KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
Katalógus :: Szerzői betűrendes katalógus :: M

A Á B C Cs D E É F G Gy H I Í J K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs

Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)Fiume hajó- és árúforgalma az 1906. és 1907. években. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság, 1909
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)Fiume hajó- és árúforgalma az 1908. évben. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda-részvénytársulat, 1910
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Hatodik rész. Az ipar körébe tartozó tisztviselő- és egyéb segédszemélyzet munkaideje és munkabére. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-társulat, 1905
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Negyedik rész. A népesség foglalkozása részletesen. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság, 1905
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Nyolczadik rész. Közszolgálati ágak és szabadfoglalkozások. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-társulat, 1906
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Ötödik rész. A népesség foglalkozásának némely részletei és a vállalati statisztika. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság, 1906
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar korona országainak 1900., 1901. és 1902. évi népmozgalma. : Négy grafikai térképpel. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság, 1905
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar korona országainak 1901. évi külkereskedelmi forgalma / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-Társulat Könyvnyomdája, 1902
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar korona országainak 1901. évi mezőgazdasági termelése / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság, 1903
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar korona országainak 1902. évi külkereskedelmi forgalma / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, 1903
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar korona országainak 1903. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvenytársulat, 1904
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar korona országainak 1904. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, 1905
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar korona országainak 1905. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvenytársulat, 1906
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar korona országainak halandósági táblázata az 1900. évi népszámlálási és az 1900. és 1901. évi népmozgalmi adatok alapján. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-Társulat, 1906
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája / ... szerk. és kiadja az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság,
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája. : Második kötet. : Gazdaczimtár / szerk. és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, 1897
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar korona országainak vasutjai az 1900., 1901. és 1902. évben. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság, 1905
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar szent korona országai rákos betegeinek statisztikája / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal ; az általános jelentést irta Dollinger Gyula. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-társulat, 1907
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Hetedik rész. A népesség foglalkozása a főbb demografiai adatokkal egybevetve. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-társulat, 1906
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Kilenczedik rész. A népesség ház- és földbirtokviszonyai. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-társulat, 1907
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása. : Tizedik rész. Végeredmények összefoglalása : 24 grafikai térképpel. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-társulat, 1909
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar szent korona országainak 1901-1905. évi külkereskedelmi forgalma. : Első rész. Az egyes árúk forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvenytársulat, 1907
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar szent korona országainak 1901. évi népszámlálása : Harmadik rész. A népesség részletes leirása / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság, 1907
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar szent korona országainak 1906. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, 1907
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar szent korona országainak 1908. évi külkereskedelmi forgalma. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, 1909
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. : Első rész. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-társulat, 1912
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar szent korona országainak bűnügyi statisztikája az 1904-1908. évekről : Négy grafikai térképpel. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-társulat, 1910
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A magyar szent korona országainak malomipara az 1906. évben. / [...] szerkeszti és kiadja a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. - Budapest : Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság, 1909
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában 1720-21. / ... szerk. és kiadja az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum Társulat Könyvnyomdája, 1896
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest)A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott czigányösszeirás eredményei : 5 grafikai táblázattal / ... szerk. és kiadja az Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. - Budapest : Athenaeum R. Társulat Könyvnyomdája, 1895
Magyar Történelmi Társulat (Budapest) Kolozsvári BizottságSzékely oklevéltár. - Kolozsvár, 1872-1897
Magyar Tudományos AkadémiaChronica minora : I. Chronicon Posoniense ; II. Magistri Rogerii Carmen miserabile ; III. Adnotationes historicae ; IV. Ducum ac regum Hungariae genealogia triplex ; V. Petri Ransani Epitome rerum Hungaricarum / recensuit, et disquisitionem de anno natali S. Stephani regis adiecit M. Florianus ; auspiciis et sumtibus Academiae Scientiarum Hungaricae. - Budapestini : [s. n.], 1885
Majer FidélGhymesi Forgách Ferencz nagyváradi püspök magyar historiája 1540-1572 Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegyzéseikkel együtt / a herczeg Esterházy-féles kéziratból közli Majer Fidél ; bévezette Toldy Ferencz. - Pest : Eggenberger Ferdinánd Magyar Akad. könyvárusnál, 1866
Margalits Ede (1849-1940)Horvát történelmi repertorium / a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottságának megbizásából irja Margalits Ede. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1900-1902
Margalits Ede (1849-1940)Szerb történelmi repertorium / ... irja Margalits Ede. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia,
Martonfalvay Imre (1510-1591?)Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból. - Budapest, 1881-1906
Matiegka LipótA m. k. pécsi 8-ik honvéd huszár ezred története / ... összeállította Matiegka Lipót. - [Pécs] : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság, 1899
Mátyás Flórián (1818-1904)Chronica Hungarorum : I. magistri P. Belae regis notarii ; II. magistri Simonis de Keza ; Gesta Hungarorum : III. Chronicon pictum Vindobonense / ad fidem codicum recensuit, observationes, disquisitionem de aetate Belae regis notarii, et animadversiones criticas adiecit M. Florianus. - Lipsiae : [s. n.], 1883
Mátyás Flórián (1818-1904)Chronica minora : I. Chronicon Posoniense ; II. Magistri Rogerii Carmen miserabile ; III. Adnotationes historicae ; IV. Ducum ac regum Hungariae genealogia triplex ; V. Petri Ransani Epitome rerum Hungaricarum / recensuit, et disquisitionem de anno natali S. Stephani regis adiecit M. Florianus ; auspiciis et sumtibus Academiae Scientiarum Hungaricae. - Budapestini : [s. n.], 1885
Mátyás Flórián (1818-1904)Chronicon Dubnicense : Cum codicibus Sambuci Acephalo et Vaticano, cronicisque Vindobonensi picto et Budensi accurate collatum ; Accesserunt II. Adnotationes chronologicae seculi XII et XIII-i ; III. Chronicon Monacense ; IV. Chronicon Zagrabiense et Varadiense ; V. Joannis de Vtino brevis narratio de regibus Hungariae / recensuit et praefatus est M. Florianus. - Quinque-Ecclesiis : [s. n.], 1884
Mátyás Flórián (1818-1904)Vita sanctorum Stephani regis et Emerici ducis / ad fidem codicum seculi XII, XIII et XV-i recensuit, nonnulla eiusdem aetatis monumenta, disquisitionesque criticas adiecit M. Florianus. - Lipsiae : [s. n.], 1881
Mencsik FerdinándMagyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból. - Budapest, 1881-1906


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM