - Budapest : M. T. Akademia Könyvkiadó Hivatala, 1875
Országos Erdészeti Egyesület (Budapest)Magyar erdészeti oklevéltár : Magyarország ezredéves fennállásának emlékére / kiadja az Országos Erdészeti Egyesület ; szerk. és történeti bevezetéssel ellátta az egyesület megbizásából Tagányi Károly. - Budapest : "Pátria" Irod. Vállalat Részvénytársaság Könyvnyomdája, 1896
Országos Magyar Gazdasági EgyesületAlbrecht főherczeg Ő Fensége bellyei uradalmának leirása / kiadja az országos magyar gazdasági egyesület. - Bécs : Frick Vilmos Cs. Kir. Udvari Könyvkereskedése, 1883
Ortvay Tivadar (1843-1916)Magyarország egyházi földleirása a XIV. század elején : A pápai tizedjegyzékek alapján feltüntetve = Geographia ecclesiastica Hungariae ineunte saeculo XIVo : E tabulis rationes collectorum pontificiorum a. 1281-1375 referentibus eruta digesta illustrata / ... szerk. Ortvay Tivadar = ... edidit Theodorus Ortvay. - Budapest : [s. n], 1891-1892
Ottlik GyörgyTörténelmi naplók. 1663-1719. : Ottlÿk György önéletírása ; Bártfai követek naplója az ónodi gyűlésről ; Gr. Teleki Mihály és Pápai János nándor-fejérvári követségének diariuma ; Ifjabb Tsétsi János havi krónikája ; Bivolínyi István töredék-naplója ; Ritter György János sopronyi emlékirata / közli Thaly Kálmán. - Budapesten : a Magy. Tud. Akadémia Könyvkiadó Hivatalában, 1875
Óvári Kelemen (1844-1925)A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyüjteménye. - Budapest, 1885-1904


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM