KlimoTheca
visszanyitóoldalkatalógusháttér-információlinkekkapcsolat
Segíteni szeretne?
Katalógus :: Szerzői betűrendes katalógus
A, ÁÁgh Timót, Ágoston (Szent, Hippói püspök), Aigl Pál, Áldásy Antal (1869-1932), Alexander Bernát (1850-1927), Anonymus (12-13. sz.) (III. Béla jegyzője), Apor Péter (1676-1752)
BBarabás Samu (1855-1940), Baranyai Decsi János (1560 k.-1601), Baróti Lajos, Békefi Remig (1858-1924), Bivolinyi István, Bod Péter (1712-1769), Böhm Lénárt, Brown, Edward, Brüsztle József (1817-1896), Budenz József (1836-1892), Bunyitay Vince (1837-1915)
C, CsCsécsi János (1650-1708), Czinár Mór (1787-1875)
DDobozi István, Döbrössy Alajos, Dőry Ferenc (1875-1960), Dvorzsák János (1850-1918-27)
E, ÉEötvös Károly (1842-1916), Érdy János (1796-1871), Ergovics Uros, Evlia Celebi
FFarkas József, Fejérpataky László (1857-1923), Forgách Ferenc (1535-1577), Fraknói Vilmos (1843-1924), Frank Ignác (1788-1850), Fuxhoffer Damian (1741-1814)
G, GyGerecze Péter (1856-1914), Géresi Kálmán (1841-1921), Gergely Samu, Görgey István (1825-1912), Gyulaffy Lestár (1557-1605 k.)
HHaas Mihály (1810-1866), Hajnik Imre (1840-1902), Haksch Lajos, Halász István, Halmágyi István (1719-1785), Henszlmann Imre (1813-1888), Hodinka Antal (1864-1946), Horváth Mihály (1809-1878), Horváth Sándor, Hölbling Miksa, Hunfalvy János (1820-1888), Huszti István (1671-1705?)
I, ÍIpolyi Arnold (1823-1886), Istvánffy Miklós (1538-1615)
JJohannes de Utino (14. sz.)
KKaindl, Raimund Friedrich (1866-1930), Kammerer Ernő (1856-1920), Karácson Imre (1863-1911), Karácsonyi János (1858-1929), Károlyi Tibor (1843-1904), Kászoni János, Katona István (1732-1811), Katona Lajos (1862-1910), Kazinczy Gábor (1818-1864), Keczer Ambrus (1620?-1671), Kézai Simon (13. sz.), Király Pál (1841-1902), Kitonich János (1560-1619), Kluch János (1852-?), Kohn Sámuel (1841-1920), Kollányi Ferenc (1863-1933), Koller József (1745-1832), Kolosváry Sándor (1840-1922), Komáromy Andor, Komáromy Lajos (1843-1914), Korabinszky János Mátyás (1740-1811), Kovachich Márton György (1744-1821), Kovács Sándor, Könyöki József (1829-1900), Krmann Dániel (1663-1740)
L, LyLipszky János (1766-1826), Lorenzo de Monaci, Lukcsics József (1875-1937), Lukcsics Pál (1892-1936), Lukinich Imre (1880-1950)
MMagyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal (Budapest), Magyar Történelmi Társulat (Budapest) Kolozsvári Bizottság, Magyar Tudományos Akadémia, Majer Fidél, Margalits Ede (1849-1940), Martonfalvay Imre (1510-1591?), Matiegka Lipót, Mátyás Flórián (1818-1904), Mencsik Ferdinánd
N, NyNagy Géza, Nagy Gyula (1849-1924), Nagy Imre, Nagy Iván (1824-1898), Németh Béla (1840-1904)
O, Ó, Ö, ŐOláh Miklós (1493-1568), Országos Erdészeti Egyesület (Budapest), Országos Magyar Gazdasági Egyesület, Ortvay Tivadar (1843-1916), Ottlik György, Óvári Kelemen (1844-1925)
PPápai Páriz Ferenc (1649-1716), Papanek György (1738-1802), Pauler Ákos (1876-1933), Perger János, Pettkó Béla (1863-1942), Pokoly József, Puky Károly (1789-1831)
Q
RRadvánszky Béla (1849-1906), Ransanus, Petrus (1428-1492), Rapaics Rajmund (1845-1909), Reesch Alajos, Ritter György János (1672-1722), Rogerius (1207-1266), Rozsnyay Dávid (1641-1718), Rupp Jakab (1800-1879)
S, SzSchönwisner István (1738-1818), Schwartner Márton (1759-1823), Simonyi Ernő (1821-1882), Szabó Károly (1824-1890), Szabó Sámuel (1829-1905), Szádeczky Lajos (1859-1935), Szádeczky-Kardoss Lajos (1859-1935), Szalágyi István (1738-1796), Szalay László (1813-1864), Szamosközy István (1570-1612), Szarvas Gábor (1832-1895), Székely Történelmi Pályadíj-Alap$bFelügyelő Bizottság, Szentiványi Zoltán, Szerémi György, Szilády Áron (1837-1922), Szilágyi Sándor (1827-1899)
T, TyTagányi Károly (1858-1924), Takáts Sándor (1860-1932), Tasnádi Nagy Gyula (1849-1924), Thallóczy Lajos (1856-1916), Thaly Kálmán (1839-1909), Thököly Imre (1652-1705), Thököly Imre (1657-1705), Toldy Ferenc (1805-1875), Torma Károly (1829-1897)
U, Ú, Ü, Ű
VVámbéry Ármin (1832-1913), Várady Ferenc (1860-1945), Varga Márton (1767-1818), Vass György (1644-1705), Vass László (?-1738), Véghely Dezső (1840-1897), Velics Antal (1855-1915), Volf György (1843-1897)
WWenzel Gusztáv (1812-1891)
X
Y
Z, ZsZsilinszky Mihály (1838-1925)


© PTE Könyvtára, 2003-2022. Felhasználási feltételek Adatvédelem Támogatóink: NKA IHM