KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
Katalógus :: Szerzői betűrendes katalógus :: H

A Á B C Cs D E É F G Gy H I Í J K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs

Haas Mihály (1810-1866)Baranya. : Emlékirat, mellyel a' Pécsett MDCCCXLV. aug. elején összegyült magyar orvosok és természetvizsgálóknak kedveskedik nagykéri Scitovszky János, pécsi püspök, cs. k. valóságos benső titkos tanácsnok, a' szépművészetek, bölcsészet és hittudományok' tanára, a' kir. magyar természettudományi, római t. arcadiai társulat' tagja, a' m. orvosok és természetvizsgálók' VI nagy gyülésének elnöke. / szerkeszté Haas Mihály. - Pécsett : a' lyceum' könyvnyomó-intézetében, 1845
Hajnik Imre (1840-1902)A magyar birósági szervezet és perjog az árpád-házi és a vegyes-házi királyok alatt. / Hajnik Imre. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1899
Haksch LajosA negyvenéves Pécsi Dalárda története (1862-1902) / ... irta Haksch Lajos. - Pécsett : Taizs József Könyvnyomdájában, 1902
Halász IstvánBaranyamegye tanügyi állapota, tekintettel a megye tanügye emelése körül tett kormányi intézkedésekre a lefolyt 8-9 év alatt. / egybeállitotta és irta Halász István. - Pécsett : nyomatott ifj. Madarász Endrénél, 1878
Halmágyi István (1719-1785)Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból. - Budapest, 1881-1906
Henszlmann Imre (1813-1888)Pécsnek középkori régiségei / irta Henszlmann Imre. - Pest - Budapest, 1869-1873
Hodinka Antal (1864-1946)Magyarország melléktartományainak oklevéltára = Codex diplomaticus partium Regno Hungariae adnexarum. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1903-1915
Horváth Mihály (1809-1878)Huszonöt év Magyarország történelméből. : 1823-1848. / irta Horváth Mihály. - Budapest : Ráth Mór, 1886
Horváth Mihály (1809-1878)Magyar történelmi okmánytár, a Brüsseli Országos Levéltárból és a Burgundi Könyvtárból / összeszedte s lemásolta Hatvani Mihály. - Pest, 1857-1859
Horváth Mihály (1809-1878)Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben / irta Horváth Mihály. - Genfben : Puky Miklósnál, 1865
Horváth SándorMagyarország melléktartományainak oklevéltára = Codex diplomaticus partium Regno Hungariae adnexarum. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1903-1915
Hölbling MiksaBaranya vármegyének orvosi helyirata / szerzé Hölbling Miksa. - Pécsett : a' lyc. könyvnyomó-intézetében, 1845
Hunfalvy János (1820-1888)A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása / a Magyar Tudományos Akademia megbizásából készítette Hunfalvy János. - Pest : Emich Gusztáv Magyar Akad. nyomdásznál, 1863-1865
Huszti István (1671-1705?)Juris prudentia practica seu commentarius novus in jus Hungaricum / compositus a Stephano Huszty. - Budae : typis Veronicae Nottensteinin, viduae, 1745


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM