KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
Katalógus :: Szerzői betűrendes katalógus :: F

A Á B C Cs D E É F G Gy H I Í J K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs

Farkas JózsefA magyarhoni protestáns egyház története : A művelt közönség számára / Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly József közreműködésével szerk. Zsilinszky Mihály. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., 1907
Fejérpataky László (1857-1923)Magyarországi városok régi számadáskönyvei : Selmeczbánya, Pozsony, Beszterczebánya, Nagyszombat, Sopron, Bártfa és Kőrmöczbánya városok levéltáraiból / a Magyar Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának megbizásából közli Fejérpataky László. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1885
Forgách Ferenc (1535-1577)Ghymesi Forgách Ferencz nagyváradi püspök magyar historiája 1540-1572 Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegyzéseikkel együtt / a herczeg Esterházy-féles kéziratból közli Majer Fidél ; bévezette Toldy Ferencz. - Pest : Eggenberger Ferdinánd Magyar Akad. könyvárusnál, 1866
Fraknói Vilmos (1843-1924)A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig : Történeti tanúlmány / Fraknói Vilmos. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1895
Frank Ignác (1788-1850)A' közigazság törvénye Magyarhonban / írta Frank Ignácz. - Budán : a' Magyar Királyi Egyetem betűivel, 1845-1847
Fuxhoffer Damian (1741-1814)Damiani Fuxhoffer benedictini Pannonii Monasteriologiae regni Hungariae libri duo totidem tomis comprehensi / recognovit ad fidem fontium revocavit et auxit Maurus Czinár. - Pestini, 1858-1860


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM