KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
Katalógus :: Szerzői betűrendes katalógus :: B

A Á B C Cs D E É F G Gy H I Í J K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs

Barabás Samu (1855-1940)A Frangepán család oklevéltára. - Budapest : Magyar Tud. Akadémia, 1910-1913
Barabás Samu (1855-1940)A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára / ... közli a Magyar Történelmi Társulat. - Pesten - Budapest : Magyar Történelmi Társulat, 1871-1931
Barabás Samu (1855-1940)Zrinyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok / ... közrebocsájtja Barabás Samu. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1898-1899
Baranyai Decsi János (1560 k.-1601)Baronyai Decsi János magyar historiája 1592-1598. / a szerző életével közli Toldy Ferencz. - Pest : Eggenberger Ferdinánd Magyar Akad. könyvárusnál, 1866
Baróti LajosAdattár Délmagyarország XVIII. századi történetéhez / ... szerk. Baróti Lajos. - Temesvár : nyomatott a Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtón, 1896-1904
Békefi Remig (1858-1924)A Pécsi Egyetem : Székfoglaló / Békefi Remig rendes tagtól. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1909
Bivolinyi IstvánTörténelmi naplók. 1663-1719. : Ottlÿk György önéletírása ; Bártfai követek naplója az ónodi gyűlésről ; Gr. Teleki Mihály és Pápai János nándor-fejérvári követségének diariuma ; Ifjabb Tsétsi János havi krónikája ; Bivolínyi István töredék-naplója ; Ritter György János sopronyi emlékirata / közli Thaly Kálmán. - Budapesten : a Magy. Tud. Akadémia Könyvkiadó Hivatalában, 1875
Bod Péter (1712-1769)Dictionarium Latino-Hungaricum, succum, & medullam purioris Latinitatis, ejusque genuiam in Linguam Hungaricam conversionem, ad mentem, & sensum proprium scriptorum classicorum exhibens / ... coactum a Francisco Páriz Pápai ; nunc vero ... intentione, ac labore Petri Bod. - Posonii ; Cibinii : Joannis Michaelis Landerer de Füskút : Martini Hochmeister typographorum, et bibliopolarum C. R. P., 1801
Böhm LénártDél-Magyarország vagy az ugynevezett Bánság külön történelme / irta Böhm Lénárt. - Pest : Emich Gusztáv tulajdona, 1867
Brown, EdwardA brief account of some travels in divers parts of Europe, viz. Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria, Styria, Carinthia, Carniola, and Friuli : Through a great part of Germany, and The Low-Countries. Through Marca Trevisana, and Lombardy on both sides the Po. [...] / by Edward Brown. - London : Printed for Benj. Tooke, 1685
Brüsztle József (1817-1896)Recensio universi cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis [...] / per Josephum Brüsztle. - Quinque-Ecclesiis : Typis Lycei Episcopalis C. Ramazetter, 1874-1880
Budenz József (1836-1892)Nyelvemléktár : Régi magyar codexek és nyomtatványok. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1874-1908
Bunyitay Vince (1837-1915)Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújitás korából. - Budapest : Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Osztálya, 1902-1912
Bunyitay Vince (1837-1915)A Váradi Káptalan legrégibb statutumai / a Váradi Káptalan megbizásából közrebocsátja Bunyitay Vincze. - Nagyvárad : [s. n.], 1886


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM